12 september 2005

Het Nederlandse kernenergievoorbeeld (Politiek Incorrect)

Net zoals België had de toenmalige paarse regering in Nederland eind jaren negentig beslist (de Belgische paars-groene regering deed dit aan de start van het nieuwe millenium) de kerncentrales in het land te sluiten. De centrale Dodewaard nabij de Duitse grens werd in 1997 reeds gesloten, en normaliter had de centrale Borssele gelegen in de provincie Zeeland de deuren moeten sluiten in 2004. Bij het aantreden van het kabinet-Balkenende in 2002 werd er aan de sluiting van Borssele enig respijt gegeven. De centrale zou dan pas tegen 2013 dicht moeten. Van het ene afstel komt blijkbaar ook het andere, en zoals de plannen er nu voor liggen, mag de centrale in Borssele zeker nog tot 2033 door blijven draaien. De Nederlandse regering is tot deze beslissing gekomen, omdat er gevreesd wordt dat de eigenaren van de centrale in Borssele - de energiemaatschappijen Delta en Essent - wel eens zouden kunnen aandraven met een schadeclaim van ruim 1 miljard euro. En geen enkele regering - zeker niet de zuinige Nederlanders - die dit bedrag graag over de balk gooit.

Maar er zijn ook nog andere redenen: Volgens het internationaal klimaatsverdrag dient Nederland de uitstoot van broeikasgassen met zes procent te doen verminderen. Nederland blijkt daar thans echter niet in te slagen, en wanneer de centrales sluiten, dient de elektriciteit opgewekt te worden door middel van fossiele brandstoffen, wat nog meer milieuverontreinigender is als kernenergie (België zal trouwens voor hetzelfde probleem gesteld worden tegen 2025). Vanuit beide optieken lijkt er dus beter op de kerncentrales nog wat langer open te houden.

In dit land waren de reacties op het Nederlands initiatief echter nogal lauw. Federaal minister van Energie Marc Verwilghen (VLD) wacht nog steeds met spanning op een rapport van het federaal Planbureau over kernenergie, dat echter pas in het voorjaar van 2006 zal verschijnen; en wil pas nadere mening bekend maken na lezing van dit rapport. Voor anderen, zoals SP.A-voorzitster Caroline Gennez is het ongehoord de kerncentrales langer open te houden dan voorzien. Ondertussen blijkt echter ook dat Frankrijk en Finland besloten hebben nieuwe kerncentrales te openen. Het is dus eigenlijk wel op zijn zachtst gezegd ongeloofelijk dat België zich kan gedragen als een moraliserend eiland temidden van Europa, zonder rekening te houden met de evoluties van de naaste landen. Dit zal ons dan ook op lange termijn zuur opbreken.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>