26 oktober 2011

Minachting voor de democratie

Het Duits Grondwettelijk Hof bepaalde dat elke ingrijpende maatregel in verband met het Europees noodfonds EFSF vooraf minstens door de commissie Begroting van het Duits parlement moet worden goedgekeurd. Omdat het parlement de vertegenwoordiging is van het volk. Volgens 'Europajournalist' Paul Goossens echter heeft het Duits parlement hiermee de Europese Raad onder curatele geplaatst. Nog straffer: DS-journaliste Annelien De Greef meent dat dit zelfde parlement de euroclub gijzelt. Het pleegt dus een misdaad? Wat zou moeten toegejuicht worden als een overwinning van de moeizaam bevochten democratie, noemen beiden een slechte zaak, zelfs een misdaad.


Naast zijn tweewekelijks column op zaterdag in De Standaard krijgt 'Europajournalist' Paul Goossens er ook regelmatig ruimte voor een opiniestuk over Europese actualiteit. Dat was weer het geval op dinsdag 25 oktober 2011, met een stuk over een hele bladzijde, met de titel: "De vele crisissen van Europa". Het uittreksel waarin hij het Duits parlement ervan beticht de Europese Raad onder curatele te hebben geplaatst:

'François Mitterrand was een van de hardste pleitbezorgers van een Europese eenheidsmunt. Voor de Franse president was het de uitgelezen manier om de macht van het grote, verenigde Duitsland te compenseren. Vandaag blijkt dat een foute inschatting. Nooit woog Duitsland zwaarder op het Europees beleid en de invloed neemt elke dag toe. Als de regeringsleiders zowel zondag als woensdag in Brussel present moeten geven, is het omdat het Duitse parlement kanselier Merkel, maar ook de hele Europese Raad, onder curatele plaatste.
Sinds de uitspraak van het Duits Grondwettelijk Hof van 7 september is de bewegingsvrijheid van de kanselier sterk verminderd. Pas als ze het fiat van het eigen parlement heeft, mag Merkel in Brussel haar jawoord geven. In vergelijking met Helmut Kohl is Merkel een mini-kanselier. Dat ze desondanks de machtigste regeringsleider van Europa blijft, zegt alles over de slagvaardigheid van het huidige Europa.'

Bondsparlement beticht van criminele handelingen

Voorpagina De Standaard, maandag 24 oktober 2011, een grote kop: 'Europa staat verdeeld voor laatste horde' .
Annelien De Greef in het artikel op de voorpagina: 'Wat wel duidelijk werd, was hoe verdeeld Europa vandaag is. Duits-Franse onenigheid maakt een sterk antwoord op de crisis al weken onmogelijk. Maar ook het Duitse parlement gijzelt de euroclub. Vandaag trekt Angela Merkel naar de Bundestag om de nieuwe pistes uit de doeken te doen. Zonder fiat kan ze in Brussel geen beslissingen nemen. Daarom ook dat pas woensdag alle knopen doorgehakt kunnen worden. Een gevaarlijke ontwikkeling, vindt ook de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker die in een interview de Duitse traagheid zwaar op de korrel nam.'

Dat is dus niet mals als betichting, want gijzeling is een misdaad waarvoor men jaren effectieve gevangenissstraf kan krijgen, zoals blijkt uit volgend bericht: 'Het Gentse hof van beroep heeft drie mannen die in 2007 een Gentenaar twee dagen gijzelden in Schaarbeek veroordeeld tot elk vier jaar cel. Voor twee verdachten is de straf voor de helft met uitstel. Het hof bevestigt daarmee de straffen die in eerste aanleg werden uitgesproken.' (Bron: Skynet.be, op dinsdag 25 okt. 2011, met verwijzing naar een bericht van Belga).

Het kan ook veel objectiever

Wat dus zou moeten toegejuicht worden als een overwinning van de moeizaam bevochten democratie, noemen beiden een slechte zaak, zelfs een misdaad. Vooreerst kan berichtgeving veel objectiever, zoals blijkt uit diezelfde De Standaard, dinsdag 25 okt '11, over het zelfde onderwerp. Auteur van het artikel is '(mta)', Manu Tassier vermoed ik. Uit zijn artikel met de titel 'Parlement moet bondskanselier zegen geven':
'Bondskanselier Angela Merkel heeft gisteren de fractieleiders in de Bondsdag ingelicht over de plannen voor de versterking van het noodfonds EFSF (European Financial Stability Facility) en voor een schuldherschikking voor Griekenland.... Merkel zal de definitieve versie van de plannen morgen voorleggen aan het Duits parlement, dat er dan over stemt. Met de goedkeuring op zak kan ze dan naar de Europese top in Brussel afreizen. Het is het volledige Duitse parlement dat zijn zegen moet geven — en dat was oorspronkelijk niet gepland. Op 7 september had het Grondwettelijk Hof bepaald dat de Duitse deelname aan het EFSF niet in strijd is met de grondwet, maar dat elke ingrijpende maatregel in verband met het EFSF door de commissie Begroting moet worden goedgekeurd.'

Eurofiele ondergravers van de democratie

Het lijkt voor eurofielen blijkbaar vanzelfsprekend dat de democratie moet inbinden, zelfs uitgeschakeld worden, ten voordele van beslissingen genomen door niet door het volk verkozen organen zoals de Europese Commissie, de Europese Raad of ministers van Financiën. Dat ondergraven is nu al jaren bezig, maar men moet het blijven aanklagen om te vermijden dat gewenning optreedt. Men herinnert zich wellicht nog de verwensingen die de Ieren te verduren kregen toen ze in een referendum het Verdrag van Lissabon verwierpen. Matthias Storme schreef daar toen over:
'Net zoals na het afstemmen van het ontwerp van Europese Grondwet door de bevolking van Frankrijk en Nederland mochten we na het afstemmen van de als Verdrag van Lissabon vermomde Grondwet in Ierland weer reacties horen die vooral van onbeschaamdheid getuigen. De "verwende egoïstische" en "domme" Ieren zouden nu alle andere volkeren van Europa gijzelen en die schitterende toekomst die het verdrag van Lissabon aan Europa zal verlenen proberen te verhinderen. Artikel 'Ierland -EU for dummies' wo, 25/06/2008.

Moeten we daarin blijven?

Goossens in zijn opiniestuk van 25 okt' 11: 'De eurozone kan slechts overeind blijven als ze een fiscale unie wordt en de lidstaten bevoegdheden afstaan.' In zijn column van zaterdag 11 juni '11 was hij nog duidelijker: 'Als het sanctiemechanisme binnenkort wordt goedgekeurd kan de Commissie in begrotingskwesties en geladen sociaal-economische dossiers de lidstaten voor het blok zetten en 'overrulen'. Dan heeft ze echt tanden en kunnen de aanbevelingen in geen tijd tot heuse verplichtingen, zelfs dictaten, worden omgebouwd.... Met uitzondering van de eurosceptici betwist niemand dat een betere coördinatie van het economisch en begrotingsbeleid van de Unie nodig is. De lidstaten zullen soevereiniteit moeten inleveren en de hoofdsteden zullen met regelmaat Brusselse aanbevelingen moeten slikken, anders kraakt en verdwijnt de muntunie.'

De Europese Commissie is geen verkozen orgaan, en het zou toch de macht moeten krijgen om door parlementen goedgekeurde budgetten te 'overrulen', ze 'voor het blok' te zetten. Wat een minachting voor de democratie spreekt er hier uit! Moet niet overwogen worden uit dergelijk totaal ondemocratisch verband van de eurozone te stappen, ook uit de Europese Unie, met zijn schijnparlement, voor we helemaal in de EUSSR terechtkomen? Idem voor alle mogelijke andere 'internationale' verbanden, zoals de VN, vóór ze hier islamofobie strafbaar kan stellen? Er bestaat een alternatief: alleen nog deel uitmaken van een te vormen confederaal echt democratisch Europa, naar Zwitsers model, waar de burgers van elk land het laatste woord hebben via bindende referenda. Binnen Europees verband zou België/Vlaanderen de EU kunnen verlaten en lid worden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA), waarin we Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, en momenteel ook nog IJsland aantreffen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>