26 april 2010

De gevaarlijkste: Bart De Wever

Le Soir deed een grote enquête op zijn website over de politieke crisis. 44% meent dat de splitsing van BHV de rechten van de Franstaligen bedreigt, maar 40% vindt dan weer dat de splitsing niets verandert. Een streep door de rekening van Le Soir en haar Béatrice Delvaux? De vrees dat de crisis het einde van België betekent, komt op de laatste plaats (12%), maar het meest vrezen de deelnemers (40%) een politieke blokkering die verhindert de socio-economische problemen op te lossen.

Afgerond 17.500 deelnemers trok de 'grote opinie-enquête over de politieke crisis' op de website van Le Soir afgelopen weekend. Op de eerste vraag, 'was BHV een crisis waard', antwoorden 44% "ja, want de splitsing bedreigt de rechten van de Franstaligen", terwijl niet minder dan 40% antwoordt "neen, want een splitsing verandert niets". (16% weet het niet, en vindt het een zaak van politici). Men zou bij Le Soir verwachten dat massaal 'ja' geantwoord wordt, na de dramatisering die de krant er rond maakte. Vrijdag nog stelde Béatrice Delvaux in de titel van haar editoriaal de vraag of dit land nog zin heeft ('Ce pays a-t-il encore un sens?'), nu de Vlamingen riskeren, tegen de Franstalige minderheid in, BHV te splitsen. Had het nog zin te strijden voor bepaalde arrondissementen, tegen de wooncode en voor de benoeming van burgemeesters? Ondanks dat kwam er dus geen stalinistische meerderheid uit de bus, maar slechts 44%. Zouden wellicht meer Vlamingen meegedaan hebben dan Franstalige lezers van de krant/website, waardoor er een voor Le Soir vermoedelijk zeer onverwacht resultaat uit de bus kwam? Dat is heel waarschijnlijk niet zo, want op de vraag 'wie is de gevaarlijkste', antwoorden 55%: Bart De Wever. Met 18% van de stemmen komt Maingain wel op de tweede plaats, ver voor Jean-Marie Dedecker (10%) en Alexander De Croo (6%). Dat kan dus best een antwoord van (zeer overwegend) Franstaligen zijn.

Bijna 55% vindt dat België nog zin heeft, met een eerste plaats voor een 'ja, mits grondige institutionele hervormingen', 31,5%, aangevuld met 23%: 'ja laat ons vechten om het land te doen werken'. Slechts 20% vindt dat het tijd is om te scheiden. Dus opnieuw een uitslag die de journalisten van Le Soir tegen de haren moet strijken: bijna een derde is voor grondige hervormingen.

Tweederden vinden niet dat er verkiezingen moeten komen (54% vindt zelfs dat de koning het ontslag van Leterme niet moet aanvaarden, en hem dus meteen weer aan het werk moet zetten, terwijl 12% vindt dat hij het ontslag wel moet aanvaarden, maar onmiddellijk een nieuwe formateur moet aanstellen), 24% vindt dat er wel nieuwe verkiezingen moeten komen. De grootste vrees is niet dat deze crisis het einde van België betekent (vijfde en laagste score met 12%), terwijl de hoogste score (40%) gaat naar de vrees dat hierdoor een politieke blokkering optreedt die verhindert de socio-economische problemen op te lossen.

Interessant is het antwoord op de vraag, op welke politieke partij men zou stemmen, moesten er nu vervroegde verkiezingen zijn. De grootste 'partij' is deze van de onthoudingen (14%) en de 'zonder mening' (11%), samen goed voor een vierde van de stemmen. Pas op de tweede plaats komt een echte partij, de MR (24%), bijna op gelijke hoogte gevolgd door Ecolo (22%). De PS haalt slechts 11%, en de PP van Modrikamen en Aernoudt steekt met 10% de CdH voorbij (8%). Vreemd genoeg wordt ook nog gevraagd of men voor de PTB+ (Parti du Travail de Belgique) zou willen stemmen, wat 2% oplevert. Maar een keuze voor een Vlaamse partij kan men niet maken, zelfs niet in het algemeen 'pour un parti neerlandophone'. En wat betekent de vraag 'Qui est le plus dangereux?' Het meest gevaarlijk voor wat? Daar heeft men alleen de keuze tussen Maingain, De Wever, Dedecker en De Croo jr. Waarom niet ook Milquet, Moureaux, of nog: Béatrice Delvaux? Bang voor de uitslag?

De uitslag is wat hij is, het gaat niet om een zogenaamd 'representatief staal' zoals bij opiniepeilingen over kiesintenties, maar toch om een groot aantal deelnemers. Hij toont helemaal niet aan dat de Franstaligen massaal wakker liggen van de splitsing van BHV, noch dat dit het einde van België zou betekenen. Daarmee komen de resultaten in de buurt van een enquête eind 2009 van La Libre Belgique, waarbij gemeten werd dat slechts 15% van de Walen en 22% van de Brusselaars het dossier van de splitsing van BHV 'prioritair' vinden, tegen 35% van de Vlamingen, maar ook dat 45% van de Walen en 42% van de Brusselaars het niet wenselijk vonden BHV te splitsen, terwijl 58% van de Vlamingen het wel wenselijk vond. Een relatief hoog percentage Franstaligen dus in beide peilingen dat een splitsing niet goed vindt, maar een minderheid, geen meerderheid. Het besluit van La Libre toen: 'Dit platement, les Belges n'en ont pas grand-chose à cirer, de la scission de BHV." Zou het ook Le Soir niet tot nadenken moeten aanzetten, en minder de spreekbuis worden van de standpunten van het FDF?

De uitslagen van de 'grote enquête over de politieke crisis'

Noot: de percentages zijn eigen berekeningen. Op de blokgrafieken staan niet het exact aantal uitgebrachte stemmen per mogelijk antwoord, maar die aantallen staan op de linkerkant van de grafiek. Het is dus een eigen zo goed mogelijke schatting van het aantal, op basis van de hoogte van de blokken.
De deelname was vrij, men hoefde dus niet ingeschreven te zijn om mee te doen. Wel kan men vanop één PC ook maar één keer deelnemen.

1 Comments:

At 10/9/10 22:44, Anonymous MM said...

De media moet eens stoppen met deze zogenaamde opiniepijlingen! Deze hebben invloed op het stemgedrag, zo kon NVA namelijk aan de macht komen!

Onderzoek aan de universiteit van Leuven heeft aangetoond dat de peilingen in opdracht van de media niet ernstig zijn. zie: http://www.facebook.com/topic.php?uid=5646172690&topic=3324

België word nooit gesplitst!

L'union fait la force - Eendracht maakt macht!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>