22 oktober 2005

Corruptie stijgt in België (Politiek Incorrect)

De weinig vleiende rankings voor Verhofstadts 'modelstaat' blijven maar binnenstromen, zo ook deze van het Duitse onderzoeksbureau 'Transparency International'. Deze organisatie poogt wereldwijd de corruptie uit de wereld te bannen, en maakt ook jaarlijks een internationale rankinglijst op van de minst corrupte landen. Transparency International omschrijft corruptie in een land als de misbruik van publieke (financiële) middelen voor persoonlijke doeleinden. Een prachtig recent voorbeeld hiervan is uiteraard het schandaal bij de socialehuisvestingsmaatschappij in Charleroi, waarbij Jean-Claude Van Cauwenberghe in opspraak is gekomen. De resultaten van Transparancy International zijn gebaseerd op een tiental enquêtes uitgevoerd bij ondernemingen in 159 verschillende landen.

In de top drie van die lijst - dus de landen waar corruptie haast aan banden ligt - prijken respectievelijk IJsland, Finland en Nieuw-Zeeland. Dat is ongeveer hetzelfde resultaat als vorig jaar, met dien verschille dat Finland en IJsland toen in omgekeerde volgorde op de lijst voorkwamen. Met 'ons' België gaat het echter minder goed: Het land staat genoteerd op de 19de plaats, wat dus impliceert dat de corruptie in ons land het afgelopen jaar alleen maar is toegenomen, gezien we vorig jaar nog de 17de plaats konden bekleden. En met een 'corruptieperceptieindex' van 7,4 op een schaal van 10 scoort België ook maar uitermate gemiddeld. Vorig jaar lag die index trouwens ook iets hoger: 7,5/10 (hoe hoger de index, hoe minder corrupt het land). Van alle EU15-lidstaten zijn er overigens maar vier die het slechter doen dan België. Het betreft Spanje (23ste), Portugal (26ste), Italië (40ste) en Griekenland (47ste). En dat zijn nu niet meteen de landen die het meest aan 'propere handen' doen denken.

Feit is wel dat België het nog niet zo slecht doet als bijvoorbeeld Bangladesh of Tsjaad, die een gedeelde triestige 158ste plaats innemen. Maar desalniettemin is de corruptie in België - en in welke helft van het land zou dat toch kunnen zijn?... - er toch maar op vooruitgegaan. Of gaat Verhofstadt ook van dit rapport zeggen dat het gebaseerd is op 'foute gegevens', zoals hij reeds eerder beweerde over de OESO-berichtgeving omtrent de fiscale druk?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>