25 november 2011

Goossens en Magnette: trouwe marxisten

Paul Goossens vergelijkt Angela Merkel met Machiavelli. Behalve De Grauwe zijn volgens hem ‘de meeste Vlaamse economen’ kneusjes met een bedenkelijk verhaal en geloven ze in sprookjes. En zijn ze schuldig aan collusie. Noels is een ‘doorgeschoten heimat-econoom’. Wie er met hem niet mee akkoord gaat dat de ECB volop en onbeperkt overheidsobligaties opkoopt is gek. De economen die aan die aanpak twijfelen hebben een verborgen politieke agenda. De marxist Goossens die probeert andere meningen dan de zijne te kleineren in een zielig en niveauloos scheldpamflet.

‘Europa-journalist’ Paul Goossens publiceerde nog eens een pamflet van meer dan anderhalve bladzijde in De Standaard, onder de titel ‘Oorlog om de Europese bank’ (DS 23.11.11, alleen leesbaar voor abonnees). Daarin vergelijkt hij Angela Merkel met niemand minder dan Machiavelli. (‘Stel dat Machiavelli een eigentijdse Berlijner was, zou hij de eurocrisis anders hebben aangepakt dan Angela Merkel? Nee toch. Evengoed zou hij de regeringen van de lidstaten op het vuur van de financiële markten hebben laten gaar koken.'). Wat Merkel met de opvattingen van Machiavelli te maken heeft is een raadsel, om niet te zeggen domme idiote kletspraat van een warkop. Maar bij snellectuur heeft hij zijn doel bereikt: Machiavelli is niet direct een personnage dat sympathie opwekt, wel integendeel, en dat straalt dan af op Merkel. Verder is het hoegenaamd geen opiniestuk, maar een pamflet ter glorie van het links etatisme en interventionisme. ‘De markten verstikken de democratische besluitvorming,’ beweert hij zonder blozen, terwijl ‘de markten’ niets zouden kunnen ondernemen moesten de regeringen hun begrotingstekorten niet hebben laten aangroeien en de overheidsschuld niet tot in de hemel hebben laten klimmen.

De Grauwe verdedigt blijkbaar in deze een stelling die Goossens dierbaar is: de ECB onbeperkt laten tussenkomen om staatsobligaties op te kopen. Dus wordt De Grauwe opgehemeld, en zijn alle andere economen maar kneusjes. (‘Aan de autoriteit van De Grauwe kan niemand tippen. Ongetwijfeld zijn Geert Noels, Ivan Van de Cloot en Van Overtveldt lokale beroemdheden, De Grauwe speelt als enige in de Champions League.’). Al die anderen geloven in sprookjes, en hun verhaal is bedenkelijk. Desnoods scheldt hij ze uit voor ‘doorgeschoten heimateconomen’. (‘Nogal wat Vlaamse economen hebben twee obsessies (competitiviteit en inflatie) en één universeel recept: bezuinigen. Ongeacht het jaargetijde of de economische cyclus, voor Noels moet de buikriem altijd aangehaald worden en moet er op de kleintjes gelet, een micro-benadering die typisch is voor vermogensbeheerders en doorgeschoten bedrijfs- of heimateconomen. Dat zo'n beleid een land en een continent voor lange tijd in een recessie kan onderdompelen, hoor je bij deze lieden bijna nooit. Daarvoor is hun geloof in het sprookje dat besparingen in een depressieve economie de economie zullen stimuleren, te groot. Al even bedenkelijk wordt hun verhaal als er een centrale bank in opduikt. Dat mysterieuze ding wordt meestal versimpeld tot een razend gevaarlijke geldpers, die absoluut uit de handen van de politici of, erger nog, keynesianen moet blijven.’).

En hij beukt maar verder: dat men ‘de Vlaamse economen’ niet of nauwelijks hoort over derivaten en andere complexe financiële producten ligt volgens hem noch min noch meer aan collusie! Collusie tussen de universiteiten en de bankwereld. Dat geldt blijkbaar dan alleen niet voor De Grauwe? (‘Dat Vlaamse economen in deze nauwelijks hun stem laten horen, is geen toeval. Niet zo lang terug was de universiteit de kortste weg naar een topfunctie in het bank- of financiewezen. De collusie garandeerde de bankiers minimale theoretische en politieke tegenspraak. Het gevolg? Hybris en bankgiganten die met toxische producten waren opgefokt.’).

En het gaat noch verder met een scheldpartij: wie het met hem niet eens is, is gek, of werkt voor een hefboomfonds. (‘De markten zullen niet inbinden, tenzij de zwaarste artillerie uitrukt, de ECB dus. Waar het nu op aankomt, is dat de destructieve marktlogica onmiddellijk wordt gestopt. Wie die prioriteit in twijfel trekt, is gek of werkt voor een hefboomfonds.’).
Maar dat is nog niet genoeg: de economen die daaraan twijfelen hebben of een verborgen agenda of ze lezen teveel Duitse kranten. (‘Alleen de Europese Centrale Bank kan nog verhinderen dat de eurozone in de totale chaos wegzinkt. Ongetwijfeld is zo'n operatie niet zonder risico's en valt collateral damage niet uit te sluiten. Et alors? Een brandend huis moet je blussen, de waterschade neem je er noodgedwongen bij. De economen die daaraan twijfelen, hebben te veel Duitse kranten gelezen of ze hebben een verborgen, politieke agenda.’).

En dan pas komt de reden van zijn hele aanval, heft hij een tipje van de sluier op van zijn verborgen agenda, want hij vervolgt: ‘Hoe groter de druk van de markten, hoe groter de hefboom om de sociale en politieke weerstand te breken.’ De operatie van tussenkomst door de ECB is niet zonder risico, schrijft hij zelf, zonder dat hij enige informatie geeft over die risico’s. Maar, ‘et alors’, die doen er helemaal niet toe. Het moet gebeuren, om de sociale en politieke weerstand niet te breken. Een variante op de eisen van het behoud van alle sociale verworvenheden, of van de Franstaligen die niet mogen verarmen, enz... En daar heeft een marxist als Goossens veel voor over, net zoals de PS. Ook al zitten er grote risico’s aan vast, die ondermeer Merkel niet (nog niet?) wil nemen. Daarom vergelijkt hij ze met Machiavelli, en scheldt hij alle economen uit met een andere mening. Een zielig pamflet, wellicht goed voor de Pravda of De Rode Vaan, dat spijtig genoeg als ‘opiniestuk’ een uitgever vond, een zichzelf ‘kwaliteitskrant’ noemend dagblad.

Kameraad Magnette

Magnette formuleert het op zijn manier: 'Men kan ons onder het voorwendsel van internationale druk niet vragen sociale verworvenheden en openbare dienstverlening op te offeren (...) of zich een volledig politiek programma laten opdringen.’ Hiermee verdedigde hij op de RTBF-radio donderdagmorgen 24 nov ’11 waarom formateur Di Rupo aan de koning om bedenktijd vroeg om na te gaan of het nog mogelijk is een akkoord te bereiken dat aanvaardbaar is voor de zes partijen. Magnette: 'Er moet niet lang worden nagedacht, maar alvorens weer aan tafel te gaan zitten, moet worden nagegaan of de zes partijen de wil hebben te slagen... Het slechtste signaal naar de buitenwereld zou zijn weer aan tafel te gaan zitten en 'binnen 24 of 48 uur opnieuw een blokkering vast te stellen'. (DS online, 24.11.11, 9u25).

Het slechtste signaal was natuurlijk dat Di Rupo maandag wegliep van de onderhandelingstafel en alweer koning Albert gebruikte als wapen in zijn schaakspel om maximaal zijn zin te krijgen bij de regeringsonderhandelingen. Kan zo een deserteur wel eerste minister worden? Zal hij dan ook om de haverklap gaan lopen om bij de koning uit te huilen en om zijn gelijk te krijgen?

De PS blijft de Europese druk die ze eerder al slechts ‘suggesties’ noemde weg wimpelen, en nu zegt Magnette dat de PS geen enkele sociale verworvenheid of openbare dienstverlening wil opofferen, ‘onder het voorwendsel van internationale druk’. De volgende dagen weten we meer. Zijn er voldoende andere politieke partijen die daar in meegaan, en aan Di Rupo toegeven wat hij wil krijgen, omdat zij niet willen verantwoordelijk gesteld worden voor nog meer uitstel, nog meer internationale druk en een nog hogere spread? Dan heeft Di Rupo met een vorm van chantage bereikt wat hij wou, krijgen we nog meer belastingen en gaan we zeker een nog grotere spread en Griekse toestanden tegemoet. Van machiavellisme gesproken. (Zie ook ‘Di Rupo kan het perfect’)


Toemaat 1

Lezersreactie op het pamflet van Goossens, Op 23 november 2011 omstreeks 15:23, zei André V., Ukkel:
‘Een typische Goossens bijdrage: ik heb gelijk en al wie dat niet toegeeft, is een idioot. Bewijs: hier is een Jan of Piet die dat ook zegt wat ik zeg. Quod erat demonstrandum en nu allemaal bek toe. Daarbovenop nog wat beledigingen en persoonlijke aanvallen en klaar is Paul. Waar gaat het bij Paul werkelijk om? Dat wat in de volksmond de sociale welvaartstaat is, is aan het ineenklappen als een kaartspel. Waarom? Wegens een ondraagbare en niet meer terug te betalen schuldenlast. M.a.w. wanbeheer. En wie heeft die schuldenlast opgestapeld, ondanks alle goede raad om dat niet te doen? Paul's medestanders. Waarom is dat zo erg? Omdat de sociale welvaartstaat een prachtige uitvinding had kunnen zijn als Paul's vrienden er maar waren afgebleven en we die uitvinding door competente mensen hadden laten realiseren. Mensen die niet vastgeroest zijn blijven zitten in voorbijgestreefde en utopische 19de eeuwse vooroordelen en van daaruit, zij die hun rotzooi nu moeten opkuisen, staan uit te jouwen.’

Toemaat 2

De volgende dag reageert Ivan van de Cloot, hoofdeconoom Itinera Institute in een opiniestuk in De Standaard als volgt: ‘Paul Goossens gelooft in een complottheorie waarbij sommige Vlaamse economen tegen interventie zijn van de Europese Centrale Bank, omdat de druk op de politieke ketel daardoor hoog blijft om een agenda van structurele hervormingen te realiseren. De auteur suggereert dat die economen dat bepleiten ten koste van het algemene belang, een soort van verrottingsstrategie dus (DS 23 november). Ik kan niet in het hoofd kijken van mijn collega's, maar dit lijkt me als intentieproces nogal straffe kost. Is het niet correcter om te kijken naar de argumenten die gehanteerd worden in plaats van onmiddellijk een verborgen agenda te vermoeden?’ (Stuk gratis leesbaar. Titel: ‘Intentieprocessen & co - Over het complot van de Vlaamse economen’)

Toemaat 3

Goossens fulmineert in zijn pamflet ook tegen Eric Van Rompuy: ‘Zondag 6 november al, haalde hij in zijn blog voor de tweede keer in nauwelijks tien dagen naar De Grauwe uit. Hij ergerde zich aan diens promotie tot huiseconoom van de VRT, terwijl hij nochtans de foute remedie voor de eurocrisis bepleitte. Voor Van Rompuy is het een ketterse gedachte dat de ECB de grote middelen inzet.’

Schrijft Van Rompuy dat hij het een ketterse gedacht vindt dat de ECB de grote middelen inzet? Oordeel zelf, hierna de tekst van Van Rompuy op zijn website publiceerde onder de titel ‘Geërgerd’:
‘Bij het kijken naar de Zevende Dag heb ik mij geërgerd aan:
- Paul De Grauwe: deze heeft de status gekregen van huiseconoom van de openbare omroep. Als professor gelden zijn stellingen als objectief en wetenschappelijk en niemand spreekt hem nog tegen. Zo hoor ik nu al dagen lang op de publieke radio en televisie dat “de oplossing van de eurocrisis erin zou bestaan dat de Europese Centrale Bank de geldkraan moet openzetten en zonder limieten staatsobligaties moet opkopen van de zwakke eurolanden als Griekenland en Italië”. Zijn opvolger aan de KUL, prof. Frank Smets, stelt daartegenover: “Als de ECB een soort blanco cheque geeft aan de overheden zou dit een omgekeerd effect hebben. Het leidt tot budgettair laxisme. Die overheden zouden dan de noodzakelijke sanering van de overheidsfinanciën uitstellen.Volgens het Europees verdrag is monetaire financiering (geld drukken om overheden te financieren) trouwens niet toegelaten. De ECB kan niet onbeperkt cash ter beschikking stellen van de overheden.” (De Tijd 5/12). Een andere topeconoom Frank Boll waarschuwt “voor inflatie bij het onbeperkt toenemen van de geldmassa. Het opendraaien van de geldkraan is om de financiële crisis te bestrijden geen goed idee en tast op termijn het vertrouwen aan.” ( De Tijd 3/12). De Grauwe heeft 35 jaar lang aan generaties studenten in Vlaanderen onderwezen dat de rol van de overheid zich moest beperken tot het beheersen van de “money supply”; de overheid had in zijn monetaristische visie geen andere ordenende taak in de markt. Dat was toen zijn wetenschappelijke analyse; vandaag hoor ik net het omgekeerde. Wordt de publieke opinie hier niet misleid? De Grauwe heeft natuurlijk het recht om zijn mening te uiten maar kan de openbare omroep ook geen andere stemmen laten horen? Economie is geen exacte wetenschap en zit vol meningen en waardeoordelen. Nu komt het over alsof er maar één objectieve waarheid is.’

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>