12 september 2005

Een 'energie'ke regering (Politiek Incorrect)

Het debacle over de zogenaamde energiecheque is uiteindelijk toch dood en begraven. Weken geruzie tussen liberalen en socialisten over het al dan niet aan het inkomen relateren van de hoogte van de cheque heeft geleid tot de typisch paarse beslissing dat... er geen energiecheque zal komen!

In de plaats daarvan komt er een korting op de factuur van de huisbrandolie. Die korting bedraagt 17,35 percent op het totale bedrag; en iedere burger kan hier gebruik van maken. De korting geldt zolang de prijs van de huisbrandolie - inclusief korting - niet is gezakt onder de 0,50 euro per liter. De tussenkomst van de overheid komt eigenlijk neer op de terugbetaling van de BTW op huisbrandolie. Die tussenkomst is eigenlijk wel een handig middel om het Europese verbod om de BTW en accijnzen op huisbrandolie te doen verlagen te omzeilen. Want hoewel de federale regering zeer zeker terecht met de vinger kan gewezen worden voor de hoge energieprijzen vandaag de dag, is het ook zo dat de verenigde Europese bureaucratie met de vinger gewezen kan worden. Zo bedraagt de Europese minimumaccijns op huisbrandolie 0,018 euro per liter (dit is tevens ook de accijns die België op huisbrandolie heft). Indien die accijns in een globaal kader zou verlaagd of zelfs afgeschaft dient te worden, dan dient het debat zich niet alleen in onze Kamer en Senaat, maar - misschien zelfs nog belangrijker - in het Europees Parlement zich af te spelen. Want de burger krijgt dan misschien wel een zekere compensatie, ze is zeker niet structureel daar deze ingreep maar eenmalig is. Maar zoals reeds gezegd dient dat debat zich op Europees niveau te voltrekken.

Voor ondernemingen komt er echter niets uit de bus. Zij blijven maar kampen met hoge olieprijzen, en misschien zelfs nog erger, met hoge loonkosten ten gevolge van de automatische loonindexering. Die loonkosten zijn ten gevolge van de dure olie al met 1 miljard euro gestegen. Het is dan ook meer dan tijd dat de regering zich met een ingrijpende loonkostvermindering en de eindelijke stopzetting van de automatische loonindexering bezighoudt. Ook de transportsector en de automobolist zullen op de tanden moeten bijten. Er mag dan al wel een (halfslachtige) maatregel zijn voor de consumenten van huisbrandolie, maar een accijnsverlaging voor benzine komt er niet. Nochtans gaat maar liefst 58,13% van de prijs van benzine naar de overheid. Ook hier is Europees overleg meer dan gewenst, daar de Europese richtlijnen een minimumaccijns van 0,287 euro op benzine vereisen. Dit wil echter niet zeggen dat de Belgische regering niet unilateraal bij machte zou zijn stappen te ondernemen om een broodnodige accijnsverlaging door te voeren, gezien zij meer dan het dubbele van dit bedrag aan accijnzen int. Een totale afschaffing van het perfide cliquetsysteem dringt zich dan ook aan, maar zelfs daar denkt de paarse regering vooralsnog niet aan. Verhofstadt meldde echter dat het cliquetsysteem niet doorgaat, omdat de wettelijke maximumprijs voor benzine (€ 1,5/liter) en diesel (€ 1,1/liter) bereikt is. Alleen het omgekeerde cliquetsysteem zou nog doorgaan, waarbij een stijging van de conjunctuurgerelateerde benzineprijs leidt tot een automatische daling van de accijnsverlaging. Dit is echter de bevolking een rad voor de ogen slaan, gezien het nog steeds niet uitgesloten is dat de olie- en benzineprijs terug een dalende trend zou vertonen, zoals vandaag het geval is geweest (de Brent-olie is op de Londense beurs bijvoorbeeld met 3,13% in prijs gezakt tegenover vorige week)

De regering doet er dus best aan dringend het cliquetsysteem af te schaffen, en beter uit te kijken naar de economische constitutie van het land. Want de hoge accijnzen mogen de regering dan wel een meerinkomst van 275 miljoen euro opleveren (die nu welliswaar verdwijnt door de toegestane korting op de energiefactuur), volgens het Federaal Planbureau zorgen de hoge olieprijzen op termijn voor een gat in de begroting ten belope van maar liefst 1,2 miljard euro, te wijten aan de lage olieconsumptie van de gezinnen. Ook voor de overheid is er dus reden te meer om de accijnzen dringend te verlagen, maar waarschijnlijk zal ze pas tot dat inzicht komen bij komende begrotingscontrole en/of als Vande Lanotte als begrotingsminister weggepromoveerd zal zijn...

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>