3 augustus 2005

We zijn weer onredelijk (victa placet mihi causa)


“Parijs stelt nieuwe voorwaarde voor Turkije” titelt De Standaard vandaag op pagina 3. Eerder lazen we al: “Turkije vervult voorwaarde voor onderhandelingen EU”.
De journalist Bart Beirlant lijkt de schuld alweer bij ons te leggen: Europa, meer bepaald Frankrijk doet moeilijk en is niet van zijn woord.
Het lijkt bij deze man niet op te komen dat er ook in de internationale politiek een paar vanzelfsprekendheden gelden. Tussen evenwaardige en elkaar respecterende partners zijn er zaken waar men stilzwijgend mag van uitgaan. Als zulke vanzelfsprekendheden niet gelden tussen twee partijen, dan duidt dat op een onoverbrugbaar cultuurverschil.
Minimaal mag bijvoorbeeld worden verwacht dat een land dat graag zou aansluiten bij de EU niet tegelijk een bezettingsmacht in stand houdt in een van de landen van diezelfde EU, er met andere woorden technisch niet in staat van oorlog mee is. C'est une vérité de la Palisse, zal de Villepin zeggen, en in Duitsland vinden ze dat ook.
Ik weet niet wat uw consignes zijn Bart Beirlant, of die van De Standaard, maar zulke lapalissades als “nieuwe voorwaarden” voorstellen, dat gaat er bij vele Europeanen niet in.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>