25 oktober 2005

Geen politiek in VRT-reclamespots? (LVB)

De VAR, de reclameregie van de VRT, weigerde een reclamespot van Voka waarin de werkgeversorganisatie zich profileert met haar juridische ondersteuning ten voordele van het recht op werken tijdens stakingen. De VAR verwijst naar het omroepdecreet, dat zegt dat radio- en televisiereclame geen ,,politieke, filosofische, syndicale, godsdienstige of ideologische'' boodschap mag bevatten. Waarvan akte.

Voka is geen politieke partij. Maar de boodschap van Voka is inderdaad politiek getint in zoverre hij een maatschappelijke visie vertolkt waarin het recht op staking niet ten koste mag gaan van het recht van werkwilligen om te werken. Dat is inderdaad een socio-politieke visie waarover geen volledige maatschappelijke consensus bestaat. De hamvraag is of alle reclamespots die op de VRT worden uitgezonden, vrij zijn van politieke inhoud in de ruimste zin van het woord.

Ik stel voor dat iedereen straks de reclame op radio en televisie ten voordele van 11.11.11 in de gaten houdt. Elke politieke inhoud, bijvoorbeeld de schuld voor de armoede in de wereld afschuiven op de vrijhandel, het kapitalisme of de financiële wereld, of het afwijzen van de privatisering van de drinkwatervoorziening (tv-spot uitgezonden in 2003), zal uiteraard om dezelfde reden geweerd worden. Ook reclamespots voor Oxfam ten voordele van de zogenaamde "eerlijke handel" (een concept met een duidelijke politiek-ideologische boodschap) kunnen dus niet op de VRT. We houden het voortaan in de gaten.

O ja, om alle misverstanden te vermijden: ik ben voor een zo verregaand mogelijke vrijheid inzake omroepreclame. Ik ben tevens voorstander van een reclamevrije openbare omroep die zich beperkt tot die taken die de privésector niet kan invullen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>