8 juli 2005

Commissie om betrouwbaardheid studie Abafim na te gaan (Hoegin)

Volgens Miet Smet heeft Yves Leterme in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde al bewezen dat hij een groot staatsman is. Op 19 juli zal hij dat definitief bewijzen door een commissie te installeren die moet nagaan of de studie van Abafim over de transfers van Vlaanderen naar Wallonië wel betrouwbaar is. Hij doet daarmee Elio di Rupo en Jean-Claude van Cauwenberghe professioneel de broek af, want zij pleitten voor een Marshall-plan voor Wallonië en een instandhouding van de transfers voor nog eens tien jaar zonder zelfs maar eerst een studie uit te voeren!

Alle gekheid op een stokje, Yves Leterme schenkt alvast dat eerste jaar van onverdroten Vlaamse «solidariteit» op een zilveren schoteltje aan Jean-Claude van Cauwenberghe, want die commissie zal wel haar tijd nodig hebben. En zoals iedereen weet, is haast en spoed in België zelden goed, zeker als het over Vlaamse eisen of verzuchtingen gaat. Als de commissie onverwijld aan de slag gaat, is er al snel een jaartje voorbij. Het resultaat ervan zal dus vooral zijn dat er nog maar eens goed zes miljard euro naar het Zuiden zal vloeien, zonder dat Yves Leterme verder zelfs nog maar begínt te bougeren. En als de Franstaligen deze keer de resultaten van de commissie weer weglachen of in twijfel trekken, weet Yves Leterme al wat hem volgend jaar te doen staat: een werkgroep oprichten om na te gaan of de commissie die de betrouwbaarheid van een studie moest nagaan wel correct gewerkt heeft. Of zoiets.

Merkwaardig toch dat politici ten Zuiden van de taalgrens geen studies, laat staan commissies om de betrouwbaarheid van de studies na te trekken nodig hebben om te weten dat Vlaanderen solidair moet zijn en vooral in lengte van jaren moet blijven. En als het even kan er zelfs nog een extraatje moet bijdoen. Ten Noorden gaat men veel voorzichtiger te werk. Al jarenlang verschijnen er studies die telkens weer hetzelfde verhaal brengen, namelijk dat Vlaanderen elk jaar opnieuw tussen de zes en de tien miljard euro «solidair» is, al naargelang men zich beperkt tot de Sociale Zekerheid of niet. Het volstaat dat de Franstaligen de resultaten weglachen of betwijfelen, en prompt organiseren de Vlamingen… een nieuwe studie die de resultaten nog maar eens voor de zoveelste keer bevestigt. Gevolgd door, wat dacht u, nog een rondje weglachen en… nóg een nieuwe studie. Wie herinnert het zich trouwens nog? De studie van Abafim was zelf ook geen «eerste» studie, maar een studie die door de vorige paars-groene Vlaamse regering werd besteld als reactie op andere studies, en waarvan de resultaten op het einde van die paars-groene legislatuur hardnekkig in de lade werden gehouden door toenmalig Minister-President Bart Somers. Er waren op dat ogenblik immers geen communautaire problemen te bespeuren in dit landje, en dat moest liefst zou gehouden worden ook.

En inderdaad, Yves Leterme laat dus vandaag zijn Vlaamse melktandjes zien door een commissie op te richten die de betrouwbaarheid van een studie moet nagaan die besteld werd om de resultaten van andere studies na te gaan, een studie die overigens de resultaten van die andere studies alleen maar bevestigde. Deze commissie wordt dan bovendien gepresenteerd als één van de maatregelen om de Vlaamse politiek ten aanzien van Brussel en Wallonië te «verstevigen». Stel je voor. Waarschijnlijk doen ze het in Bruxelles en Namur nu al in hun broek! Hoe zei Yves Leterme het zelf ook al weer in de krant Le Soir? «N'ayez pas peur!» Daar lijkt het inderdaad verdacht veel op, want echte maatregelen, die die naam waardig zijn, daar is het voorlopig toch nog «even» op wachten.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>