19 september 2011

Burger telt weer niet mee

Hoe kan de burger het tot 'historisch' uitgeroepen akkoord over BHV beoordelen? Niet, gezien de onderhandelaars hun akkoordtekst niet publiceren. Wij zijn dus overgeleverd aan gefilterde en gekleurde informatie. Naar bekende Belgische traditie is elk democratisch toezicht weer onmogelijk, en regelen de partijvoorzitters de zaakjes onder elkaar. Geef mij dan maar liever directe democratie, waar de burger de politieke thema's bepaalt en de beslissingen neemt.

Wat er nu zo 'historisch' is aan het akkoord over de splitsing van BHV, ik kan het niet beoordelen. De onderhandelaars zijn namelijk (nog) niet van plan hun akkoordtekst te publiceren. Men moet zich dus baseren op wat ze willen lekken, wat de onderhandelaars aan 'bevriende' journalisten willen lossen, wat die journalisten er weer van maken in hun kranten. Zo heeft De Standaard een heel andere versie van het akkoord dan Le Soir. Enkele voorbeelden:

- Volgens Véronique Lamquin van Le Soir blijft BHV een tweetalig gebied wat het gerecht betreft, en worden die rechten vastgetimmerd in alweer een nieuwe grendelwet die slechts met een bijzondere meerderheid kan gewijzigd worden: "Droits judiciaires. Ils seront préservés pour tous les habitants de Hal-Vilvorde. En outre, les éléments relatifs à l'emploi des langues en matière judiciaire ne pourront être modifiés qu'à une majorité spéciale." Bij De Standaard heet het: "De splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV is nog niet klaar. De regering zal een formule uitwerken; de goedkeuring zou parallel verlopen met de splitsing van de kieskring." Milquet legde in het tv-journaal op La Une donderdagavond wel uit dat overeengekomen was wat in de versie van Le Soir stond.

- Volgens De Standaard is "een ander heet hangijzer, de Metropolitane Gemeenschap – de overlegvorm van Brussel en het gebied er rond – van de onderhandelingstafel verwijderd. Die Metropolitane Gemeenschap komt er, maar de betrokken gewesten – Vlaanderen, Wallonië, Brussel – moeten onderling beslissen over de werking ervan. Dat kan wat voeten in de aarde hebben." Bij Le Soir heet dat: "Communauté métropolitaine. L'idée, chère au CDH, a été retenue. L'instance y regroupera (notamment) toutes les communes de l'ancienne province de Brabant, ainsi que le pouvoir fédéral et les entités régionales. Objectif : favoriser la concertation entre Régions pour toutes les matières d'importance transrégionale. A noter que toute la problématique du Ring de Bruxelles, en particulier la fermeture de ses accès, relèvera de cette communauté." 'Le Ring relèvera de cette communauté', dat betekent toch niets anders dan dat Vlaanderen de bevoegdheid over de ring afgenomen wordt, en deze ondergebracht wordt bij de Metropolitane Gemeenschap?

- Nog volgens De Standaard:"Halle-Vilvoorde wordt afgescheiden van Brussel en bij de kieskring Leuven gevoegd zodat een ‘zuivere' provinciale kieskring Vlaams-Brabant ontstaat. Dat is wat de Vlamingen vroegen: de taalgrens is nu ook een electorale grens. Franstaligen die hier komen wonen, ondervinden nu ook politiek dat ze in Vlaanderen wonen; ze moeten hun stem dan ook uitbrengen in de Vlaamse politieke arena." Het is dus volgens die versie een zogenaamd 'zuivere' splitsing, zonder compensaties buiten de zes faciliteitengemeenten. Bij de rubriek 'Minder senatoren in 2014' vermeldt De Standaard dat er vanaf dan vier Franstalige senatoren zullen gecoöpteerd worden '(uit Wallonië, Brussel en Halle-vilvoorde)'. Uit een document van de VLD blijkt dat de verdeling van de 4 Franstalige gecoöpteerde senatoren zal gebeuren op basis van de 'reststemmen' die de Franstalige partijen behalen voor de Kamer in Wallonië, Brussel EN Halle-Vilvoorde. BHV zuiver gesplitst, terwijl de Franstalige stemmen voor de Kamer in Halle-Vilvoorde meetellen voor het aantal gecoöpteerde senatoren?? De taalgrens wordt dus helemaal niet de electorale grens.

- Er komt zogenaamd geen uitbreiding van Brussel. Maar wat verklaarde MR-senator Armand De Decker in de zondagse tv-uitzending 'Mise au point' op de RTBF (18.09): "Dit akkoord leidt tot een electorale uitbreiding van het Brussels Gewest met de zes faciliteitengemeenten uit de Rand."

Hoe kan de burger nu dit 'historisch' akkoord beoordelen? Niet, gezien hij overgeleverd is aan gefilterde en gekleurde informatie. Bovendien weet men niet wat er daarnaast al overeengekomen is en beloofd, dat pas later formeel op papier zal gezet worden. Ik kan mij onmogelijk voorstellen dat de Franstalige voorzitters, en nog minder Di Rupo, met de splitsing van BHV zouden instemmen zonder minstens de Vlaamse toezegging van voldoende extra geld voor Brussel, en nog een paar toezeggingen. Als burger hebben we er het raden naar. Naar aloude Belgische traditie is elk democratisch toezicht weer onmogelijk, en regelen de partijvoorzitters de zaakjes onder elkaar.

Geef mij dan maar liever directe democratie, waar de burger de politieke thema's bepaalt en de beslissingen neemt.

3 Comments:

At 20/9/11 11:54, Anonymous Illuminatus said...

Wat er gesmoord werd daar die bewuste nacht van de "doorbraak" moet wel heel straffe toebak geweest zijn, uiteraard gemarineerd in een saus van geheime clausules. Bij Paars-I was er ook ineens zo'n doorbraak - tot het lijk van de niet gecompenseerde 4 miljard extra voor het Waals onderwijs uit de kast viel. De liberalen en de groenen hebben dus een goeie track record van geheime borden linzensoep voor staatszaken.

En dan is er ook nog de "sokkel". Geen kat tussen het Vlaams kiesvolk begrijpt allicht waar de "sokkel" voor staat. Geen (Franstalig) gewest maak iemeirs aarmeir vordein, dus worden de huidige transfers bevroren na de verrekening van de "responsabilisering". Die responsabilisering krijgt ook nog een andere newspeak betekenis waar het in de nota Di Rupo (Vlomse versie vol taalfouten) voortdurend gaat over "middelen naar behoefte".

Demotte heeft immers al duidelijk laten verstaan dat Vlaanderen geld "krijgt" dat het niet nodig heeft, en Wallonië die transfers wel echt nodig heeft. De "juste retour" wordt dus ook al uitgehold.

 
At 20/9/11 21:42, Blogger David Vandenberghe said...

Ziet ernaar uit dat Le Soir zijn mosterd ging halen bij de MR, zie MR-document (bij mijn artikel in de commentaren op IFF)

 
At 27/9/11 12:10, Blogger armvlaanderen said...

Gelukkig kan de burger zijn mening kwijt op blogs!

Visit Our Site

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>