18 november 2011

Di Rupo kan het perfect

De Vlaamse kranten beginnen zich af te vragen ‘of Di Rupo het wel kan’. De vraag is natuurlijk wat hij wil kunnen. Hij doet het momenteel perfect voor zijn Waalse achterban: elke dag gaan er nu 30 miljoen euro transferts van Vlaanderen naar Wallonië. Hij wil dus de onderhandelingen zo lang mogelijk rekken om die te vrijwaren, tot zijn tegenstrevers door de knieën gaan en met massa's nieuwe belastingen instemmen. Al de rest lijkt hem geen barst te schelen.

De Standaard zet vrijdag 18 nov ’11 formateur Di Rupo op zijn cover en vraagt de formateur dat hij de sprong waagt:
'De financiële markten en de Europese commissie laten hem geen keuze meer. Hij moet het begrotingsconclaaf met de zes kandidaat-regeringspartijen snel afronden en grondige sociaal-economische hervormingen doorvoeren.' Er volgen vijf opdrachten aan de formateur, waaronder deze: 'Neem de Europese aanbevelingen ernstig'. Hij en andere PS-ers hebben toch al duidelijk gesteld dat de Europese aanbevelingen slechts vrijblijvende suggesties zijn, en meer niet. Wat zou hij zich dan storen aan de opdrachten die een Vlaamse krant meent hem te moeten geven?

Men mag niet vergeten dat Di Rupo niet van besparingen houdt, en nog meer belastingen wil innen. Dat bleek toch begin deze maand uit zijn eerste voorstellen, met beduidend veel meer nieuwe belastingen dan besparingen. Begin juni '10, net voor de verkiezingen, lanceerde de PS nog een 'contract met de kiezer' met de belofte van 5 tot 7 miljard meeruitgaven (500 miljoen voor Brussel, hogere sociale uitkeringen, hoger pensioenen en kinderbijslag), te financieren door de eeuwige 'strijd tegen de fiscale fraude'. Net het omgekeerde van besparen... Hij blijft dus proberen zoveel mogelijk zijn verkiezingsbeloften na te komen, en zolang het hem niet voldoende lukt, vertraagt hij de hele zaak. Laatste bewijs: de zes partijen hebben laatste donderdagavond (17 nov ’11) tot tegen middernacht onderhandeld, de volgende bijeenkomst is pas gepland voor zondagnamiddag om 15 uur (20 nov ’11). Haast? Druk van ‘Europa’? Dat kent hij helemaal niet.

Hij heeft geen kinderen, en wil de mensen die vandaag leven geen al te grote inspanningen vragen, zoals hij meer dan duidelijk stelde in een interview in De Standaard: "Natuurlijk moeten we denken aan onze kinderen, maar de mensen leven hier en nu. We gaan de mensen van hier en nu niet opofferen in de naam van je ne sais quoi, nog een economisch probleem, nog een bankenprobleem.. .. Wij hebben altijd een belastingverlaging verdedigd voor de laagste inkomens. Maar mensen die 200.000 euro per jaar verdienen, wat kan mij dat schelen dat die 75 procent belastingen moeten betalen." (DS, 14 sept '09). Dat is dus de stijl van onze mogelijke toekomstige eerste minister. Men wordt van minder beschaamd.

Bart Brinkman vindt dat de methodiek van Di Rupo stilaan ‘iets chaotisch’ krijgt. 'Dagwerk wordt nachtwerk, elke deadline vervalt zonder gevolg, een best and final offer houdt het op de onderhandelingstafel nauwelijks een half uur uit. En uit schrik voor lekken, begint Di Rupo zelfs begrotingstabellen te dicteren. Alsof iedereen het eeuwige leven heeft.’ (DS 18.11.11).

Mijn idee: er speelt bij Di Rupo helemaal geen gebrek aan durf of moed mee, of faalangst, wel integendeel: het is een duivelste taktiek. Zijn chaos is geprogrammeerd, om zijn ‘tegenstanders’ op hun knieën te krijgen, zodat hij een akkoord op zak kan steken met veel nieuwe belastingen, en de lof van zijn werklozen in Henegouwen en omstreken. Voor hen doet hij het momenteel dus perfect: elke dag gaan er nu nog steeds 30 miljoen transferts van Vlaanderen naar Wallonië. Meer lijkt hem geen barst te kunnen schelen. De Rupo kan het dus perfect, alleen betreft het iets heel anders dan wat andere partijen, belangengroepen en de media van hem verwachten. En blijkbaar gaan de andere politieke partijen daar nog altijd behoorlijk in mee, en kan men verwachten dat ze eerstdaags zullen toegeven omdat zij niet willen verantwoordelijk zijn voor nog meer uitstel. Dan heeft Di Rupo bereikt wat hij wou, en gaan we dan samen Griekse toestanden tegemoet.

3 Comments:

At 18/11/11 19:44, Anonymous Jo said...

Ik vrees dat uw analyse correct is Philippe. We gaan inderdaad richting afgrond. De Vlaamse (?) partijen hebben het echter nog altijd niet door. Onbegrijpelijk. Toch ook enkele bedenkingen bij de (zogenaamde) Vlaamse media:
- Tijdens de communautaire onderhandelingen in de voorbije maanden met Bart De Wever als hoofdrolspeler werd, op enkele uitzonderingen na, in de Vlaamse pers (met De Standaard op kop!!) nooit maar dan ook NOOIT enig woord van kritiek geuit op de Franstaligen. Alsof ze niet bestonden ! Toen was enkel en alleen Bart De Wever de baarlijke duivel die met alle middelen werd neergesabeld. Maar vandaag, tijdens de socio-economische onderhandelingen is plots Di Rupo de baarlijke duivel. Tja, hoe het de regimepers kan verkeren…
- Wat ik niet begrijp: over een voorstel van Di Rupo betreffende de bedrijfswagens en dat de Vlaming zowat 500 miljoen euro zou kosten (wat ik niet goedkeur) wordt in de pers moord en brand geschreeuwd. Maar een communautair akkoord dat de Vlaming de komende 20 jaar miljarden zal blijven kosten wordt door de regimepers zomaar geslikt. Eigenaardig….

 
At 19/11/11 09:51, Anonymous Anoniem said...

Belgium [is] a country that doesn’t work at all. And nobody understands why, from a psychological standpoint, because Belgians themselves seem sympathetic and willing to make it all work. And yet it doesn’t. The country is going to disappear. So we have to believe that there are powerful sociological forces at work that cannot be explained in terms of individual psychology.

http://www.theparisreview.org/interviews/6040/the-art-of-fiction-no-206-michel-houellebecq

 
At 19/11/11 23:51, Blogger Filip van Laenen said...

Ik denk toch dat Elio di Rupo zich vergist. Niet wat betreft de Vlaamse kiezer, wiens stem hoe dan ook geen rol speelt, maar wel wat betreft de Europese Commissie. Griekenland en Italië hebben aangetoond dat die niet met zich laat sollen, en vroeg of laat zal er dus wel ingegrepen worden. Zelfs als Alexander de Croo uiteindelijk plooit, dan nog zal er bespaard moeten worden.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>