11 augustus 2005

Dure diesel (Politiek Incorrect)

Gisteren bereikte de dieselprijs wederom een nieuw record. Met een prijs van 1,112 euro per liter is zelfs het prijsrecord van 1985 verbroken. Dat is enerzijds een rechtstreeks gevolg van de evolutie van de internationale olieprijs - zo is een vat ruwe Brent-olie is op de Londense beurs tot recordhoogtes van $ 65 gestegen - maar anderzijds ook van - hoe kan het ook anders? - een gebroken belofte van ons aller Guy Verhofstadt.

Enkele maanden geleden verklaarde onze eerste minister nog dat van zodra de dieselprijs boven de 1,10 euro per liter zou stijgen, de regering zou ingrijpen door het cliquet-systeem tijdelijk een halt toe te roepen, en zodus eigenlijk de accijnzen te verlagen. Op dit moment betaalt men eigen zelfs meer aan BTW en accijnzen (€ 0,558/liter) dan aan de dieselvloeistof (€ 0,554/liter) zelf. Hoe kan het dan toch dat de regering niet ingrijpt ondanks de prijs met € 0,002 boven Verhofstadts eigen opgestelde limiet ligt? Het antwoord van de perswoordvoerder van Verhofstadt was daarover zeer klaar, duidelijk en hilarisch: "Een accijnsverlaging kon niet doorgevoerd worden omdat die elke keer moet worden vastgelegd met een koninklijk besluit. Door de vakantieperiode was dat praktisch niet mogelijk."

Zelfs al was het waar wat Verhofstadts woordvoerder heeft gezegd, dan nog zou dit een onaanvaardbaar gegeven zijn. Verhofstadt zelf kan rustig in Toscane blijven wijn verbouwen, maar praktisch kon dit wél opgelost worden. In niets minder dan de Belgische Grondwet staat namelijk artikel 106 dat zegt: "Geen akte van de Koning kan gevolg hebben, wanneer zij niet medeondertekend is door een minister, die daardoor alleen reeds, ervoor verantwoordelijk wordt." Welgeteld één minister is er dus nodig om zulk een KB te kunnen ratificeren. En zou er nu echt geen één minister in dit godverlaten land te vinden zijn in midden augustus?...

Een bevoegde minister kan zo bijvoorbeeld Johan Vande Lanotte zijn, die in De Standaard van vorige week verklaarde dat hij Oostende zo'n ideale vakantiebestemming vond, dat hij er zijn verlof ook neemt. Zou Vande Lanotte dan bijvoorbeeld niet voor één namiddagje naar Brussel kunnen rijden of sporen om daar een KB'tje te ondertekenen? Neen, eigenlijk hoeft zelfs dat niet. Een schriftelijke procedure waarbij het KB gewoon wordt verzonden met de post of per koerier ter ondertekening, en op dezelfde wijze terug naar Brussel, zou eigenlijk al meer dan voldoende zijn.

Het is dus een botte schande dat Verhofstadt, noch een ander lid van de federale regering, actie heeft ondernomen om zulk een KB op te stellen. Nochtans is het Jan-met-de-pet en zijn Lisa die door deze dure dieselprijzen de dupe zijn, en dan laten we de gevolgen voor de economie die toch steeds draaiende gehouden moet worden nog buiten beschouwing. Pas vanaf september zou het omgekeerde cliquet-systeem waarbij iedere prijsverhoging aan de pomp automatisch leidt tot eenzelfde verlaging van de accijnzen gedeeld door twee in voegen treden. Maar ondertussen heeft Verhofstadt toch maar (weer eens) zijn belofte gebroken.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>