22 juni 2005

Werken na liberalen nu ook socialisten elkaar tegen? (De andere kijk)

Als basis voor het eindeloopbaandebat heeft de regering onder de voogdij van Minister Van den Bossche (SP.A) een nota opgesteld, 'Actief Ouder Worden', met 67 maatregelen die ouderen er moeten toe aanzetten om langer aan het werk te blijven. Eén van de maatregelen is de pensioenmalus, die erin bestaat dat werknemers per jaar dat zij geen volledige loopbaan hebben afgewerkt, worden gepenaliseerd met een procentuele vermindering van het pensioen waar zij bij een volledige loopbaan normaal recht op hebben. De socialisten hebben nu bij monde van o.m. de minister van Pensioenen Bruno Tobback (SP.A) laten weten dat een pensioenmalus voor hun part niet kan.

Twee opmerkingen hierbij:
- Je zou denken dat het aan de minister zelf is om met voorstellen te komen om de betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst te garanderen, i.p.v. andermans voorstellen af te schieten.
- Tobback zet bovendien zijn partijgenote Van den Bossche lelijk in de wind. Blijkbaar zijn binnen de socialisten nog niet alle violen gestemd. Hoe gaan ze dan in hemelsnaam binnen de regering en met de sociale partners een consensus bereiken?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>