11 september 2005

De Stemmenkampioen bevestigt pandoering VLD (Hoegin)

De derde opiniepeiling van De Stemmenkampioen geeft een sterke stijging voor de CD&V weer. De partij zet daarmee haar stijging van voor de zomervakantie verder. Belangrijker is misschien dat de peiling de pandoering die de VLD kreeg bevestigt.

De grafieken hieronder vergelijken de resultaten van de drie traditionele opiniepeilers met de resultaten van De Stemmenkampioen (telkens aangegeven in de complementaire kleur). Het is daarbij belangrijk te onthouden dat De Stemmenkampioen een totaal ander type opiniepeiling is, die daarom niet helemaal met de andere opiniepeilingen vergeleken kan worden. De resultaten werden daarom ook niet in het vlottende gemiddelde verwerkt. Indien dat al wenselijk was geweest, zou het trouwens moeilijk geweest zijn het «gewicht» van De Stemmenkampioen tegenover de andere opiniepeilingen vast te stellen. Waar de anderen gewoonlijk ongeveer duizend willekeurig gekozen mensen telefonisch ondervragen, verzamelt De Stemmenkampioen de partijvoorkeur van tussen de vijf- en de tienduizend vrijwillige internauten, en dat heeft zo z'n gevolgen voor de betrouwbaarheid van de resultaten ervan. Daarom wegen de mensen achter De Stemmenkampioen de resultaten voor ze gepubliceerd worden, of met andere woorden: aan de resultaten werd gesleuteld in de hoop de scheeftrekkingen die uit de manier van peilen volgen te compenseren. Nogal wat mensen klasseren daarom De Stemmenkampioen onder de categorie vermaak, maar de politici horen daar traditioneel niet bij.

Allereerst het opmerkelijke resultaat van de CD&V dus. De partij schiet voor de eerste keer ruim over de grens van 30%, en eindigt daarmee liefst vijf procent hoger dan bij de laatste verkiezingen. Opmerkelijk is dat de stijging in de lijn ligt van de laatste opiniepeilingen van Le Soir en de RTBf, en dezelfde trend volgt als de peilingen La Libre Belgique, VTM, Het Laatste Nieuws en RTL, en daarom misschien niet helemaal af te schrijven valt. Binnen enkele weken weten we ongetwijfeld of de andere peilingen de trend van De Stemmenkampioen volgen of niet. Wat het Vlaams Belang betreft lijkt De Stemmenkampioen een status quo aan te geven, maar merk wel op dat de resultaten voor die partij bij De Stemmenkampioen hoger liggen dan bij de andere opiniepeilers.

Over naar de nummers drie en vier in het Vlaamse politieke partijlandschap. Voor sp.a/SPIRIT liggen de resultaten onder die van de drie andere opiniepeilers, maar het verschil is kleiner dan dat voor het Vlaams Belang. Hier valt op dat het kartel een lichtjes dalende trend heeft, terwijl het bij de drie anderen eerder lichtjes stijgt. De VLD heeft echter een groter probleem, want De Stemmenkampioen bevestigt voor die partij de katastrofale peiling van juni. De grafiek toont echter wel duidelijk het verschil aan tussen de drie opiniepeilers en De Stemmenkampioen. Uitkijken wat de eerste opiniepeilingen van de herfst voor deze partij in petto hebben.

Ten slotte dan Groen!, dat een lichtjes dalende trend kent bij De Stemmenkampioen. Hier moet opgemerkt worden dat er reden is om aan te nemen dat het kiezerspubliek van Groen!, dat zo al niet groot in aantal is, bij De Stemmenkampioen sterk ondervertegenwoordigd is. Hier geldt dus nog meer dan voor de andere partijen dat de resultaten met een korrel zout genomen moeten worden. Dat neemt niet weg dat men op het partijhoofdkwartier niet bepaald tevreden zou mogen zijn over de resultaten van De Stemmenkampioen voor deze partij.

Binnen een paar weken kan de eerste traditionele opiniepeiling van de herfst verwacht worden. Verleden jaar openden La Libre Belgique, VTM, Het Laatste Nieuwsen RTL het politieke peilingenseizoen op 27 september, terwijl de anderen ongeveer een maand later volgden. Ik zal niet nalaten de resultaten ervan ook dit jaar weer kritisch onder de loep te leggen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>