22 oktober 2005

Belastingsverlaging uitgesteld (Politiek Incorrect)

Van de grote lastenverlagingen van de paarse regering dient u zich vooralsnog niet al te veel van voor te stellen, zo moge blijken uit een antwoord van Hervé Jamar (MR), federaal Staatssecretaris voor de Modernisering van de Financiën (wat een naam!) tijdens een debat afgelopen dinsdag in de Kamercommissie Financiën.

Net zoals vorig jaar, heeft de federale regering namelijk beslist de reeds lang aangekondigde verlaging van de personenbelasting niet via de bedrijfsvoorheffing (dus via het brutoloon) te regelen, maar wel bij de uiteindelijke belastingafrekening of inkohiering (inkomsten van 2006). De belastingsverlaging zal bijgevolg pas vanaf 2008 doorgaan. De reden waarom ze dus niet nu onmiddellijk plaatsgrijpt en dit via de bedrijfsvoorheffing, is volgens Jamar te wijten aan een 'krappe budgettaire ruimte'. Hiermee pleegt de regering dus niet één, maar zelfs twee keer woordbreuk. De belastingsverlaging van 2005 zal namelijk pas tegen 2007 verrekend worden. Door deze operatie houdt de regering dus eigenlijk onrechtmatig maandelijks ruim 75 euro bedrijfsvoorheffing van het loon af, en schuift de de beloofde belastingsverlagingen (voor 2005 en 2006 goed voor 2 miljard euro!) verder voor zich uit.

De regering financiert zichzelf dus op de kap van de belastingplichtige, door hem genereuze belastingvoordelen te beloven, maar uiteindelijk pas in de verre toekomst te gunnen. Ondertussen worden wel nieuwe taksen zoals de heffing op beveks doorgevoerd. De spaarder kan alleszins zijn of haar belastingsvoordeel zelf betalen. Fraai is wat anders.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>