24 september 2005

Saturday reading (De andere kijk)

Onder het motto: "Het is niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die telt":

- "Katrina vraagt geen sterke staat" (Boudewijn Bouckaert)

- "In widespread public exasperation, everyone now has the answer for Iraq, but also a strange amnesia about why we are doing what we are doing." (Victor David Hanson) (hat tip: Little Green Footballs).

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>