22 juni 2005

Moerman wil met een A400M vliegen (Politiek Incorrect)

Zoals ondertussen al wel geweten heeft de Frans-Duitse vliegtuigbouwer Airbus haar prototype van het ondertussen wel zeer bekende passagiersvliegtuig A380 zeer recentelijk klaar heeft gekregen, en vanaf 2006 komt het vliegtuig - met per stuk een prijskaartje van een goede 185 miljoen euro - in het commerciële circuit terecht. De A380 zou dan ook de meest beduchte concurrent van de Amerikaanse Boeing 747.

Maar Airbus heeft niet alleen zeer recentelijk de luxueuze A380 geconstrueerd, maar ook een militair cargovliegtuig met de enorm tot de verbeelding sprekende naam A400M. De Belgische overheid heeft dan ook reeds in 2001 een bestelling voor zeven A400M-toestellen geplaatst ter waarde van 1,3 miljard euro. Als compensatie voor deze dure aanbesteding, mochten de Belgische ondernemingen voor hetzelfde bedrag onderdelen leveren voor de bouw van de bouw van de toestellen. Het gaat dat om de levering van basisinfrastructuur, tot toebehoren zoals brandblusapparaten en aircosystemen.

Maar België zou België niet zijn als die contracten ten belope van 1,3 miljard euro niet netjes verdeeld zouden worden onder de twee grote gewesten. En daarom werd er dan ook een verdeelsleutel gehanteerd die bepaalt dat 55% en 45% van de contracten respectievelijk aan Vlaamse en Waalse ondernemingen ten goede komt. Wat blijkt nu echter uit de toestand? Dat er reeds voor 564 miljoen euro aan contracten zijn toegewezen aan de Belgische ondernemingen, waarvan ondertussen maar liefst 67% naar Waalse bedrijven is gegaan voor een bedrag van 380 miljoen euro; en amper 184 miljoen euro naar Vlaamse bedrijven. Het betreffen Sabca Limburg dat bekleding voor de vleugelflappen levert, en het Zaventemse Asco; dat instaat voor de levering van onderdelen voor het landingsgestel. Het is dus duidelijk dat de 55/45-verdeelsleutel niet echt zo punctueel wordt toegepast. Een reden daarvoor zou te vinden kunnen zijn in de samenstelling van het Belgische A400M-comité, een overheidsinstelling die de contracten 'billijk' onder de verschillende ondernemingen en gewesten verdeelt. Want door wie wordt dat comité namelijk voorgezeten?... Door ons aller Defensieminister en PS-coryfee André Flahaut! Een tekening bij het 'waarom' de Waalse ondernemingen zo overdreven bevoordeeld worden in de A400M-aanbestedingen moet al niet meer gemaakt worden. En waarom eigenlijk ook niet? De 55/45-verdeelsleutel is slechts een politiek 'hoffelijkheidsakkoord' en impliceert geen juridische verbintenis. En Flahaut en hoffelijkheid is hetzelfde als water en vuur proberen te verzoenen.

Het hele verdachte zaakje doet wat denken aan Flahauts legeraankopen enkele maanden terug, toen er ook veel commotie ontstond omtrent de zogenaamde compensatieaanbestedingen, waarbij Vlaanderen lelijk naast de jackpot greep (zie hiervoor http://politiekincorrect.web-log.nl/archief/week/31/01/2005 ; 3 februari 2005).

De Vlaamse minister van Economie Fientje Moerman (VLD) vindt de attitude van Flahaut dan ook volledig terecht een botte schande, daar hij pertinent weigert voldoende lobbywerk te verrichten voor de Vlaamse Airbuscontracten; en tracht nu de Vlaamse ondernemingen aan te zetten met de vuist op Flahauts tricoloor-Waalse tafel te slaan, om zo hun contracten op te eisen. Want het klopt inderdaad dat Vlaanderen over weinig of geen defensie-industrie beschikt, het luik 'losse apparatuur' in het totaalpakket van 1,3 miljard euro heeft toch een mooie waarde van zo'n 650 miljoen euro. En het is vooral dat luik van de grote aanbestedingshandel dat Moerman scherp in de gaten houdt, daar de Vlaamse industrie wel degelijk in staat is brandblusapparaten, aircosystemen, navigatiesystemen, banden, motoren enzovoort te leveren. Maar dan moet ze uiteraard wel eerst om Flahaut en diens eigen-volk-eerst methodiek heen. En dat belooft, zoals dat nu eenmaal gaat in België, geen lichte klus te worden.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>