13 september 2005

Over Dirk Verhofstadt, orkanen en hoe hij uit de bocht gaat (vrijhaven)

Onweer, orkanen en regenbuien leidde tot een overhaast geschreven artikel van Dirk Verhofstadt waarin hij het liberalisme afwijst en kiest voor iets dat lijkt op pseudo-socialisme...

Het was te voorspellen. Nadat Dirk Verhofstadt al vaag iets van de sluier lichtte in een nietszeggend berichtje op het forum van Liberales (zie http://lvb.net/item/1670) verkettert hij in een opiniestuk in de Morgen de zogezegde 'neo-liberalen' en libertariërs tot het ergste wat de mensheid overkomen is. (http://lvb.net/item/1719#more )

Hij geeft hen zelf de schuld van de verwoestingen die de orkaan Katrina heeft veroorzaakt.Onlogisch probeert hij daarvoor linken te leggen met Thatcher en Reagan om zo bij George W. Bush aan te belanden. Deze laatste president zou door belastingverminderingen en begrotingveranderingen (alles naar defensie en niets naar de versterking van de dijken) de ramp veroorzaakt hebben.

De grootste fout die Dirk V. maakt, houdt in dat Bush geen liberaal is (integenstelling wat DV beweert) , noch in Amerikaanse zin of Europese zin. Ten eerste zijn zijn belastingenverminderingen geen echte, doch enkel gefinancierd met schulden.
De Amerikaanse economie verstrikt hij in een net van ongecontroleerde, nutteloze wetgeving. Zijn enorme budget gaat echter niet alleen naar Defensie maar ook naar talloze nutteloze andere projecten. Bush staat niet voor minder overheid, maar juist voor meer overheid! Niet echt liberaal (in Europese zin) dus. De dijkbreuk is niet ontstaan door een libertarisch bewind maar juist door overheidsfalen, door bureaucratisch gepalaver, door alles waar de libertariërs tegen strijden...

Zijn de verwoestingen na Katrina ontstaan door een liberale of libertarische politiek? Wel, dan moet in België, Zwitserland, Portugal, Duitsland, Oostenrijk volop volledige kabinetten van ultra-liberale (in Europese zin) minister zitten. Als er maar wat regen valt in Europa, voor dat je het weet is half Europa onder water gelopen. Dit heeft de recente zomer goed aangetoond. En waar waren die overheden dan...

Wat Dirk aanklaagt, zonder dat hij het weet, is het falen van een overheid, of dat nu in de USA of in Amerika is. Dit was zeker niet de bedoeling van Dirk. De overheid is niet in staat om grote rampen te voorkomen. Ze kan zelf nog niet voorkomen dat in een Socialistisch gedomineerd land zoals België bij een hevige regenbui een wijk niet onderloopt en de eigendommen van de mensen vernielt!!!

Zijn grote kritiek op Rothbard en Nozick slaat geen zin. Zijn kritiek op Rothbard zijn visie over discriminatie toont aan dat hij voldoende geïndoctrineerd is door de socialistische strekking. Prachtig materiaal voor socialisten.

Walter Pauli zijn commentaar bij het artikel getuigt van puur enthousiasme. Eindelijk kunnen ze de smerige libertariërs neerslaan. Ach, ik beschouw me als een liberaal in Europese zin en als libertariër en zo snel krijgen ze die nog niet klein.

Een artikel als dit verwacht je van een socialist. Van hen kan ik het begrijpen, doch niet van Dirk Verhofstadt. Hij stelt me hier in teleur...

in persoonlijke naam

Voor verdere discussie en voor verdere ernstige argumenten tegen DV opiniestuk verwijs ik naar de website van LVSV-Leuven, nog steeds liberaal in Europese zin: http://www.lvsvleuven.be/forum/viewtopic.php?p=3627#3627

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>