22 september 2010

Meer macht, met ons geld

Het regent almaar meer ideeën om wereldwijd geld uit onze zakken te halen: bankentaks, vliegverkeertaks, tobintaks, wisselkoerstaks, CO2-taks. Rechtstreekse taksen voor de EU, taksen voor de UNO. Naast Europese obligaties om nog meer schulden te kunnen maken die wij dan weer moeten afbetalen. Moeten we niet overwegen uit al die geldverslindende molochs te stappen?

De EU wil nog veel meer geld verslinden

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel (MR) wil tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, tussen juli en december, een belasting op financiële transacties bepleiten. De opbrengst van die heffing zou gebruikt worden om arme landen te hulp te schieten. Dat heeft Michel woensdag aan Belga gezegd, in de marge van een informele ontmoeting met zijn Europese collega's in het Spaanse Segovia. (Belga, 17 febr '10)

Verhofstadt: "Daar moet mijns inziens de oprichting in zitten van een Europees Monetair Fonds dat landen in nood onder zeer strikte voorwaarden te hulp kan schieten, en dat wordt gefinancierd door de lidstaten. Verder een versterking van de preventieve maatregelen in het Stabiliteitspact, de creatie van een Europese obligatiemarkt en een Europees ratingmechanisme. En dan natuurlijk de uitwerking van een economisch bestuur om de grote verschillen in concurrentiekracht tussen de lidstaten, die aan de oorsprong van de huidige moeilijkheden liggen, tegen te gaan.' 'Er is reden tot optimisme op voorwaarde dat de Commissie het heft in handen neemt en het initiatief niet langer overlaat aan de regeringsleiders." (EU-militante Evita Neefs interviewt Verhofstadt, DS 8 mei '10)

In 2013 zal 74 procent van de Europese begroting - 140 miljard euro - afhangen van bijdragen van de lidstaten. Twaalf procent komt van btw-inkomsten die de nationale regeringen doorstorten. Dertien procent zijn eigen middelen, vooral dan douaneheffingen.... Ooit krijgt de EU meer eigen middelen, daar zijn veel experts het over eens. Het is echter weinig waarschijnlijk dat dat al vanaf 2014 het geval zal zijn. Duitsland schoot het idee gisteren immers meteen af. Het druist in tegen het regeerakkoord van CDU en FDP, liet een woordvoerder weten. En minister van Financiën Wolfgang Schäuble zei ervan overtuigd te zijn dat veel 'nettobetalers' (landen die meer bijdragen aan de EU dan ervan terugkrijgen) het Duitse standpunt delen. EU-commissaris Lewandowski blijft echter optimistisch en vertrekt op rondreis om het idee te verkopen. In wezen draait het debat om macht: een directe financiering van de EU zou de lidstaten een belangrijke hefboom ontnemen. (Uit een promotieartikel van EU-militante Evita Neefs, DS 10 aug '10)

Binnenkort legt de Commissie een lijst met mogelijke nieuwe bronnen van inkomsten voor (tot de mogelijkheden behoren een belasting op het vliegverkeer, op financiële transacties of de opbrengst van de verkoop van emissierechten, red.). (EU-militante Evita Neefs, in een interview met Barosso, DS 9 sept '10)

Ook de UNO wil nog veel meer geld verslinden

Woensdag 22 september '10 krijgen we het droevig bericht te lezen: 'België geeft duw aan wereldwijde taks'.

België, Frankrijk en Japan trekken aan de kar om deze week een resolutie te laten goedkeuren voor de invoering van een wereldwijde wisselkoerstaks, die vroeger ook wel de 'Tobintaks' genoemd werd. Om de millenniumdoelstellingen in 2015 te halen - de armoede in de wereld met de helft terugdringen - is véél extra geld nodig. Het wereldwijde tekort aan ontwikkelingsgeld wordt geraamd op 180 miljard dollar per jaar. De opbrengst van zo'n taks kan daarvoor helpen.
Premier Yves Leterme pleitte gisteren op een vergadering over de minst ontwikkelde landen voor zo'n internationale taks op wisselkoerstransacties van 0,005 procent. 'Dat is 5 cent voor elke 1.000 euro. Zo'n taks zou jaarlijks 20 tot 35 miljard dollar kunnen opbrengen en zou op geen enkele manier de reële economie verstoren.' Nog volgens Leterme zijn de technische voorbereidingen voor zo'n taks klaar. 'Technisch is het volledig haalbaar. Nu is het nog een kwestie van politieke wil.'
Ondertussen steunen al zo'n 60 landen de Tobintaks. De idee komt oorspronkelijk van andersglobalisten. België heeft het herhaaldelijk op de internationale agenda gezet. Sarkozy wil de taks bespreken tijdens de vergadering van de G20 dit najaar. Frankrijk is vanaf november voorzitter van de G20. Tot nog toe kantten vooral de VS zich daartegen. (Bericht in De Standaard).


EDOCH..

"Ten slotte is het hele hulpsysteem voor ontwikkelingshulp totaal zinloos als niet tegelijk de kapitaalvlucht en de belastingsontduiking wordt aangepakt. Volgens betrouwbare en conservatieve ramingen kan de illegale kapitaalvlucht uit Afrika van 1970 tot 2008 zo'n 854 miljard dollar bedragen. Dit is onaanvaardbaar, maar voorlopig is de poltieke wil om dit aan te pakken niet aanwezig." Francine Mestrum, lector ULB en redactielid van Samenleving in Politiek, in Sampol sept '10.

Nog Francine Mestrum, in hetzelfde artikel: "Het verminderen van de moedersterfte is de milleniumdoelstelling die het verst van de eindmeet af is. Het mag duidelijk zijn dat dit niet kan te wijten zijn aan een gebrek aan middelen of aan technologie. Beide zijn voldoende beschikbaar in de wereld, en het is zeer makkelijk om zwangere en bevallende moeders te helpen, voor zover de politieke wil daartoe aanwezig is. Twintig procent van het aantal sterfgevallen is te wijten aan ondervoeding. Minder dan de helft van de vrouwen die in zwart Afrika of Zuid-Azië bevallen krijgt professionele hulp. Naast de blijvende discriminatie van vrouwen in het onderwijs, de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de politiek, is dit één van de schrijnendste bewijzen dat vrouwen nog steeds niet als volwaardige burgers worden gezien. Toch is er inmiddels een zeer omvangrijke literatuur voorhanden, ook bij alle internationale instellingen, waaruit blijkt dat gezonde vrouwen die kunnen lezen en schrijven de beste waarborg zijn om niet enkel de armoede te verminderen maar ook de bevolkingsgroei te stabiliseren."

En wij maar dokken?

EU-militante Evita Neefs heeft dat goed gezien: "In wezen draait het debat om macht". Echter allemaal met ons geld, zonder dat we enige inspraak hebben bij al die internationale clubs. Op zich is het al ongehoord dat een West-Europese democratie geen volledige autonomie meer kent over zijn inkomsten en uitgaven, met een ernstige controle door verkozen organen, maar nu risceren we ook nog honderden miljarden te versluizen naar een ongecontroleerde UNO en zijn vele filialen. Een club die er niet in slaagt de corruptie in Afrika te beperken, landen met armoede te doen ophouden de vrouwen te onderdrukken, maar waar wij dan weer geld zouden moeten instoppen?

Toch niet het overwegen waard uit de Europese Unie en alle mogelijke andere 'internationale' verbanden te stappen? En alleen nog deel uitmaken van een te vormen confederaal democratisch Europa, naar Zwitsers model. Waar de burgers van elk land het laatste woord hebben via bindende referenda.

1 Comments:

At 23/9/10 17:53, Anonymous Marc Huybrechts said...

Hoog tijd, dus, dat er Europese 'tea parties' zouden opstaan om een beetje druk uit te oefenen op de vermeend-conservatieve Europese partijen m.b.t. het verkwisten van belastingsgelden aan internationale instellingen waar Europese belastingbetalers totaal geen vat op hebben.

Neefs, Verhofstadt en de twee Michel(len), zullen het wel anders zien. Europese belastingbetalers zijn hun laatste bekommernis, ook al leven en teren ze op hun 'subsidies'.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>