5 augustus 2011

Links speelt het ultieme doel van massamoordenaar Breivik in de kaart

Met het gestook van de linkse journalisten en opiniemakers tegen alles wat zij voor rechts of extreem rechts aanzien, spelen ze eigenlijk de ideeën van massamoordenaar Breivik in de kaart. In zijn manifest voorspelt hij dat de linkse pers de Fremskrittpartiet (Vooruitgangspartij), waarvan hij lid was, zal vervolgen en ondermijnen. Dit vindt hij juist een voordeel, want dit zal een toenemend aantal Noren de illusie ontnemen dat er democratisch iets kan veranderd worden (aan het stoppen van de multiculturele maatschappij en de islamitische colonisatie van Europa) en hen eerder aanmoedigen tot gewapende weerstand over te gaan. En dat was zijn ultiem doel.

Vrijdag 22 juli, namiddag. Hij laat een kunstmestbom ontploffen in de regeringswijk in het centrum van Oslo, en enkele uren later richt Anders Behring Breivik een bloedbad aan in een kamp van socialistische jongeren op het eiland Utoya. Balans: meer dan zeventig doden. Enkele dagen eerder maakt hij een adres aan op Facebook, waar hij zich beschrijft als een conservatieve christen, moslimhater, jager, vrijmetselaar en liefhebber van videospelletjes.

Een unieke kans voor de linkse pers en hun aanhang om een frontale aanval tegen hun tegenstrevers van rechts te beginnen! In ons taalgebied moet vooral Geert Wilders het ontgelden. Het klinkt bijna alsof hij de wapens heeft geleverd en het bevel tot schieten gaf.

Beperken we ons bij ons onderzoek tot De Morgen.

Reeds op maandag 25 juli start de in woordgebral nog steeds onovertrefbare Hugo Camps het offensief:

'Alweer een bloedbad aangericht tegen de islam en voor Wilders. Ik wil het de Nederlandse populist niet aanrekenen dat hij in Oslo andermaal referentieheld was. Wilders is niet de moordenaar. Maar in zijn plaats zou ik wel iets van schuld voelen. Haat zaaien, moslims ridiculiseren tot religieus apengedrag, onbespoten witte mensen opkrikken tot superieure ijkmeesters van cultuur - dan ben je toch aanjager van duisternis in zieke geesten. Zoals Osama dat ook was.'

Ik geef u meteen twee dosissen tegengif, om ook een deel van die week verder door te komen:

1. Schrijver Joos Niemöller, op zijn website, 28 juli, na lectuur van het manifest van Breivik :'Na Breivik: Wilders is weer de boksbal'

'Breivik wil in de eerste plaats de paus ontmoeten en Poetin. Hij spreekt zijn ontzag uit voor Poetin. Vervolgens komen er ‘other people’ die Breivik ook wel wil ontmoeten. Een diffuus rijtje waar - jawel - ook Wilders tussen staat. Hij zegt daar verder niets over. Laat staan dat hij iets ‘bewonderends’ over Wilders zou zeggen. Er is maar één persoon waarop Breivik verder ingaat, en dat is echt een grote held van hem: Karadzic. En dat was het wat betreft Wilders. Alle andere keren dat Wilders voorkomt, is in de ellelange citaten van met name Fjordman. Fjordman noemt in zijn stukken erg veel namen, en jawel, ook die van Wilders. En o ja, om volledig te zijn: Breivik noemt ook heel veel websites en Facebook adressen, en daartussen vinden we dan ook weer de PVV en Wilders.'

2. Afshin Ellian (hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden), in Elsevier, 26-07-2011:

'Breivik geloofde in de eeuwige Balkanoorlog tegen de moslims. Was hij een christenfundamentalist? Helemaal niet. Hij had niets reëels met het christendom. Ja, wel één aanknopingspunt: de middeleeuwse ridders. Sinds 2000 is hij betrokken bij een Europese riddergemeenschap. Het zou gaan om een Servische groep, PCCTS Knights Templar, die gelooft in de eeuwige Balkanoorlog tegen de moslims. Toen wist hij al dat de islam gewelddadig moet worden bestreden. Was dat onder invloed van het Nederlandse debat? In 2000 was Pim Fortuyn nog een columnist bij dit tijdschrift, Ayaan studeerde aan de Universiteit en genoot van haar lidmaatschap bij de PvdA, en Wilders was in het geheel onbekend. Maar het wordt nog gekker: hij is sinds vijf jaar lid van vrijmetselaarsloge St. Olaus in Oslo. Zouden zij van hem een terrorist hebben gemaakt? Voer voor Dan Brown! Negen jaar geleden nam hij het besluit om een terreuraanslag te plegen. Op dat moment stond Nederland niet echt bekend om zijn discussie over de islam. De intensiteit van die discussie zou de wereld pas later via Ayaan bereiken. Ter legitimatie van zijn besluit zocht hij naar teksten en ideeën in de echte wereld. Als deze informatie juist is, dan is hij eigenlijk in de nasleep van de Balkanoorlog geradicaliseerd. In verschillende kranten wordt die radicalisering bevestigd. Ook dit momentum is niet essentieel. In zijn manifest '2083' maakt hij onder meer gebruik van de teksten van Theodore Kaczynski, beter bekend als de Unabomber. Kaczynski stuurde bombrieven aan onschuldige burgers. Hij zou met zijn daden stoppen als de Amerikaanse media zijn manifest zouden publiceren. Breivik verving de woorden zoals leftist in Kaczynski’s manifest door multiculturalisme of culturele marxisten. Daarnaast citeerde hij alles en iedereen die enige kritiek op de islam had. Dat Ayaan en Wilders keer op keer de bedreigingen aan het adres van hun tegenstanders afkeurden, interesseerde hem niet.'

De Morgen, dinsdag 26 juli.

Chef Politiek Steven Samyn aan het woord. Rechts is overal een ideologie die gruwel mogelijk maakt:

'Geen enkel land, geen enkele maatschappij is immuun voor gekken. Dat heeft de raid van Hans Van Themsche ons enkele jaren geleden geleerd. Maar de oma van Luna, een van Van Themsches slachtoffers, benadrukte op de begrafenis van haar kleindochter terecht dat er een ideologie is die dit soort gruwel mogelijk maakt. Een ideologie die even goed in Oslo als in Antwerpen geesten kan verzieken. Het is niet slecht om dat af en toe te blijven herhalen.'

De Morgen, woensdag 27 juli.

Een opiniestuk van Aart Brouwer, redacteur van het linkse weekblad De Groene Amsterdammer, met de niet mis te verstane titel dat 'de populisten' de oorzaak zijn van terreur. Breivik is niets anders dan een nationalist in de geest van Geert Wilders. Titel: 'Vermijd verdere terreur, straf populisten electoraal af'

'Breivik manifesteerde zich de laatste jaren nadrukkelijk op rechtse en extreem rechtse websites in Noorwegen en Zweden waar hij zich afzette tegen de 'islamisering' van Europa en opriep tot 'actief verzet' tegen de politici en 'cultuurmarxisten' die deze trend bewust in de hand werkten. Zijn aanslag is een oorlogsverklaring aan de Europese democratie, gepleegd uit naam van de verongelijkte minderheid die met toenemend succes ageert tegen de aanwezigheid van moslims op Europees grondgebied. Breivik is geen nazi, hij is een nationalist in de geest van het Front National, de PVV en de daarmee vergelijkbare Vooruitgangspartij in Noorwegen waarvan hij enige jaren actief lid was. ....
De Europese veiligheidsdiensten zullen de extreem rechtse netwerken grondig moeten uitwieden en de kiezer zal het geraaskal van de populisten grondig moeten afstraffen, anders bestaat de kans dat er meer van zulke ongelukken gaan gebeuren.'

De Morgen, donderdag 28 juli.

Marc Hooghe, hoogleraar politieke wetenschappen aan de KU Leuven, stelt vast dat Wilders en co. de verantwoordelijkheid niet van zich kunnen afschuiven van de morele mechanismen die aanleiding geven tot de aanslagen in Noorwegen. Titel: 'Extreem rechts kan geen gerust geweten hebben'

'Vanuit een strikt juridisch standpunt valt de extreem rechtse partijen in West-Europa inderdaad niets te verwijten: ze hebben Breivik niet de opdracht gegeven om zijn beulenwerk uit te voeren. Maar het valt toch op dat Wilders en consorten er nu als de kippen bij zijn om bij voorbaat elke verantwoordelijkheid van zich af te schuiven, zonder dat er zelfs een woordje van mededogen met de slachtoffers af kan. De gedachten gaan uit naar de volgende verkiezingen; een normale menselijke empathie met de slachtoffers valt er niet te bekennen en dat stuit nog het meest tegen de borst.... Gelet op de eerste reacties mag ik aannemen dat deze partijen een gerust geweten hebben en zich op geen enkele manier verantwoordelijk voelen voor deze massamoord. Wilders, het Vlaams Belang, het Front National e tutti quanti voelen blijkbaar niet de behoefte in het eigen hart te kijken.'

Hooghe liegt

'Zonder dat er zelfs een woordje van mededogen met de slachtoffers af kan,' beweert Hooghe. Dat is gelogen, want wat kan men lezen op de website van de partij van Wilders, als eerste zin in een 'Verklaring Geert Wilders - Noorwegen' van twee dagen voor Hooghe zijn stuk publiceert: 'wij rouwen en zijn solidair met de Noorse bevolking'. Een uittreksel:

'De brute moord enkele dagen geleden op tientallen onschuldige Noorse burgers heeft de PVV diep geschokt. Wij rouwen en zijn solidair met de Noorse bevolking die een enorme klap te verwerken heeft gekregen....
De PVV noch ik zijn verantwoordelijk voor een eenzame verknipte idioot die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen op gewelddadige manier misbruikt, hoe graag sommigen dat ook zouden willen. Wij zijn democraten in hart en nieren. De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en te nimmer opgeroepen tot geweld en zal dat ook nooit doen. Wij geloven in de kracht van de stembus en de wijsheid van de kiezer. Niet in bommen en pistolen.'

Een reactie op het stuk van Hooghe (maar het kan eventueel ook op een ander links stuk zijn, ik heb het niet genoteerd) geeft kernachtig een spiegelbeeld van het fanatieke karakter weer van de hele hetze van links tegen wat ze zelf definiëren als (extreem) rechts:
'Ik stoor me buitenmaats aan de linksen, ook aan onze socialisten, als zij "de internationale" zingen en nog met gebalde vuist. Dit was ook het lied van massamoordenaars zoals: Stalin, Beria, Djerschinsky, Mao...Pol Pot en zovele anderen.'

Nog even Afshin Ellian citeren, uit zijn opiniestuk 'Publiek debat moet niet zwichten voor terrorist' :

'Het manifest van Breivik levert geen ideologie op. Het heeft geen logica en overtuigingskracht. Dat hoeft ook niet want het is een terroristische handleiding...
In de tweede helft van de vorige eeuw raasde een terreurgolf over de wereld: RAF in Duitsland, Brigade Rosse in Italië, Mir in Chili, Fadyan en Mujahedien in Iran, en de extreemlinkse groepen in Colombia, Argentinië en Bolivia. Het waren marxisten met markante strijdmethodes: individuele terreuraanslagen, bomaanslagen en ontvoeringen. Ze hadden hun vertrouwen verloren in alle bestaande linkse groeperingen: van de communistische partijen tot en met de sociaaldemocratische partijen. Maar niemand in de westerse wereld heeft het in zijn hoofd gehaald om het marxisme, de marxistische literatuur of linkse partijen te verbieden dan wel verantwoordelijk te houden voor deze terreurdaden. De agressieve retoriek over het kapitalisme en liberale rechtsstaat was de gewoonste zaak van de wereld: dit was linkse parlementaire retoriek. Ook hier deden de terroristen een beroep op begrippen die in dit geval door de linkse intellectuelen en politici in het debat werden gehanteerd. Westerse democratieën capituleerden niet! Het politieke debat ging verder. ...
Verder, over Breivik: 'Dit soort gevaarlijke types is niet meer een exponent van extreemrechts. Ze zijn meer dan dat. Ze willen een burgeroorlog, en ze zijn bereid om daartoe het diabolisch geweld te gebruiken. Het islamitische terrorisme zien ze juist als een legitimatie om op dezelfde manier te handelen en een burgeroorlog te ontketenen. De Noorse ridder gaf gehoor aan de jihad-verklaring van Al-Qa'ida: een wereldwijde oorlog en burgeroorlog.' (Elsevier, 26-07-2011)

Links speelt het ultieme doel van massamoordenaar Breivik in de kaart

Met dergelijk gestook van links tegen alles wat zij als rechts definiëren, spelen ze eigenlijk de ideeën van deze massamoordenaar in de kaart, zoals aangestipt door Daniel Pipes, president of the Middle East Forum, en een van de vele auteurs waarvan de naam voorkomt in het manifest van Breivik, in de National Review Online en op zijn eigen website. Artikel met de titel 'Norway's Terrorism in Context' (27 juli '11).

Een uittreksel: (Eigen vertaling) 'Behalve het afslachten van onschuldige Noren, beschadigt Breivik het conservatisme, de verdediging tegen de jihad, en (voornamelijk) de auteurs die hij citeert in zijn geschrift, mij inbegrepen. Een nauwkeurige lectuur van zijn manifest wekt het vermoeden dat dit opzettelijk gebeurde. Alleen al zijn lidmaatschap van de Noorse conservatieve Vooruitgangspartij zal die partij schaden, en hij toont aan dat dit zijn revolutionaire doelen zal verder helpen. In zijn manifest '2083 - A European Declaration of Independence' kan men namelijk lezen:
'Ik anticipeer nu al dat de Noorse media de Vooruitgangspartij zal vervolgen en ondermijnen omwille van mijn eerdere betrokkenheid bij deze organisatie. Dit is niet negatief, gezien zo een toenemend aantal Noren hun 'illusie van een democratische verandering' de kop ingedrukt zal zien (als de Vooruitgangspartij vernietigd wordt door de multiculturalistische media) en eerder zal overgaan tot gewapende weerstand.'

Of met een parafrase op Hugo Camps:
Ik wil het de linkse intelligentia niet aanrekenen dat zij ergens referentieheld zullen worden voor een massamoordenaar die het op rechts heeft gemunt. Ze zullen niet de moordenaar zijn. Maar in hun plaats zou ik wel iets van schuld voelen. Haat zaaien, mensen opkrikken tot superieure ijkmeesters van cultuur, die alleen maar links kan zijn, dan ben je toch aanjager van duisternis in zieke geesten. Zoals Osama dat ook was.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>