23 september 2012

Paars in paniek voor de N-VA?

‘Europajournalist’ Paul Goossens spendeert een volledige column aan een aanval op de N-VA. Verhofstadt zegt dat N-VA en extreemrechts hetzelfde is, met een ongeloofwaardig Europees discours. Moeten ze in paniek zijn! Ben Weyts reageert met ‘de N-VA is de enige echt pro-Europese partij’. En dat is net de achillespees van de N-VA.


Paul Goossens noemt zich ‘Europajournalist’ in zijn veertiendaagse column op zaterdag in De Standaard. Vorige zaterdag 22 september trok hij een volle column van leer tegen De Wever en de N-VA ('Het DNA van de N-VA'). Wat heeft dat met ‘Europa’ te maken? Niets uiteraard, maar de gemeenteraadsverkiezingen naderen zeer snel, zodat socialist Paul Goossens zich gedwongen voelde om – verbaal dan toch - op de barikaden te springen en, via een aanval op De Wever en de N-VA, de lof van kameraad Patrick Janssens te bezingen.

Enkele uittreksels

Zijn reputatie als politicus stoelt niet op slimme wetten of decreten, wel op zijn talent om op het juiste moment het trefzekere woord of het dodende zinnetje af te vuren. Niemand in de Vlaamse politiek jongleert vlugger, raker en scherper met taal dan De Wever. En toch verslikt De Wever, die alle valkuilen en boobytraps van de politieke polemiek perfect weet liggen, zich met enige regelmaat in de eigen woorden. Wie de recente geschiedenis van Antwerpen een beetje kent, weet dat je in volle kiescampagne best van de slogan 't Stad is van iedereen afblijft. Destijds werd hij door Patrick Janssens gelanceerd om het Vlaams Belang, dat van moslims en bij uitbreiding alle vreemdelingen tweederangsburgers wou maken, te counteren....
Uitgerekend de slogan die de retoriek van de kille uitsluiting door een inclusief project verving, wordt nu door De Wever weer afgeserveerd. Als je daaraan begint, vraag je om ambras en controverse. En als die er dan komt, moet je niet janken, het slachtoffer uithangen of de hypocriete ‘innocence' spelen. De historicus en politicus De Wever wist waaraan hij begon. Hij zette zo hard de beuk in het meest waardevolle van de Antwerpse meerderheid dat de oude demonen weer uit de schaduw kwamen. Janssens moest wel uit zijn kot komen.'

Zou De Standaard daar niet boven moeten zetten: 'Verkiezingsreclame'?

Verhofstadt alweer

Goossens kreeg meteen steun van Guy Verhofstadt, die diezelfde zaterdag in een gesprek met Le Soir en de RTBF het Europese discours van de N-VA niet geloofwaardig noemde. Bovendien staat voor hem de partij gelijk aan extreemrechts. Hij verwijst daarbij naar voormalige Vlaams Belangers die nu op de lijsten van de N-VA staan.
In het interview haalt Verhofstadt zwaar uit naar nationalistische partijen in het algemeen. Hij herhaalt zijn bekende verhaal dat een sterker Europa nodig is met een echte Europese economische regering, met één minister van financiën, één schatkist en een verplichte eenheidsmarkt.
Verhofstadt doet het Europese discours van de N-VA af als ongeloofwaardig. 'Uiteindelijk hervallen nationalisten altijd in een anti-Europees discours. Het bewijs: partijen zoals de N-VA willen geen supranationale lijsten en zijn tegen de multiculturele samenleving.'
De voormalige premier heeft de indruk dat België het niet slecht doet en raadt de federale regering aan om het werk voor te zetten en niet te veel naar de peilingen te kijken. Verhofstadt zelf zal naar eigen zeggen niet terugkeren naar de Belgische politiek. Zijn toekomst is Europees, zegt hij. En als hij gevraagd wordt om Europees Commissievoorzitter te worden, dan zal hij niet weigeren. Tenslotte maakt hij nog reclame voor het boek dat hij samen met de rood-linkse Cohn-Bendit geschreven heeft, en in zes talen uitkomt op 2 oktober e.k.

N-VA de enige echt pro-Europese partij?

De angst voor de N-VA moet wel heel groot zijn, dat er unisono vanuit Paars zo hard op hen geschoten wordt.
De N-VA reageert op Verhofstadt bij monde van ondervoorzitter Ben Weyts: 'moeilijk om ernstig te blijven reageren op zulke gratuite verwijten',
'al wie zijn hoogdravende analyses niet deelt, is meteen extreemrechts', 'een en ander past blijkbaar in het slotoffensief van de traditionele partijen tegen de N-VA. En dat zal de komende weken alleen nog maar erger worden, vrees ik'.
Weyts vindt ook dat de N-VA 'de enige echt pro-Europese partij is'. 'Zo pleiten wij bijvoorbeeld al lang voor het onverkort uitvoeren van de Europese aanbevelingen voor sociaal-economische hervormingen'.

Op de website van de N-VA gonst het van pro-Europese slogans (daar zal u Goossens natuurlijk nooit over horen), maar zich daarom de enige echt pro-Europese te durven noemen gaat toch wat ver, als men kijkt naar de passionele pleidooien van Verhofstadt. Op hun website:

' De N-VA wil van Vlaanderen een lidstaat in Europa maken. Vlaanderen is het meest geschikte microniveau, de Europese Unie het macroniveau. Wij kiezen voor een democratische unie die, op basis van het subsidiariteitsbeginsel, de identiteit en de culturele verscheidenheid van de binnen haar grenzen levende volkeren eerbiedigt en bevordert. 
Wat de uitbreiding van de Europese Unie betreft, geeft de N-VA prioriteit aan de verdere verdieping en de kwaliteitsvolle uitbouw van de huidige Europese instellingen. De EU moet vooral democratischer worden, onder andere door een sterkere rol voor de Europese Commissie (i.p.v. de Europese Raad) en een krachtiger Europees Parlement. De N-VA is geen voorstander van een Turks lidmaatschap, wel van een bevoorrecht partnerschap tussen de EU en Turkije. Wij vinden ook dat de EU veel meer moet zijn dan één grote markt. De EU moet een politieke unie worden, zonder uit te groeien tot één superstaat, waar alles ver boven de hoofden van de mensen wordt beslist.'

Ronkende zinnen, maar door niets onderbouwd. De N-VA pleit voor het subsidiariteitsbeginsel, maar geeft geen enkel kritisch geluid hierover dat het vandaag helemaal niet toegepast wordt, maar juist het omgekeerde gebeurt. Maakt het de EU democratischer als de Europese Commissie een sterkere rol krijgt dan de Europese Raad? Is het zelfs geen minder democratisch verkozen orgaan dan de ministers en staatshoofden van de Europese Raad? En hoe ziet de N-VA dan ‘een politieke unie’, terwijl de EU steeds meer uitgroeit tot één superstaat, waar alles ver boven de hoofden van de mensen wordt beslist?
Dat blijkt duidelijk uit mijn recente artikels hierover, zoals 'Arrest Duits Grondwettelijk Hof over het ESM-verdrag stop oprukkende UESSR niet', 22.09.12.

Verdampt de N-VA door Europa?

Blijkbaar is de N-VA verblind wat Europa betreft, vanuit haar einddoelstelling van Vlaams onafhankelijkheid. Die zou vanzelf komen, doordat België 'verdampt' in een eengemaakt Europa. Zou dan Vlaanderen niet evenzeer 'verdampt' zijn? Om de opsplitsing van België bijna als een 'natuurlijke' ontwikkeling te presenteren heeft de N-VA 'Europa' nodig als 'oplosmiddel'. Van de N-VA zijn dus geen kritische geluiden over een steeds ondemocratischer Europa te verwachten. Zelfs over het ESM geen kritisch woord, dat juist een verdere 'solidariteit' op zijn Belgisch tussen Noord en Zuid versterkt. Meer zelfs, in zijn column in De Standaard op 11 september ‘12 steekt Bart De Wever een grote loftrompet op voor de euro (Titel: Merkels gelijk’). De column staat ook op de website van de partij onder een heel andere titel: ‘De euro is veruit de belangrijkste verstrekker van een Europees identiteitsbesef’.

Wanneer de transfertgemeenschap op volle toeren draait en het Zuiden de eerste leningen definitief niet meer kan of wil terugbetalen, en ook de Vlaamse belastingsbetaler hiervoor naar de kassa moet, zal de N-VA aan haar Vlaamse hardwerkende tweeverdienende kiezers moeten uitleggen waarom die partij zo nodig 'de enige echt pro-Europese partij' moest zijn. Het totale kritiekloze Europastandpunt van de N-VA zou in de volgende jaren wel eens haar pijnlijke achillespees kunnen worden. Pro-Europa, haar zwanenzang? Verdampt de N-VA eerder dan België of zelfs de eurozone?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>