14 februari 2011

Rudy De Leugenaar

Topman Rudy De Leeuw van het ABVV liegt en manipuleert, en zijn vakbond bevat een onbetrouwbaar hoopje egoisten. Zijn vakbond wil weer staken, tegen zogenaamd te lage loonsverhogingen, terwijl iedereen hier meer loonsverhoging krijgt dan de werknemers bij Volkswagen in Duitsland. Worden vakbonden clubs van pesters op het werk en op straat?

Woensdag 09 februari 2011, interview van Guy Tegenbos met Rudy De Leeuw, die hem vraagt wat er mis is met het interprofessioneel akkoord. De Leeuw antwoordt onder meer: "... En neem nu vooral de loonnorm. Volkswagen Duitsland verhoogt de lonen met 3,2 procent omdat het bedrijf de crisis goed heeft doorstaan. Bij ons mag het maximaal 0,3 procent zijn. Dat is ook zo in bedrijven die de crisis even goed hebben overleefd als VW...."
Tegenbos doet helaas geen moeite om hem tegen te spreken, en publiceert de leugen van De Leeuw zonder enige kanttekening. Kon hij niet weigeren deze manifeste leugen te publiceren, of minstens in zijn artikel, of desnoods in een kaderstukje, er op te wijzen dat De Leeuw aan het liegen was?

Het duurt nog tot in het weekeind voor een reactie hierop, en die komt dan nog niet eens in De Standaard zelf, maar in Jobat, waarin Wim Verdoodt, hoofdredacteur, op de uitspraak van De Leeuw terugkomt: "Rudy De Leeuw, topman van het ABVV, speelde het slim deze week. Tijdens een interview, waarin hij nogmaals het interprofessioneel akkoord tackelde dat hij zelf mee onderhandeld heeft, verontwaardigde hij zich over de karige marge voor loonsverhoging die het IPA laat voor de komende twee jaar. Amper 0,3 procent, sakkerde De Leeuw, en dat terwijl Volkswagen Duitsland de lonen in één klap met 3,2 procent verhoogt omdat het bedrijf de crisis goed heeft doorstaan. Wat de sluwe vos De Leeuw niet vermeldde, was dat die 0,3 procent opslag de komende twee jaar bovenop een geschatte indexverhoging van om en bij de 4 procent komt. Als er iemand reden tot klagen heeft, zijn het wel de arbeiders van VW Duitsland."

Als ik nog een beetje kan rekenen is 4 procent (anderen spreken van 3,9 procent, zie hieronder) plus 0,3 procent in totaal 4,3 procent. Of nemen we 3,9 + 0,3 = 4,2 procent. Dat is één volle procent meer dan 3,2% bij Volkwagen Duitsland, waar de medewerkers 'zoveel meer krijgen' omdat volgens De Leeuw zelf ze 'de crisis goed hebben overleefd'. Hier mag dat volgens De Leeuw slechts 0,3% zijn, zelfs in bedrijven die even goed de crisis overleefden als VW. De Leeuw is geen sluwe vos maar een leugenaar met wat hij beweert. En een manipulator die liegt om zijn stakingsacties te rechtvaardigen. Hier krijgen in ELK bedrijf, of ze nu al of niet de crisis even goed overleefden als VW, ALLE medewerkers 4,2% meer loon de volgende twee jaar, tegen slechts 3,2% bij het succesvolle VW. De loonkloof met Duitsland zal dus weer wat groter worden, en worden we weer wat minder competitief tegenover onze grootste exportpartner Duitsland. Dat lijkt leugenaar De Leeuw niet te storen.

Verder staan er nog enkele verbazende zaken in het interview met leugenaar De Leeuw:

"De basis heeft gesproken. Het maximum dat wij konden bereiken na máánden onderhandelen, is geen goed voorstel. Een inlevering op de hoogste ontslagvergoedingen die worden berekend (met de schaal-Claeys), was verdedigbaar. Maar de werkgevers moesten absoluut ook een inlevering hebben op de gewone wettelijke opzegtermijnen voor lagere bedienden. Dat deed de deur dicht. Ook de arbeiderscentrales verwierpen dat. Ik heb daar een beoordelingsfout gemaakt. Ik heb dit in de tekst laten staan hoewel ik tijdens de onderhandelingen heb gezegd dat onze basis dit nooit zou aanvaarden. Ik wist het. Het werkte zelfs als een rode lap op een stier." Waarop Tegenbos: "Niet u maar de leiders van de vakcentrales zijn baas binnen het ABVV?", en De Leeuw antwoordt: "Het ABVV heeft sterke centrales. Maar dat wist ik toen ik kandidaat was voor het ABVV-voorzitterschap. Overigens: het ACLVB heeft geen centrales en heeft het akkoord ook verworpen."
Terug Tegenbos: De anderen vinden u een onbetrouwbare sociale partner. De Leeuw: "Dat hebben ze niet tegen mij gezegd. Ik heb mijn paraaf onder de tekst gezet om te bevestigen dat dit een correcte weergave was van de besprekingen. Ik heb nooit gezegd dat ik dit zou verdedigen bij mijn achterban."

Dat is geen leeuw maar een onbetrouwbare angsthaas. Uit schrik zijn dikbetaald postje te verliezen gaat hij wild rond zich uithalen. Hij heeft een 'beoordelingsfout' gemaakt door een tekst over de opzegtermijnen in het akkoord te laten staan, terwijl hij zogezegd al had verwittigd dat zijn basis dat nooit zou aanvaarden. En De Leeuw heeft blijkbaar niet mee onderhandeld en zijn akkoord gegeven, alleen heeft hij als een kantoorklerk een tekst geparafeerd om te bevestigen dat wat daar geschreven stond, de juiste weergave was van de besprekingen. (Interview: 'Ze moeten eens leren luisteren')

De dag ervoor (8 febr '11) had Johan Rasking, redacteur economie, gelukkig al een heel andere versie gegeven, in de rubriek 'De Standaard analyse': Waarom het loonakkoord geen kans op slagen had':

- over de goedkeuring van het akkoord: Volgens de betrokkenen was er geen alternatief. 'Dit is het enig haalbare', staat letterlijk te lezen in het ontwerpakkoord. Die mededeling werd geparafeerd door alle onderhandelaars. Ook de eerste reactie van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw was voorzichtig positief. Heel even. Tot De Leeuw enkele uren na de bekendmaking van het ontwerpakkoord schrok van een hele luide 'neen' bij zijn bediendenbond BBTK en bij de socialistische metaalcentrale. Waarop hij prompt zijn handen van het akkoord aftrok en verklaarde dat hij de tekst zou voorleggen aan de achterban 'zonder hem te verdedigen'. Bij ACV en ACLVB hebben de voorzitters de tekst wel verdedigd. Bij de liberale bond bleek de achterban niet te overtuigen, maar hier treft topman Jan Vercamst geen persoonlijke schuld. En Luc Cortebeeck heeft een storm van kritiek doorstaan om de tekst goedgekeurd te krijgen.

- over de automatische loonindexering: Cortebeeck heeft meermaals het onverkorte behoud van de automatische loonindexering als belangrijke syndicale overwinning benadrukt. En hij was eerlijk in zijn communicatie over de index. 'We mogen niet doen alsof die index nul is. Het gaat wel degelijk om 3,9 procent koopkracht.' Binnen het ABVV is die boodschap nooit gegeven. Daar klonk al snel de kritiek dat er amper marge was (0,3 procent) voor loonsverhoging. '6 euro op 2.000 euro: is dat alles?', luidde het cynisch bij de rijkste arbeiderscentrale, die van de bouw- en chemiesector. Over de 3,9 procent index: geen woord. Het is zoals VBO-directeur Pieter Timmermans het verwoordt: 'Als de Duitse vakbonden met 3,9 procent loonstijging naar hun achterban trekken, krijgen ze applaus. Hier wordt de index, ten onrechte, niet als een loonsverhoging gezien.'

Johan Raskin besluit: "In het debat over de toenadering tussen arbeiders en bedienden is Rudy De Leeuw gezwicht voor de baronnen in de centrales. Het is nu bewezen: in het ABVV gaat het eigen gelijk voor op de solidariteit met anderen. De Leeuw heeft geen weerwerk gegeven aan de demagogie van de centrales, om zijn eigen hachje te redden. Het resultaat is dat het ABVV een outcast dreigt te worden. Wie wil er nog met een vakbond onderhandelen die nul millimeter ruimte biedt voor een compromis? En wat gaat er overblijven van de slagkracht van het ABVV als de vlucht vooruit - een reeks vrijdagstakingen - niet aanslaat bij de gewone werkman en -vrouw en dus ook geen politieke impact heeft op de PS?"

Yves Desmet hierover in De Morgen (10.02.11): "Het lijkt in dit land onmogelijk te worden om over om het even wat een compromis te bereiken, zonder gegijzeld te worden door de meest radicale elementen van de eigen achterban. Het ontbreekt duidelijk aan leiders met voldoende gezag om desnoods tegen die eigen achterban in toch nog een akkoord door te drukken."
Maar zijn die achterban nu juist niet die cenakels die de mond vol hebben over 'solidariteit' en de 'sterk uitgebouwde Belgische onderhandelingstafel' waar de progressieven strijd moeten leveren voor een links maatschappelijk project?

Vakbonden: specialisten in pesterijen, op het werk en op straat?

Het is zeer te hopen dat 'de vlucht vooruit' met vrijdagstakingen niet zal aanslaan, niet alleen bij de werkman, maar verzet zal oproepen bij de hele bevolking. Een indicatie hiervoor kan men al vinden in de internet-poll van De Morgen (05 febr) met de vraag: "De socialistische vakbond ABVV heeft het voorliggende ontwerp voor een Interprofessioneel Akkoord vandaag verworpen. Terecht?'
Er was een zeer uitzonderlijk hoog aantal antwoorden: 17.925, tegenover meestal een paar duizend bij de dagelijkse polls op hun website. Slechts 5% (850 stemmen) antwoorde met 'Ja', terwijl niet minder dan 95% (17.075) met 'Neen' te kennen gaf dat het ABVV het IPA ten onrechte had verworpen.

Wat vooral erg is aan deze evolutie is dat de hele actie gebaseerd is op een manifeste leugen, gepropageerd door zowel de 'rijke' ABVV-centrales als hun topman. Geen woord, bij de rijkste arbeiderscentrales, over de 3,9 procent loonstijging, Rudy De Leeuw liegt er over in De Standaard, en vermoedelijk - ik ben het niet nagegaan - ook herhaaldelijk in alle kranten en radio- en TV-journaals waar hij aan het woord komt. Cfr, eentje, Het Laatste Nieuws, website, nog maandag 14 februari, waar hij het blijft hebben over slechts 0,3%:
"De marge van 0,3 pct boven de index in 2012, wat ook is overgenomen in het bemiddelingsvoorstel van de regering, valt voor het ABVV niet te slikken. "Met een groei de komende twee jaar van 4 procent is 0,3 pct onvoldoende", aldus De Leeuw."

De vis begint te rotten vanaf de kop, heet het: de rijkste ABVV-centrales liegen, samen met hun hoogste baas. Vorige week werd bekend dat niet alleen bij Mactac, maar ook bij de Brusselse vervoermaatschappij MIVB vakbondsafgevaardigden het voortouw namen in het jarenlang pesten van collega's. Zoals bij sexueel kindermisbruik eerst druppelsgewijs verhalen naar boven kwamen, is dit wellicht ook pas het topje van de ijsberg, en volgen er nu nog meer verhalen over pesten door vakbondsafgevaardigden. Is het vakbondsmilieu zo verziekt dat de normvervaging er zover gaat dat, in plaats van collega's bij te staan, te helpen en te verdedigen, de 'délégués' in tegendeel voorgaan in fysiek en psychologisch pesten van collega's? Als de baas liegt en manipuleert, dan mag men zich in die organisatie aan alles verwachten zeker?

3 Comments:

At 14/2/11 17:25, Anonymous traveller said...

Vroeger waren het franskiljonse staal- en textielbaronnen, vandaag Vlaamse, rode vakbondsbaronnen.
Weg met die rotzooi.

 
At 15/2/11 12:05, Anonymous Ricky said...

De vakbonden gebruiken het ipa om de belgsiche agenda te forceren.
Van de vakondkaartjournalisten zal je het niet snel horen.

 
At 13/2/12 15:25, Anonymous Anoniem said...

eigendom is diefstal . weet ge het nog .

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>