26 oktober 2010

De jacht op de N-VA is geopend

Vorige week waren er enkele 'royale' linkse aanvallen op de N-VA. Het begon met Di Rupo, die zondag 17 oktober de nota van De Wever afschoot. Volgden: een open brief van tweehonderd artiesten tegen N-VA en voor 'solidariteit', een oproep tot frontvorming tegen N-VA door ABVV/FGTB-voorzitter De Leeuw, een oproep van de Vooruitgroep aan SP.a en Groen om een front te vormen met de Franstalige partijen van de olijfboomcoalitie, een voorstel van Onkelinx om een nieuwe noodregering te vormen. In één week tijd. Het jachtseizoen op de N-VA is duidelijk geopend. Een overzicht. Met een slotvraag: hoeveel gaat De Wevers voorstel ons allemaal kosten?


Zondag 17 oktober '10

Het 'Verslag aan Koning Albert II' van 'koninklijk verduidelijker' Bart De Wever is met moeite enkele uren oud, of het wordt al afgeschoten door Di Rupo. De voorstellen van De Wever over de financieringswet 'wurgen de ontwikkeling van Wallonië en Brussel en brengen de welvaart van de Walen en de Brusselaars in gevaar' (Kan men nog duidelijker aangeven dat 'de welvaart' van Walen en Brusselaars afhangt van de belastingen van de Vlamingen?). Die dramatisering herhaalt hij de volgende dag tijdens een persconferentie: de nota van De Wever is 'een frontale aanval op België en de Franstaligen.' Hij is geschokt en verbijsterd.

Dinsdag 19 oktober

Artiesten tegen N-VA. In een open brief gepubliceerd in De Morgen, met als titel 'Het is de solidariteit die een cultuur groot maakt', laten meer dan tweehonderd Vlaamse acteurs, auteurs, journalisten en muzikanten hun ongenoegen blijken over de boodschap die N-VA verspreidt. Het slot van hun brief:
"België staat bijvoorbeeld ook voor Priester Daens en voor de in Luik verkozen Anseele, voor Julien Lahaut. En voor de uitbouw van de sociale zekerheid. 'De mooiste kathedraal van het land', zeggen vakbondsmensen. Een kathedraal die gebouwd werd door Vlamingen, Walen, Brusselaars en migranten: de Belgische sociale beweging. Waaraan het in het Vlaams-nationalistische discours fundamenteel ontbreekt, is solidariteit. Die menselijke waarde die het tegendeel is van egoïsme, hebzucht en onverdraagzaamheid. Het is deze solidariteit die vandaag, in naam van onze cultuur en identiteit, onder vuur genomen wordt. Dat kunnen we niet aanvaarden. Een grote en open cultuur is er een die de weg van het enge eigenbelang verlaat en de solidariteit als grondslag omarmt."

Een reportage hierover in De Morgen, in het artikel 'Artiesten in het verweer tegen N-VA boodschap'Daar kan men lezen dat "de concrete aanleiding voor de brief de 11 juli toespraak was van Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Daarin beschuldigde de N-VA'er 'bepaalde artistieke en intellectuele kringen' ervan om 'het Vlaamse identiteitsgevoelen te minimaliseren, ja zelfs te ontkennen'." Actrice Marijke Pinoy is een van de ondertekenaars: "Ik heb me nog nooit achter een of andere vlag geschaard, maar nu ik merk dat de onverdraagzaamheid hand over hand toeneemt terwijl de solidariteit even snel afneemt, dan vind ik het mijn plicht om mijn ongenoegen daarover te uiten...", zegt de actrice die bij de laatste Vlaamse verkiezingen op de Oost-Vlaamse lijst van Groen stond. Acteur Dirk Tuypens, een van de initiatiefnemers voor de open brief: "We willen ingaan tegen het enge denken waarbij alles wat niet Vlaams is uitgestoten wordt. In die zin heeft de brief ook een duidelijk politieke boodschap. Als je ziet wat er momenteel in Nederland gebeurt, kun je als kunstenaar toch niet aan de kant blijven staan wanneer men ook in eigen land voor een rechts-liberale, asociale koers dreigt te gaan kiezen?", zegt dus de acteur die bij de laatste Vlaamse verkiezingen 'verruimingskandidaat' was bij PVDA+ in Antwerpen.

Woensdag 20 oktober

La Libre publiceert de vertaling van de artiestenbrief.

Donderdag 21 oktober

- Rudy De Leeuw roept op tot progressieve frontvorming tegen N-VA

De ABVV/FGTB-voorzitter De Leeuw roept sp.a en Groen! op om de handen in elkaar te slaan en een progressief alternatief uit te werken voor N-VA, over alle grenzen heen. Hij schildert de partij af als een stelleltje bedriegers. "We zullen onverzettelijk blijven tegen diegenen die van een staatshervorming willen misbruik maken om solidariteit af te breken. We blijven ook onverzettelijk tegen diegenen die meer regionale macht willen misbruiken om een neoliberaal gewest te vormen en de andere gewesten de middelen te ontnemen om een sociaal beleid te voeren." Er mag ook geen fiscale concurrentie komen tussen de gewesten. Een sterk federaal niveau moet het behoud van een federale solidariteit waarborgen. (Bron: Belga). ABVV stelde ook een pamflet op dat ruim zal verspreid worden in bedrijven, en waarin de standpunten van de N-VA weerlegd worden na de zin 'Men bedriegt u'. (Eerder had Paul Magnette in Terzake, 5 okt '10, De Wever al een leugenaar genoemd.)

- Vooruitgroep:
'Geen Vlaams front in onze naam!
De Morgen publiceert een oproep van de Vooruitgroep. Uittreksels: ".. De NVA wil ons ook doen geloven dat het Vlaamse electoraat de standpunten van VOKA deelt. Daarom is het ook zo jammer dat de angst voor nieuwe verkiezingen en een verwacht plebisciet voor de Vlaamse vedette Bart De Wever, Superman en Calimero tegelijk, de leiders van de SP.a en Groen! zo slaafs achter het Vlaamse front doen lopen. ... Mag het niet worden gezegd dat de staatshervorming van De Wever, de “Copernicaanse revolutie”, geen typisch Vlaamse, maar wel een typisch rechtse politiek is?... Daarom is het belangrijk vandaag te zeggen: Di Rupo en met hem de Franstalige partijen hadden gelijk het plan De Wever af te schieten. Het is geen goede startbasis voor een sociale welvaartstaat of een rechtvaardige fiscaliteit. Op die basis een Vlaams front in stand houden is een slechte keuze. De stem die opkomt voor sociale solidariteit moet ook in Vlaanderen weerklinken: het is beter nu te streven naar overleg met de Franstalige Olijfboomcoalitie en naar overeenstemming met hun politieke voorstellen dan de weg in te slaan van het rechtse Vlaamse nationalisme, gevoed door VOKA en huisideoloog Maddens".

- Laurette Onkelinx (PS) pleit voor een voorlopige regering

Ze pleit 's morgens vroeg op de zenders La Première (RTBF) en Twizz Radio voor een 'actieve pauze' in de onderhandelingen: terwijl de voorgestelde modellen van de financieringswet worden onderzocht door experts, zou ondertussen verder worden gepraat over responsabilisering van de tewerkstelling, kindergeld, enz... Voor haar is dit echter onvoldoende, en liggen er twee pistes op tafel over wijzigingen aan de regering van lopende zaken. Ofwel verruimt men haar bevoegdheden met de steun van het parlement, ofwel - haar voorkeur - vormt men een volwaardige voorlopige regering, zoals in 2007 met Verhofstadt III. Het was niet duidelijk of ze hiermee een voorlopige regering bedoelde op de been te brengen zonder de N-VA. Het zou niet verwonderen, want De Standaard weet op dinsdag 19 oktober '10 te berichten dat Joëlle Milquet, op vraag van Di Rupo, reeds in augustus '10 bij CD&V-voorzitter Wauter Beke polste of ze niet in een regering wilden stappen zonder de N-VA: "Ook de afgelopen dagen kregen CD&V-toppers opnieuw dergelijke signalen van zowel Milquet als Di Rupo. De Franstaligen stellen voor CD&V veel lekkers in het vooruitzicht. Maar noch CD&V noch SP.A gaat in op dat aanbod."

Sinds donderdag: op naar een volgend bedrijf

Die zelfde donderdag benoemt de koning Vande Lanotte tot bemiddelaar, na een onderhoud van drie uur met Di Rupo. De N-VA vindt het zeer bizar dat ze de aanstelling van Vande Lanotte heeft moeten vernemen via de media. 'Wij stellen vast dat Vande Lanotte, na een audiëntie van Elio Di Rupo van drie uur, snel wordt aangesteld. Wij zijn in heel het proces echter niet gekend, noch door het paleis noch door andere partijen. Wij hebben dit vernomen via de pers', stelt Jambon verrast vast. Is het niet een beetje 'van hetzelfde laeken een broek'.. Albert II kreeg toch ook de nota van De Wever eerst via de media te lezen, al zondagnamiddag 17 oktober, terwijl De Wever die pas maandagnamiddag overhandigde aan de koning?

(Ter herinnering: Een coalitie van PS, CDH, Ecolo met SP.a en Groen heeft geen gewone meerderheid in de Kamer, en uiteraard ook geen tweederde meerderheid om te grondwet te wijzigen. Alleen heeft die coalitie een gewone meerderheid aan Franstalige kant, niet aan Vlaamse kant. Alleen door toevoeging van CD&V ontstaat een gewone meerderheid in de Kamer, maar nog steeds zonder tweederde meerderheid om te grondwet te wijzigen. Aan vlaamse kant is er ook met CD&V nog geen meerderheid. Zelfs met CD&V is het dus een soort variante op een regering 'van nationale eenheid', maar dan wel zonder de liberalen.)

Reacties

- op de afwijzing van de tekst van De Wever.

- Wouter Van Bezien (voorzitter van Groen): "Onbegrijpelijk dat de Franstaligen dit van tafel vegen. Dit is een goede basis om naar de eindfase van de onderhandelingen te gaan".
- Caroline Gennez (SP.A-voorzitter): "Er zijn natuurlijk nog veel osse eindjes in de tekst van De Wever, maar de afwijzingen van de Franstaligen zijn bot, dom en onverantwoordelijk".

- op de tekst van de Vooruitgroep

Wouter Van Besien (Groen) reageert op de tekst van de Vooruitgroep met een artikel in De Morgen van vrijdag 22 oktober, met de titel 'En vooruit, waarom geen cordon tegen N-VA?'. Enkele uittreksels:
".. We hebben grote problemen met verschillende passages. In de eerste plaats met het voorgestelde financieringsmodel. In het voorstel-De Wever zal de federale staat te weinig financiering overhouden. De sociale zekerheid zal zich niet overeind kunnen houden. De pensioenen komen in gevaar... Groot was dan ook onze verbazing dat de Vooruitgroep plots het 'Vlaams Front' aanvalt. Welk Vlaams front wordt hier precies bedoeld? Er is in de hele onderhandelingsronde nooit een gezamenlijke strategie geweest van de vier Vlaamse partijen rond de tafel... De Vooruitgroep pleit voor een ander soort frontvorming: de Franstalige olijfboom, Groen! en sp.a tegen N-VA. Het komt dicht tegen het voorstel om een regering van nationale eenheid te vormen en N-VA te laten sudderen in de oppositie. En, waarom niet nog een stap verder zetten, een cordon sanitaire tegen de N-VA? Dat lijkt ons echt twee stappen te ver. De N-VA heeft een separatistische agenda en combineert dat met een rechts-liberale economische agenda. Dat is niet eens een verborgen agenda, dat is gewoon hun partijprogramma.
Het programma van Groen! staat daar heel ver van af. Wij streven naar sterke overheden van onderen uit gestuurd en een economisch programma van duurzaamheid en solidariteit. Net daarom zit Groen! mee aan de onderhandelingstafel. Om die prioriteiten, met de kracht die we hebben, gedreven te verdedigen...."

Waarop de Vooruitgroep dan weer reageerde:
"Op geen enkele manier hebben wij willen suggereren dat Groen! of SP.a niet meer zouden mogen onderhandelen met NV-A.... We roepen dus zeker niet op tot een cordon sanitaire rond N-VA.... Wel hebben we gesuggereerd dat het voor progressieve partijen wel eens veel beter zou kunnen zijn om de al dan niet legitieme splitsingseisen af te wegen tegenover andere progressieve eisen. Groen! en SP.a hebben een ruim pakket aan eisen. Sommigen daarvan zullen gemakkelijker worden bereikt in tandem met de progressieve Franstalige partijen, andere verzuchtingen blijkbaar met N-VA. Wat wij voorstellen is dat het vanuit progressief standpunt de eerste type van eisen voorrang verdient.... Wij vragen dat de politieke strijd en het maatschappelijke debat opnieuw prioritair wordt gevoerd rond de polen links-rechts progressief-conservatief. Zo krijgt Vlaanderen opnieuw een dynamisch politiek debat waarin het duidelijk wordt wat er echt op het spel staat. Wij geloven dat dergelijk verschuiving in het publieke debat noodzakelijk is, wil de progressieve linkerzijde in Vlaanderen nog een rol van betekenis spelen."

Tekst van de reactie van Van Besien en het antwoord hierop van de Vooruitgroep staan hier...

- Leterme reageert op Onkelinx

Dezelfde avond reeds gaf aftredend premier Leterme (CD&V) de doodsteek aan het voorstel van Onkelinx om een interim- of noodregering te vormen, op tv in Terzake: ‘Het probleem is niet dat er geen regering is, maar dat de onderhandelingen niet opschieten.'

- Frank Vandenbroucke (SP.A) reageert op Rudy De Leeuw

Op de VRT-radio zaterdagmorgen 23 okt weerlegt hij enerzijds de klacht van N-VA dat de partij buitenspel wordt gezet in de regeringsonderhandelingen ('Het is niet de bedoeling om een val voor de N-VA te spannen'), en anderzijds keurt hij de oproep van de socialistische vakbond ABVV tot linkse frontvorming tegen de N-VA af en noemt het een 'zeer grote vergissing. Het helpt langs geen kanten en het is gewoon fout.'

Een ding is duidelijk: de jacht op N-VA is geopend door diverse groepen, vakbonden op kop.

Maar hoeveel gaat De Wevers voorstel ons allemaal kosten?

Deze week reageert de chef van 'het stelletje bedriegers', tevens 'leugenaar', Bart De Wever en zegt dat hij zich vergist heeft, niet bij de berekeningen van zijn financieringsmodel maar in het gebrek aan intellectuele eerlijkheid van de kritiek op zijn financieringsvoorstel. De verwijten gaan steeds meer de persoonlijke toer op. En nota's over de berekeningen van de financiering van de deelstaten vliegen over en weer. Met als enige hamvraag blijkbaar: krijgen de Franstaligen minder, en zo ja, hoeveel? Het zou minstens even interessant zijn te weten hoeveel al de voorstellen van De Wever kosten: gesplitste justitie en brandweer, drie verkeerswetgevingen, regionale vertegenwoordigers in diverse federale instellingen, regionale administratieve rechtscolleges (Vlaamse, Waalse en Brusselse 'Raad van State'), regionale rekenhoven, allerhande materies die (gedeeltelijk) worden geregionaliseerd om daarna samenwerkingsakkoorden te sluiten, enz.

Er wordt niets echt afgeschaft of volledig overgeheveld, alleen maar stukken en brokken, waardoor op veel gebieden er zowel federale als gewestelijke administraties zullen blijven bestaan. Hij schrijft het zelfs, welliswaar met andere woorden: "Gelet op de grote interactie op velerlei bevoegdheidsdomeinen (mobiliteit, economie, werk…) worden de drie Gewesten uitgenodigd om samenwerkingsakkoorden te sluiten over zoveel mogelijk beleidsdomeinen." (Verslag, blz. 37). Het woord 'ministerie' komt in zijn tekst niet eens voor, laat staan dat er dus een afgeschaft wordt. Tot spaarzaam en minder bestuur leiden zijn voorstellen volgens mij niet, wel integendeel tot meer ambtenaren. Maar daar zullen de linkse partijen aan de onderhandelingstafel natuurlijk niet tegen zijn. Zelfs de Senaat schaft hij niet af, maar deze wordt "in haar samenstelling beperkt en de taakstelling wordt aangepast aan de hervormde institutionele architectuur". Geen enkele van de zeven parlementen en de zes regeringen worden afgeschaft. Een voorstel dat perfect past in de galerij van veertig jaar loodgietersaanpak. Maar of de vele nieuwe kiezers van de N-VA daarvoor die partij tot de grootste van het land maakten? Ik betwijfel het.

6 Comments:

At 26/10/10 20:08, Anonymous traveller said...

@ Philippe Van den Abeele

Heel juist gezien en het ligt 100 % in de lijn van mijn verwachtingen.
BDW heeft nog maar eens geprobeerd en we hebben nog maar eens tijd en geld verloren en het is nog niet gedaan, wat een circus!!!
Wanneer gaan de Vlamingen nu eens strategisch beginnen denken???

 
At 26/10/10 22:42, Anonymous K. Artman said...

Hoezo strategisch beginnen denken? Moeten we dan allemaal onze eigen overtuigingen opgeven, en achter een Leider aanhollen die voor nogal wat staat waarin we niet geloven? Ik word een beetje bang van de 'evidentie' van zo'n Vlaamsnationale (louter economische èn exclusieve) 'pensée unique'. Misschien moeten de volgelingen van Bart De Wever eens inzien dat hun 'overtuiging' ook maar een (weliswaar legitieme) ideologie betreft, en niet de enige mogelijke lezing is van de socio-politieke werkelijkheid.

 
At 27/10/10 00:19, Anonymous traveller said...

@ K.Artman

Zolang de PS de touwtjes in handen heeft in de Belgische structuur is er geen oplossing, wanneer zullen onze linkse jongens nu beseffen dat we met zijn allen in de financiële afgrond gaan, erin getrokken door de Waalse PS?

 
At 27/10/10 00:25, Blogger Marc Vanfraechem said...

inderdaad traveller, en met andere woorden: door een puur nationalistische partij ...in de zeer enge zin van dat woord.

 
At 27/10/10 00:31, Anonymous traveller said...

@ Marc Vanfraechem

Gewoon een eenparig Vlaams besluit van scheiding neerleggen in het parlement EN in het Europees parlement.
Als volgende punten niet toegepast worden in de volgende X aantal maanden zal Vlaanderen zijn onafhankelijkheid afkondigen.
Wat denk je hoe vlug al onze eisen zouden ingewilligd worden?
Ik zou er bij Europa ook aan toevoegen dat Vlaanderen ook uit Europa zou kunnen stappen, wat ik namelijk zou verkiezen, maar wat de Vlamingen nog niet aandurven.

 
At 27/10/10 04:58, Anonymous fcal said...

@ traveller

Ik ga ver mee in uw redenering en ben zelfs uw optimale oplossing genegen.

Realisme is echter ook geboden. "Een eenparig Vlaams besluit..." van waar haalt men die eenparige medestanders? Het is een jarenlang monniken en diplomatenwerk om dit te bereiken.

Daarom zie ik dit nu niet meteen gebeuren. Anderzijds is er toch een breuk met het verleden vast te stellen en evolueert de bewustwording dankzij de nieuwe media gunstig.

Het artikel hiervoor schetst ook uitgebreid en accuraat de huidige situatie. Er ligt een voorstel op tafel, wat inderdaad onder een ietwat veredeld loodgieterswerk kan gerangschikt worden. Het enige interessante is dat er dan toch een aanzet in vervat zit tot verantwoordelijkheid. Het is ook door de franstaligen verworpen geworden, maar ook het Hof weet dat op dezelfde weg niet verder kan gegaan worden en heeft een ‘conciliateur’ of ‘bemiddelaar’ aangesteld.
Men kan deze patstelling niet overhaast doorbreken. Men dient wel steeds principe-vaste rationele uitgangspunten hanteren en zich zo weinig mogelijk laten verleiden tot irrationaliteit en emotionaliteit. Beleid en volharding zijn nodig. Voorlopig geef ik BDW en zijn ploeg nog krediet. Ze hebben nog maar enkele foutjes begaan. En we hebben geen betere.

Wat niet belet andere scenario’s uit te werken ter ondersteuning van de onderhandelingen en ook ten einde de risico’s en gunstige gelegenheden te identificeren.
Binnen België en uit overwegingen t.a.v. het veilig stellen van bepaalde overervingen door de deelstaten lijkt me het plan Senelle zeker een van deze scenario’s te kunnen zijn. Ik heb de indruk, dat hierom straks een breed geschakeerde Vlaamse coalitie kan op de been gebracht worden.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>