15 oktober 2005

Belastingsdruk gestegen (Politiek Incorrect)

De OESO maakte deze week niet alleen een uitermate kritisch rapport over de Belgische maatregelen om de eindeloopbaanproblematiek aan te pakken; blijkbaar is het de hobby van deze organisatie een complete anti-Belgische campagne op getouw te zetten. Op 12 oktober stelde ze namelijk haar ranking voor van alle OESO-landen betreffende de totale fiscale druk (gecumuleerd resultaat van de personenbelasting, SZ-bijdragen, indirecte belastingen, vermogensbelastingen, vennootsschapsbelastingen en ga zo de hele reeks pesterijen maar af) voor 2004. Het besluit? De totale fiscale druk is in België alleen maar toegenomen tegenover vorig jaar, en staat gewoon terug op hetzelde punt als na één jaar na de aantrede van Verhofstadt als premier. (2000)

Volgens de OESO bedroeg de fiscale druk in 2004 in België maar liefst 45,6%. Dat is een stijging van 0,2% tegenover het jaar daarvoor. België dient de weinig trotse eer inzake fiscale druk echter nog voor te laten aan Denemarken (49,6%) en Zweden (50,7%). En ja, de inkomsten uit BTW en de indirecte belastingen liggen in de Scandinavische landen dan wel veel hoger in vergelijking met ons, maar ' a tax is a tax is a tax', dat op lange termijn alleen maar schadelijk kan zijn voor de economie.

Met de overheidsinbeslagname van 45,6% van onze welvaart lijdt België toch wel aan een ernstige vorm van obesitas in vergelijking met de Europese Unie (15 lidstaten), en de OESO. De gemiddelde fiscale druk in de Europese Unie bedroeg namelijk 40,5%, en in de OESO zelfs maar gemiddeld 36,3% (in 2003). Het EU-land waar thans het minste beslag wordt gelegd op de economie is Ierland, waar de totale fiscale druk slechts 30,2% bedraagt. Jammer dat dit land hier geen voorbeeld aan durft nemen.

Verhoftaks doet na publicatie van dit statistisch materiaal alleszins wederom zijn naam alle eer aan. Jammer genoeg.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>