3 augustus 2005

Europees geld slecht besteed in Luik (Politiek Incorrect)

In de jaren zestig van de vorige eeuw was het definitief afgelopen met de steenkoolnijverheid in zowat gans West-Europa, zo ook in de Belgische provincies Luik en Limburg. Een echte reconversie van de economie in beide provincies bleef in beide provincies echter uit na sluiting van de mijnen, waardoor ze economisch gezien op eenzelfde niveau kwamen te staan, en dit tot begin jaren negentig.

Gelukkig (?) werd toen de Europese subsidiemolen in gang gestoken, waardoor de provincies Luik en Limburg respectievelijk 367 miljoen en 208 miljoen euro toebedeeld kregen in de periode 1994-2006. Dat is uiteraard een peuleschilletje in vergelijking met de 2,5 miljard euro dat het bodemloze Henegouwse vat ondertussen al heeft kunnen ontvangen...

De vraag die natuurlijk rijst is - net zoals bij de Henegouwse kwestie - of beide provincies het geld wel op efficiënte manier gebruikt hebben. Volgens het post-universitaire instituut 'Europacollege' blijkt er een groot verschil te zijn tussen het Vlaamse Limburg en het Waalse Luik betreffende het gebruik van de financiële middelen.

Limburg had duidelijk geopteerd om te investeren in nieuwe industrieën en een totale vernieuwing van de economie, terwijl Luik alles bij het oude liet en het blijkbaar opportuner vond te investeren in reeds bestaande (verouderde) industrietakken. Bovendien werd er in Luik ook een groot deel van het geld verkwanseld aan overheidsinstellingen.

De gevolgen van deze immense verschillen in politiek waren er dan ook naar: In 1995 lag de economische productie van de provincie Luik 5% onder het Europees gemiddelde. Tegen 2002 was deze achterstand reeds opgelopen tot 14%, ondanks de subsidiestroom die toen reeds goed op gang was. Limburg daarentegen kende in diezelfde periode een economische groei van 3%, wat zelfs iets beter was dan het Vlaams gemiddelde van 2,8%. Ook het aantal particuliere investeringen nam in deze provincie toe met maar liefst 6,9%; terwijl dit groeicijfer in Luik maar bleef steken op een povere 3,6%.

Het is dan ook duidelijk dat niet alleen Henegouwen, maar blijkbaar ook andere Waalse provincies niet echt veel beter worden van de Vlaams-Europese geldstromen. Het is dan ook dringend tijd voor een ingrijpende koerswijziging terzake.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>