7 juli 2005

Aanpassen...(The Flemish Beerdrinker)

Het was weer van dat. Een dag van overvloedige regenval en de doemverhalen steken weer de kop op. Het onweer en de voorafgaande hittegolf zijn het gevolg van de opwarming van de aarde. En de problemen als gevolg hiervan zullen in de toekomst alleen maar erger worden, tenzij dringend iets gedaan zou worden aan de uitstoot van CO2. Ik moet bekennen dat ik iets niet begrijp aan dit verhaal. Neem nu eens voor de gemakkelijkheid aan dat de opwarming inderdaad plaatsgrijpt, dat deze wordt veroorzaakt door de historisch hoge concentraties van CO2 in de lucht en dus het gevolg is van menselijke tussenkomst, en dat we als gevolg van de opwarming meer en meer extreme weertoestanden gaan meemaken. Dit zijn belangrijke aannames die we niet zomaar met zekerheid mogen... aannemen, maar dat is momenteel het punt niet. Het punt is het volgende. Koolstofdioxide blijft lange tijd in de lucht. Zelfs wanneer we veel drastischere maatregelen gaan nemen dan voorzien in het huidige Kyoto-verdrag dan nog zal het al een hele klus worden om tegen het einde van de eeuw de hoeveelheid CO2 te gaan stabiliseren. Dus als de opwarming inderdaad het gevolg is van CO2 dan zijn we eraan voor de moeite. Het zal via deze weg nog lang duren vooraleer we de klimaatverandering zullen kunnen stoppen of afremmen. Het is denk ik afwachten tot technieken beschikbaar zijn waarmee we CO2 daadwerkelijk terug uit te lucht kunnen halen (sequestratie) omdat je zo de hoeveelheid CO2 kan verminderen en dit op korte termijn. Bovendien moet je de economische ontwikkeling niet afremmen om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Bovendien is er nog een ander broeikasgas – methaan – waarvan wordt aangenomen dat een vermindering van de hoeveelheid van dit gas in de lucht wel snellere effecten zal hebben. Hoe dan ook moeten we ervan uitgaan dat wanneer de hierboven gestelde aannames juist zijn, de opwarming van de aarde sowieso zal verder gaan, of we nu onze uitstoot tegen 2010 met 7,5% verminderen of niet. En dat we dus meer en meer extreme weersomstandigheden tegemoet gaan. Moeten we dan niks doen? Nee, maar waarom niet onze middelen inzetten teneinde ons aan te passen aan de nieuwe weersomstandigheden? In Vlaanderen zijn we rijk genoeg om ons aan te passen aan extreme hitte en overvloedige regenval. Wanneer we weten dat zaken zoals de voorbije week opnieuw kunnen voorkomen, kunnen we daarmee rekening houden en de nodige voorzieningen treffen. Zoals we intussen ook de nodige voorzieningen hebben getroffen bij extreme hitte, met als gevolg veel minder doden (waarbij we dan nog geen rekening houden met de vermindering van het aantal dodelijke slachtoffers door het nagenoeg verdwijnen van extreem winterweer). Mij lijkt dit een veel rendabelere strategie dan zomaar in te zetten op een verdrag dat veel kost maar nauwelijks iets oplost. Wat opvalt, is dat deze strategie van aanpassing nauwelijks enig debat krijgt. Het gaat alleen maar over hoe we Kyoto moeten halen. Me dunkt dat er wat meer evenwicht in de discussie zou moeten komen. Zoals het rapport van de commissie Economische Zaken van de House of Lords het uitdrukt:

The issue is clearly one of balance. Most adaptation expenditures would be local, while mitigation requires action on a global scale. Few would suggest doing nothing by way of mitigation, and few would suggest no adaptation expenditures at all. But the policy literature seems to us to be overly focussed on mitigation. We therefore urge the Government to ensure that greater efforts are made to understand the relative costs and benefits of adaptation compared to those of mitigation.

Kijken dus of gewoon aanpassen aan de zich wijzigende klimaatomstandigheden niet een betere strategie is. En wat met de ontwikkelingslanden? Die hebben daar de middelen toch niet voor? Wel, misschien is het wel beter om de ontwikkelingshulp daaraan te besteden, want voor economische ontwikkeling kan het toch niet dienen. En aangezien de opwarming van de aarde volgens sommigen toch belangrijker is dan economische groei zie ik niet in waarom men daar tegen zou zijn.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>