16 mei 2013

De vrouw: "een bron van verleiding"... (volgens de islam)

Een Brusselse ambtenaar is ontslagen, o.a. omdat hij weigerde de hand te geven aan schepen van Cultuur Karine Lalieux (PS). Volgens de islam mag een man geen hand geven aan een vrouw, omdat de vrouw een bron van verleiding is. Weigeren een hand te geven, betekent dus dat men vindt dat een vrouw de oorzaak is van slechte mannenmanieren. Na de eis om altijd hoofddoeken te mogen dragen aan een loket, krijgen we nu ook te maken met meer sharia-praktijken?

'De profeet' zou gezegd hebben: “Dat een man beter door een ijzeren naald in zijn hand geslagen kan worden dan dat hij een vrouw aanraakt die niet toegestaan is voor hem (om aan te raken).” (Bron: moslimwebsite ‘al-ummah’, zie meer verder in dit artikel). De Brusselse ambtenaar stond dus voor het dilemma: als hij een vrouw aanraakte riskeerde hij de banbliksem van de profeet, dat hij het verdiende een ijzeren naald door zijn hand geslagen te worden...

Patrick Loobuyck, moraalfilosoof verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de UGent, reageerde op het ontslag in een opiniestuk in De Morgen (14.05.13): “In de discussie over de neutraliteit van de overheid en haar ambtenaren verscheen gisteren een interessant nieuw element: een moslim wordt door de stad Brussel ontslagen omdat hij omwille van religieuze redenen geen hand wilde geven aan een vrouwelijke schepen. Hij zou zich bovendien schuldig maken aan proselitisme, geweigerd hebben om alcoholische dranken te serveren en in noodgevallen geen mond-op-mondbeademing willen doen bij vrouwen…..
Wanneer een ambtenaar in zijn handelen de gelijke behandeling van mensen met de voeten treedt, moet de overheid ingrijpen. Zo niet ondermijnen we de morele grondslagen van de seculiere staat….
Anderzijds toont dit ontslag de tegenstanders van een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekenen dat het toelaten van religieuze symbolen geen vrijgeleide kan zijn om nog een stap verder te zetten.... Laten we duidelijk zijn: de neutraliteit van de overheid kan niet in vraag gesteld worden, willen we een seculiere rechtsstaat blijven…. De godsdienstvrijheid laat niet toe dat mensen zich door hun godsdienst laten leiden om ten aanzien van anderen gedrag te stellen dat strijdig is met de grondrechten. In niet-religieuze aangelegenheden mag discriminerend gedrag ten aanzien van vrouwen niet getolereerd worden, ook niet in naam van de godsdienstvrijheid. En dat geldt a fortiori voor mensen die voor de overheid werken.”

"Moge die ambtenaar beloond worden door Allah"..


Op hezelfde feit reageerde Fatih De Vos, een Gentse rapper en moslim, heel anders. Hij publiceert dezelfde dag in De Morgen zijn mening, onder de titel “Ambtenaar weigert hand te schudden van vrouw: "Het Westers denken is een dogma",
Hij veroordeelt het ontslag, en hoopt dat Allah de ambtenaar zal belonen. Interessant wat een jonge ‘inheemse’ moslim denkt over de seculiere staat. 

Uit zijn artikel:
“Ik ben een moslim. Een moslim die hier geboren is, als zoon van een Turkse vader, en een schat van een Vlaamse moeder afkomstig uit het Meetjesland, waarbij ik ook ben opgegroeid en nog steeds mee samenwoon. Ik heb het geluk gehad om lager en middelbaar onderwijs te genieten in één van de beste Vlaamse scholen die er zijn - de Wispelberg te Gent - waarna ik ben overgeschakeld op een sociologie-opleiding aan de UGent. … Toen ik vandaag de tweede fase van mijn ochtendritueel doorliep, was er een artikeltje dat mij enorm aangreep. Het was het perfecte voorbeeld van de tweede smet op het democratisch denken in dit land, het anti-islamfeestje dat hier dagelijks wel ergens wordt gebouwd op een flashy nieuwsdienst, in een grijs overheidsgebouw of een met overbodige luxegoederen gevulde woonkamer. Een Brusselse ambtenaar werd ontslagen omdat hij weigerde een hand te geven aan zijn vrouwelijke overste uit religieuze overwegingen. Bovendien vond het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding dit perfect gerechtvaardigd. Las ik dat goed? Jawel, ik las het goed....
Het eerste waaraan ik dacht, was de ambtenaar in kwestie. Ik kon alleen maar respect opbrengen voor het feit dat deze persoon zijn godsdienst boven elke wereldlijke invloed stelt, hoe belangrijk deze laatste zichzelf ook waant. Want toen dacht ik inderdaad aan zijn baas. Ik kon niet geloven dat deze vrouw zodanig bekrompen was, dat zij het schudden van de hand als enig teken van respect zag, en het een voldoende grond vond om te rommelen met de toekomst van een van haar werknemers. Waren haar ego en oogkleppen zodanig groot, dat ze onder het mom van de geconstrueerde, subjectieve wegwerpterm 'neutraliteit', het niet kon hebben dat iemand zijn hand op zijn eigen hart legt als teken van respect in plaats van de hare aan te raken? …
Ik raak er niet aan uit. Mijn emoties zijn momenteel ook te sterk om over deze kwestie een genuanceerd, en definitief oordeel te vellen. Ik kan alleen maar vaststellen dat ik dergelijke dingen elke dag lees, meemaak, en voel bij het nuttigen van mijn dagelijkse destructieve koffie en sigaret. … Ik ben geboren in Gent, opgegroeid in Gent, mijn voorouders langs moeders kant leefden honderden jaren geleden ook al in de buurt van Gent, maar toch wordt mij elke dag nog steeds het gevoel gegeven dat ik een tweederangsburger ben, en hier eigenlijk niet thuishoor. Omdat ik op een bepaald moment koos om een godsdienst aan te hangen, die doorgaans wordt beleden door mensen wiens voorouders niet in deze contreien te situeren zijn. Laat mij u duidelijk zeggen, ik ben er verdomd trots op. Trots dat ik voor mezelf heb leren denken, en geen leven leid van voorgekauwde angsten en ingegeven vooroordelen. Het Westers denken is een dogma geworden, en ik weet zeker dat elke humanist die ooit heeft bijgedragen aan deze beschaving, zich in zijn graf zou omdraaien bij het zien van hetgeen we er nu van aan het maken zijn. Moge die ambtenaar beloond worden door Allah….”

De vrouw: bron van verleiding


Op de Nederlandse moslimwebsite ‘al-ummah’ kan men het standpunt van de islam lezen over het geven van een hand van een man aan een vrouw.
Vraag: Mag een moslim man een hand geven aan een vrouw en andersom?
Antwoord: Een hand geven aan een man door een vrouw of een hand geven aan een vrouw door een man, is verboden voor de moslims, of zij nu handschoenen draagt of niet, want het leidt tot fitnah (hier vooral: verleiding). Er zijn voldoende ahadith (overleveringen) die tegen deze handeling waarschuwen en waarin duidelijk staat dat het verboden is om handen te schudden tussen vrouwen en mannen die geen familie van elkaar zijn (d.w.z geen mahram) zijn, zoals: de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: “Dat een man beter door een ijzeren naald in zijn hand geslagen kan worden dan dat hij een vrouw aanraakt die niet toegestaan is voor hem (om aan te raken).” (Overgeleverd door At-Tabaraanee, Al-B in silsilat assaheeh (1/477-4480)). Het is wel bekend van getuigenissen uit de Qor-aan en de Soennah, dat een vrouw geen handdruk of kus mag geven aan een man die geen mahram van haar is, of het nu naar aanleiding van een feest is of wanneer hij terug komt van een reis of voor welke andere reden dan ook. Dit is omdat de vrouw 'awrah' is (d.w.z. ze moet bedekt zijn) en een fitnah is (d.w.z. een bron van verleiding). Ze zou geen man aan moeten raken die niet wordt beschouwd als mahram van haar, ongeacht of het een neef of iemand ver van haar is. Ze mag hem niet kussen en hij mag haar niet kussen. Dit komt omdat het van dingen afkomt die fitnah (beproevingen en tests) veroorzaken en van de dingen die leiden tot wat Allah heeft verboden door de ontuchtige en schaamteloze handelingen en de gebruiken die tegen de goddelijke wet ingaan...


Elk denke er het zijne van...

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>