24 juni 2005

Minister Laurobotte Onkelinx... (Politiek Incorrect)

Het is toch wel enorm geklaagd. Eenieder normaal mens zou bij de verschroeiende, tropische temperaturen van de laatste dagen zorgen voor extra verfrissing, om het hoofd er koel bij te houden. Maar dat heeft men duidelijk nog niet begreppen in de wijde regionen van de Wetstraat te Brussel. Daar vindt men het blijkbaar opportuner bij dit bloedhete weer nog eens extra gebakken lucht te producren, in plaats van de airconditioning aan te zetten.

Want enkele weken terug liet premier Verhofstadt nog het ballontje de lucht in om de lasten op arbeid, naar indirecte belastingen zoals de btw te verschuiven. Dat ballontje werd door diverse organisaties al snel doorprikt, maar het belet niet om nu de Franstalige beleidsvoerders in deze regering aan te zetten tot nadenken. Want nu hebben de twee vice-premiers Didier Reynders (MR) en Laurette Onkelinx (PS) hebben nu het plan bedacht een zogenaamde 'robottaks' in te voeren. Het principe is dat de lasten op arbeid effectief wel zouden dalen, maar dat er bijvoorbeeld meer taksen zouden worden geheven op bijvoorbeeld het gebruik van machine-installaties, kapitaal en toegevoegde waarde. Onkelinx wil zelfs nog verder gaan, en hier de gruwelijke demoon van een Algemene Sociale Bijdrage bij aankoppelen.

Het is eigenlijk toch wel kras dat juist wanneer diverse werkgeversorganisaties erop wijzen dat voornamelijk de (Vlaamse) gemeenten reeds een verkapte vorm van robottaks hanteren - de zogenaamde drijfkrachtbelasting, dat een belasting is op het vermogen van de (elektische) apparatuur en gemiddeld 16,14 euro per Kilowatt bedraagt - en eigenlijk juist het debat is ontstaan om deze buitensporige gemeentelijke belasting in te dijken, juist dan het verenigd Franstalig front komt pleiten voor een alomvattende robottaks. Het risico wordt overigens genomen dat bedrijven minder geneigd zullen zijn investeringen uit te voeren in de vernieuwing of modernisering van hun infrastructuur, uit vrees voor zulk een robottaks. Daarenboven zou het weinig consequent zijn van de federale regering aan te draven met een robottaks, juist wanneer zij eigenlijk aanstalten zou willen maken de vennootschapsbelasting te doen dalen.

Dit is dus wederom de zoveelste boutade van paars om de echte problematiek te verhullen: Het is niet een grootschalige doorschuifoperatie van lasten die zoden aan de sociale dijk brengt, maar wel een drastische verlaging van het lastenpakket. Alleen zo kan er terzake doortastend opgetreden worden.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>