10 juni 2005

De jacht van Van Cauwenberghe (Politiek Incorrect)

Hoewel de MR-senator Alain Destexhe, een erudiete groep Waalse academici en de Waalse werkgeversfederatie UWE allen in koor het pleidooi voor een daadkrachtig economisch beleid zonder Vlaamse en Europese 'slaapverwekkende' transfers hielden; blijft dit alles in dovemansoren van de Waalse leidende politieke kaste te zijn gekomen. Van een stopzetting van de geldtransfers naar de euromagneet Wallonië is zeker geen sprake; en het lijkt er zelfs op dat het socialistische PS-bestel na Vlaanderen haar heil ook al in Europa heeft gevonden om de nodige kredieten toegestopt te kunnen krijgen.
Want de Waalse minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) is niet te spreken over het feit dat de Europese Raad nu een voorstel op tafel heeft liggen waarin de Europese budgetten voor de periode 2007-2014 ter bespreking liggen; waaronder ook de middelen die de Europese structuurfondsen voor minder ontwikkelde regio's in Europa staan besproken. Volgens dit nu ter hand liggende voorstel zou de Waalse provincie Henegouwen - dat met haar 74,9% van het gemiddelde Europese BBP/inwoner net beneden de grens ligt om in aanmerking te komen als minder ontwikkelde regio in Europa - in de periode 2007-2013 nog maar 524 miljoen euro aan Europese hulp kunnen verkrijgen. Volgens Van Cauwenberghe heeft Henegouwen echter zeker 690 miljoen euro nodig. Minstens.

Heeft Van Cauwenberghe dan nu nog niet door dat al die miljarden die Wallonië - en Henegouwen in het bijzonder - al heeft toebedeeld gekregen vanuit Vlaanderen en de Europese Unie; dit nog niets maar dan ook niets heeft bijgedragen? Integendeel, het BBP/inwoner is de afgelopen jaren er nog steeds verder op achteruit gegaan. Wat Wallonië echter wel nodig heeft, is innovatie en een verwerping van een corrupt en geldverslindend staatsbestel onder leiding van één partij die iedere economische heropflakkering in het land onmogelijk maakt. En uiteraard ook het einde van de beruchte geldtransfers uit Europa en Vlaanderen, dus in feite het einde van België.

Maar zo niet voor Van Cauwenberghe die de melodramatische smartlap van de 'solidariteit' maar blijft zingen. En het ergste van al is dat premier Verhofstadt Van Cauwenberghe nog eens bijtreedt in zijn holle retoriek! Want Verhofstadt heeft al reeds gebeld naar de Luxemburgse Europese Raadsvoorzitter Jean-Claude Juncker met de smeekbede de steunfondsen voor Henegouwen verder op te krikken. En Van Cauwenberghes standpunt zal bij monde van premier Verhofstadt en Financiënminister Reynders volmondig verdedigd worden tijdens de Europese topconferentie van 16 en 17 juni e.k.

Vorige week vroeg Van Cauwenberghe Vlaanderen nog eens tien jaar geduld vooraleer Wallonië er terug bovenop staat (hetzelfde werd tien jaar geleden overigens ook reeds gepredikt... we zien nu het ronduit verbluffende resultaat!); en vandaag eist hij meer harde euro's op de Waals-Henegouwse tafel. Zo zal Wallonië er zelfs nog meer dan tien jaar over doen vooraleer het alle schade heeft ingehaald!

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>