1 augustus 2005

Noorse kiescampagne… in Pakistan (Hoegin)

De Noorse kiescampagne voor de parlementsverkiezingen van 12 september werd in gang gezet door Kristin Halvorsen van de Socialistische Partij van Links (SV)… in Pakistan.

Op 12 september wordt er in Noorwegen een nieuw Storting (parlement) gekozen, en de kiescampagne komt stilaan op gang. Traditioneel begint die in augustus, maar dit jaar startte Kristin Halvorsen de campagne reeds in juli met een vijfdaagse reis naar India en Pakistan.

Waarom India en Pakistan? Het grootste deel van de Noorse immigrantenbevolking is uit Pakistan afkomstig, en vooral dan de streek rond Kharian. Deze stad in Punjab wordt lokaal ook wel «Little Norway» genoemd omwille van de massale emigratie naar Noorwegen. Op landsbasis maken Noren met een immigrantenachtergrond ongeveer 3,6% van het kiezerspubliek uit, maar lokaal in Oslo gaat het om ongeveer 12%. Bij gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor iedereen na een verblijf van minstens drie jaar in Noorwegen stemrecht heeft, loopt dat in Oslo zelfs op tot 18%. Hier moet wel bij vermeld worden dat de deelname aan de verkiezingen bij immigranten beduidend lager ligt dan bij de rest van de bevolking, maar dan nog blijft dit een bevolkingsgroep die niet te verwaarlozen valt voor partijen die het goed willen doen in Oslo.

Overigens gaat het voor SV hierbij niet alleen om de immigranten. Een campagne gericht op immigranten slaat immers ook goed aan bij het linkse publiek dat voorstander is van een vrijere immigratie, een publiek dat trouwens vooral in de steden terug te vinden is. Ideologisch staat SV het dichtst bij Groen!, en de foto hiernaast, genomen tijdens het bezoek aan Amritsar, zal bij menig Vlaming wel herinneringen oproepen aan de hoofddoek van Mieke Vogels.

Het is trouwens niet de eerste keer dat een Noors politicus in het buitenland de boer optrekt om stemmen te ronselen. De eerste politicus die dat deed was Carl I. Hagen van de uiterst-rechtse Vooruitgangspartij (Frp.), maar dan wel met dit verschil dat hij campagne voerde bij geëmigreerde Noren. Nogal wat gepensioneerde Noren hebben zich namelijk geïnstalleerd aan de Costa del Sol in Spanje, en verblijven er zowat het hele jaar rond. De Vooruitgangspartij heeft ondertussen zelfs een lokale partijafdeling in Spanje opgericht.

Anderzijds is SV niet de enige Noorse partij die bij de immigrantenbevolking stemmen probeert te halen. Eigenlijk doen zowat alle partijen in mindere of meerdere mate dat, zelfs de Vooruitgangspartij. In 1993 nam Carl I. Hagen bijvoorbeeld deel aan de viering van de Pakistaanse nationale feestdag op 14 augustus, echter wel met de uitdrukkelijke boodschap dat hij daar niet aanwezig was om stemmen te komen winnen voor de gemeenteraadsverkiezingen een paar weken later. Uiteraard niet.

Ideologisch gezien is het echter zo dat eigenlijk het christen-democratische Krf het nauwst aansluit bij de politieke mening van de meeste moslims in Noorwegen, en dat omwille van haar boodschap van normen en waarden. SV is bijvoorbeeld voorstander van het adoptierecht voor holebi-paren, niet bepaald een programmapunt waarmee de partij veel stemmen zal scoren onder gelovige moslims. Kristin Halvorsen moet dan ook regelmatig op een zeer slappe koord dansen wanneer ze campagne voert bij islamtische immigranten, en moest onder andere al «nuanceren» dat SV tegen gedwongen huwelijken is, maar wel het verschil ziet tussen gedwongen en gearrangeerde huwelijken. Bovendien loopt ondertussen nog het onderzoek naar de moord op de Pakistaanse Rahila Iqbal, een moord waarvan nog altijd niet duidelijk is of het nu om een eremoord gaat of niet.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>