10 juni 2005

Samen tegen de Europese grondwet (The Flemish Beerdrinker)

Wanneer Nova Civitas, de Vlaamse liberale politieke club, iemand als crypto-communist Geert Van Istendael begint te citeren is het al ver gekomen. Wat zou Nova Civitas er toe gebracht hebben? Niets anders dan de Europese grondwet. Ik heb het stuk van Van Istendael gelezen. En ik moet (helaas?) bekennen dat ik het wel op sommige vlakken met hem eens ben. Om te beginnen maakt Van Istendael zich druk over het feit dat er in die grondwet dingen staan die daar niet in thuishoren. Een grondwet bevat inderdaad de grondrechten van de burgers en regels hoe de instellingen horen te functioneren. Meer moet dat in feite niet zijn, en wat de Europese grondwet betreft eigenlijk nog minder, want heel wat van die burgerlijke rechten en vrijheden worden geregeld door de grondwetten van de lidstaten of door andere verdragen zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze nog eens herhalen in de Europese grondwet heeft geen enkele meerwaarde. Ik moet eerlijk toegeven dat de linkse Van Istendael hierin vrij consequent is. "Rechtse" idealen zoals de vrije concurrentie horen er niet in thuis, stelt hij, maar evenmin de eerder "linkse" dada’s zoals volledige werkgelegenheid. Maar zelfs wanneer de grondwet gaat waarover het zou moeten gaan, loopt het helemaal fout. Van Istendael:

Wetgevend initiatief blijft dus verboden voor het parlement. Je kunt over veel punten onderhandelen, over dat ene punt niet. Nooit. Een parlement dat niet wetgevend is, is geen democratisch parlement. De Franse hoogleraar in de rechten Etienne Chouard zegt: als we dat laten gebeuren, zijn we gek. Welnu, het gebeurt. De Europese Unie legt uitvoerende én wetgevende macht bij het oncontroleerbare paar Ministerraad plus Commissie. Zodoende heft ze de scheiding der machten op en zonder scheiding der machten houdt geen enkele democratie stand. Professor Chouard gebruikt in dit verband zelfs het woord tirannie. Bij dit ontwerpverdrag keert de ouwe Montesquieu zich om in zijn graf.

Tirannie. Het Belgisch parlement heeft dus nog niet zo lang geleden voor de Europese tirannie gestemd. Het beste deel van de bijdrage van Geert Van Istendael gaat niet over de grondwet zelf maar over het debat errond. Het is in deze context dat ik niet anders kan dan Van Istendael volmondig bijtreden. Dankzij het houden van referenda is er eindelijk een diepgaand debat over Europa ontstaan. Het werd de hoogste tijd:

Of deze: de Fransen waren slecht geïnformeerd. Dat is helemaal een loeier. Ik was vorige maand in Frankrijk. Op elke straathoek, in elk bistro, in iedere huiskamer werd gedebatteerd. Je kon geen radio of tv aanzetten of het ging over Europa. Iedere Fransman kreeg een exemplaar van het verdrag thuisbezorgd. De burger keerde zich helemaal niet af van Europa, integendeel. Ik zag een indrukwekkend voorbeeld van een democratisch debat. Maar het kan er bij de heilige Eurocratie nu eenmaal niet in dat iemand bij volle verstand en met kennis van zaken de euvele moed heeft nee te zeggen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>