10 oktober 2005

En Demotte gaat maar door (Politiek Incorrect)

De onderhandelingen met de sociale partners zijn vandaag - met eindtekst, maar zonder definitieve goedkeuring - afgerond, de begrotingsopmaak wordt nog voorbereid vooraleer Vande Lanotte zichzelf definitief SP.A-voorzitter kroont en... Rudy Demotte maakt zich weeral eens schuldig aan een gedurfd staaltje van socialistisch wanbeheer.

Zoals reeds eerder op deze webstek aangegeven (zie http://politiekincorrect.web-log.nl/log/3669615) bestaat het fantastische begrotingsevenwicht dat Demotte heeft gevonden uit weinig stabiele maatregelen. Niet alleen de artsen worden voortdurend gepest, ook de farmaceutische sector deelt raak in de klappen. Maar wat blijkt nu? Dat laatstgenoemde niet alleen dient op te draaien voor de budgettaire ontsporingen in de ziekteverzekering, maar zelfs voor de deficits in de sociale zekerheid in het algemeen.

Omdat de ziekteverzekering nu met budgetsoverschotten zit, dienen echter andere gaten in de sociale zekerheid - zoals de pensioenen en werkloosheidsuitkeringen - gevuld te worden. Demotte wenst dat de ziekteverzekering volgend jaar zo'n 240 miljoen euro aan de sociale zekerheid levert om mee het tekort van 1,2 miljard euro weg te werken. Gezien de nogal marginale budgetoverschotten in de ziekteverzekering, zal die meerkost van 240 miljoen euro echter volledig op de schouders van de farmaceutische sector rusten. Ook volgend jaar zal de geneesmiddelenindustrie de gevreesde omzettaks van 5,5% dienen op te hoesten. Die taks levert 190 miljoen euro op in het laatje. Daarenboven wordt van de farmasector gevraagd een buffer van 70 miljoen euro aan te leggen, om eventuele budgetoverschreidingen in het geneesmiddelenbeleid te compenseren. In feite is die buffer niet meer of niet minder dan de voorafname van de 'claw back', waardoor de farmaceutische industrie gedwongen wordt 72% van de tekorten in het geneesmiddelenbeleid op te vangen.

Het is dus eigenlijk wel sterk dat de farmaceutische industrie steeds weer gebruikt wordt als melkkoe, nu ook al voor de sociale zekerheid in het algemeen. In plaats van te snoeien in de werkloosheidsuitkeringen - of te regionaliseren, mijnheer Demotte? - pest men de farmasector haast dood. Zeer jammer dus, want de farmaceutische sector vormt juist een esstentieel element van onze Westerse kenniseconomie. Bovendien is de sector goed voor ruim 29.000 arbeidsplaatsen in Belgiƫ, wat dus zelfs meer is als de automobielsector. Mijnheer Demotte, wees u zich er wel degelijk terdege van bewust dat u met vuur speelt!

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>