6 september 2005

Een zege voor Van Cau (Politiek Incorrect)

Midden vorige week stelde de Waalse minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) om de zomervakantie feestelijk af te sluiten zijn groots Marshall- annex relanceplan voor de Waalse economie voor. Het moet zijn dat het een dringende noodzaak was, gezien aanvankelijk werd beslist dit plan pas in de loop van september uit de doeken te doen.

En zelfs ondanks er in het plan geschreven staat dat er geen federale (lees: Vlaamse) middelen nodig zijn om het plan te financieren, kan men zich vanuit het noorden van het Belgische Rijk zich toch vol verwondering de vraag stellen of het Waalse plan wel echt toereikend is.

En dat lijkt er niet echt op. De eerste direct in het oog springende vaststelling is dat de Waalse regering bereid is een bedrag van 1,4 miljard euro in de Waalse economie te pompen. Slechts 1,4 miljard? Terwijl Wallonië al decennia leeft van miljardentransfers uit Vlaanderen die ondertussen tot zeker 11 miljard - haast een tienvoud - per jaar (!) zijn opgelopen; zonder ook maar enig teken van economische heropbloei in het zuiden. Daar moeten dan nog eens enkele miljarden bijgerekend worden die de provincies Luik en Henegouwen ondertussen al in ontvangst als ontwikkelingssteun van de Europese Unie. Kortom, die 1,4 miljard van Van Cauwenberghe is maar een peuleschil in vergelijking met de gigantische som dat de laatste jaren al in de Waalse putten is verdwenen.

Want een tweede cruciale vraag die men kan stellen is: Aan welke doeleinden wordt die 1,4 miljard euro dan zoal besteed? Het antwoord is eenvoudig: Subsidies, naar alle royale kwantiteiten zoals de PS dit naar traditie wilt. De toon van de lofzang van het nepotisme wordt overigens al van in den beginne in het plan waargenomen. Zo wil de Waalse regering zogenaamde 'concurrentiepolen' ontwikkelen. Dit zijn sectoren die een belangrijke invloed zouden kunnen hebben op de Waalse economie, en bijgevolg ook in aanmerking komen voor staatssteun. Die sectoren zijn biologische wetenschappen, voedingsmiddelenindustrie, mechanische engineering, transport-logistiek en vliegtuigbouwkunde-luchtvaart. Kortom, de subsidiemolen komt weer volop op gang, en juist dat is de grote kwaal die Wallonië ondertussen al jaren teistert. Een greep uit de grote Marshall-subsidiemolen is bijvoorbeeld 50 miljoen euro voor openbare investeringen via de Société Régionale d' Investissement de Wallonie (SRIW); 5,5 miljoen euro voor de export en 130 miljoen euro om de achterstand in investeringen in te halen. En daarmee is de hele lijst uiteraard nog lang niet afgewerkt. Positief aan het plan is echter wel dat de Waalse regering er zich toe verbindt de zogenaamde lokale en provinciale taksen op drijfkracht, en die op materiaal en gereedschap, geleidelijk aan af te schaffen. Dit zou dan toch wel op zijn minst een voorbeeld kunnen zijn voor Vlaanderen, waar ondernemingen wel nog steeds geteisterd worden door zulke pestbelastingen.

Uitgaande van het rooskleurige feit dat de Waalse regering het goed meent met dit Marshallplan, dient men nu echter ook vast te stellen dat ook Wallonië deze keer botst op het vermolmde Belgisch-federale karkas. Zo wilde de Waalse regering ook in de zogenaamde 'zones franches' - zit zijn gemeenten met een hoog ondernemingspotentieel die volgens het Marshallplan aan lagere belastingen dienen onderworpen te worden - de vennootschapsbelasting naar omlaag herzien. Een eventuele verlaging van de vennootschapsbelasting zou echter een beslissing van de federale overheid betreffen, en de bevoegde minister Didier Reynders (MR) voelt hier kennelijk maar weinig voor. Een pittig detail is echter wel dat de MR federaal in de meerderheid zit, maar zich door de PS blijkbaar nog steeds gebeten voelt nadat ze uit de Waalse Gewestregering gewipt werd na afgelopen verkiezingen op 13 juni laatstleden. Bijgevolg laat de MR duidelijk geen kans gemist om serieus oppositie tegen de PS en de Waalse rood-roomse regering te voeren, en zelfs het plan in haar geheel te boycotteren. Indien het de PS nu echt menens zou zijn met haar Marshallplan, zou ze nu in koor de eis tot regionalisering van de bevoegdheid omtrent de vennootschapsbelasting eisen, opdat de Waalse regering de belastingverlaging wél zou kunnen doorvoeren. Het blijft echter zeer stil aan die kant, en dus blijft vooralsnog Jules Destrée met zijn uit 1912 daterende brief 'Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre' de laatst gehoorde Waalse socialistische politicus die de zaken graag regionaal aanpakte...

Nog merkwaardiger is dat aanvankelijk de Waalse regering ook opperde om het hele plan met uitsluitend eigen budgettaire middelen te financieren. Dit gegeven op zich is reeds zeer ambigu, gezien het Waals Gewest bijvoorbeeld de laatste jaren geen enkele contributie leverde inzake de aflossing van de federale staatsschuld conform de zogenaamde HRF-norm, en Vlaanderen wel steeds braaf deze norm heeft gerespecteerd. Dat maakt dat Wallonië alleen hierdoor al een onterechte budgettaire meevaller heeft, en Vlaanderen indirect het plan wel mee financiert. Maar wanneer er in de Belgische Prawda - ook wel Humo genoemd in het Nederlands - een vijf pagina's tellend interview staat met het brein achter het Marshallplan - zij het dus niemand minder dan Elio Di Rupo - en hierin doodleuk gemeld wordt "en de transfers? Natuurlijk bestaan ze, maar ze helpen Wallonië uit het dal te klimmen. Ze zijn een kwestie van solidariteit", dan zegt dit natuurlijk al genoeg over het eigenlijke doel van het Marshallplan: Niets meer of niets minder dan een loutere campagnestunt, in eerste instantie aan het adres van de Vlamingen, om te bewijzen dat Wallonië een innovatief en ondernemingsgezind kruitvat is. Zeker na de vernietigende studies van MR-senator Destexhe, de Franstalige academische elite en de berichtgeving over de economische toestand van Henegouwen is zulk een 'tegenoffensief' van het establishment in hun ogen meer dan gewenst.

Een beknopte weergave van het fameuze Marshallplan kan via volgende link geraadpleegd worden op de website van de Waalse Gewestregering: http://gov.wallonie.be/code/fr/comm_detail.asp?Primary_Key=1663 En vindt u het ook niet vreemd dat de communiqué beschikbaar is zowel in het Frans als in het... Nederlands? Reden te meer om aan te nemen dat dit plan gewoon een mooi verpakte doos gebakken lucht is om de bevolking in het noorden van het land te paaien.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>