26 maart 2014

Duits Hof geeft ESM definitief groen licht

In een vonnis van 18 maart ’14 stelt het Duits Grondwettelijk Hof in Karlsruhe dat het Europese noodfonds ESM niet in strijd is met de Duitse grondwet.


Daarmee bevestigt het Hof zijn eerder tussenvonnis van 12 september ‘12 dat, mits inachtname van enkele regels, groen licht gaf aan het ESM (European Stability Mechanism). Volgens het Hof conflicteert het fonds van 700 miljard euro niet met de budgettaire beslissingsmacht van het Duitse parlement en zijn er voldoende maatregelen genomen die ervoor zorgen dat Duitslands blootstelling aan het ESM tot 190 miljoen euro wordt beperkt. Een aanpassing van dat bedrag zal vooraf door de Bondsdag moeten worden goedgekeurd. Nu stellen de rechters er de duidelijke eis bij dat bijkomende betalingen bovenop de reeds gestorte miljarden tijdig in het jaarbudget moeten opgenomen worden en door de Bondsdag goedgekeurd worden. Dat moet ondermeer verhinderen dat Duitsland door niet tijdige betaling zolang zijn stemrecht verliest. De regering moet voor elk komend jaar inschatten of de reeds gestorte kapitaalbijdrage van Duitsland zal volstaan, en wanneer te voorzien is dat deze niet zal volstaan, moet ze de geschatte verhoging in de begroting opnemen en door het parlement laten goedkeuren. Over het OMT-programma, de ‘bazooka’ waarbij de ECB ‘onbeperkt’ obligaties kan opkopen, werd niets gezegd. Dat onderwerp is afgesplitst van de behandeling rond het ESM, en werd vooreerst naar het Europees Hof doorverwezen voor een interpretatief advies. Zie hierover het artikel van 11 febr ’14: ‘Ontploft een bazooka in het gezicht van het DuitsGrondwettelijk Hof?’ 

Kort, ter herinnering

Het ESM werd opgezet om landen van de eurozone die in de financiële problemen geraken te steunen met kredieten en borgstellingen. Het fonds beschikt over 80 miljard ingebracht kapitaal, mogelijk op te trekken tot 700 miljard euro. Tot nu hebben Spanje (41 miljard) en Cyprus (4,9 miljard) kredieten opgenomen. Het ESM is de opvolger van het EFSF (European Financial Stability Facility) dat tijdens de eurocrisis voorlopig werd opgezet en reeds steun gaf aan Griekenland, Ierland en Portugal. Het ESM in Luxemburg wordt geleid door de Duitser Klaus Regling.

Het grootste aandeel van het kapitaal van het ESM komt van Duitsland, dat vooreerst 21,7 miljard ter beschikking moet stellen. Daarvan werden de twee vorige jaren reeds 17,4 miljard ingebracht, dit jaar komt daar nog een goede 4 miljard bovenop. In het slechtste geval kan de Duitse bijdrage oplopen tot 190 miljard (ca. 27%) van de in totaal 700 miljard euro.

Over het tussenarrest van 12 september ’12  van het Duits Grondwettelijk Hof over het ESM-fonds en het 'stabiliteitspact' (waarbij de EU-landen moeten komen tot een jaarlijks overheidstekort van maximum 3% en een overheidsschuld van maximum 60% van het bbp), berichtten we uitvoerig op 22 sept '12, in het artikel 'ArrestDuits Grondwettelijk Hof over het ESM-verdrag stopt oprukkende UESSR niet'.

Persbericht over het definitief arrest van 18 maart '14
Duitse versie 
Persbericht, Engelse versie 

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>