22 maart 2010

Egmontbijeenkomst: de schaamte voorbij

Vorige vrijdag zaten er 39 (?) excellenties uit de verschillende regeringen van dit land aan tafel in het Egmontpaleis. Schaamtelozer kan men niet demonstreren dat het bestuur van België een 'Mexicaanse leger' is geworden.

Volgens La Libre zaten er vorige vrijdag (19 maart '10) 31 ministers, maar volgens Le Soir en De Standaard 39 excellenties uit de verschillende federale en deelstaatregeringen aan tafel in het Egmontpaleis, voor de eerste gemeenschappelijke vergadering van alle regeringen van het land. Waren het er nu 31 of 39? Blijkbaar is het zelfs geen eenvoudige opgave, juist te weten met hoeveel ze waren.... Ze waren er gelukkig niet allemaal, want dan zouden er 56 'excellenties' aangeschoven zijn die ons land 'rijk' is, maar arm maakt. Meer volk in elk geval dan op een ministerraad van de Europese Unie met 27 lidstaten. De interne samenwerking om de economische crisis te overwinnen kwam ter sprake. Ingrid Lieten legde op de vergadering de 'Vlaamse verzuchtingen' op tafel, onder meer een lagere BTW op schoolgebouwen en het behoud van de loonkostenvermindering voor oudere werknemers. Rudy Demotte kwam vragen meer geld vrij te maken voor de begeleiding van werklozen en om de werkzaamheidsgraad van vooral vrouwen tussen 50 en 64 jaar te verhogen. Federaal geld, wel te verstaan....

Een eerste stap die de dames en heren kunnen zetten 'om de economische crisis te overwinnen' is al met minder aan tafel te gaan zitten. Niet alleen bij een sporadische 'interregionale' bijeenkomst, maar permanent, door het aantal ministers in dit land te halveren, kabinetten af te schaffen, het aantal parlementen van zeven tot drie en het aantal regeringen van zes tot drie te reduceren (federaal, Vlaamse en Franstalige gemeenschap), met Brussel en de 'Oostkantons' als niet meer dan gefusioneerde steden, en nog zoveel meer dat ze kunnen doen. Dit Mexicaanse leger lijkt echter de schaamte voorbij en geneert zich zelfs niet meer de buitenlandse pers uit te nodigen om te demonstreren dat men in België niet minder dan 39 (31?) ministers nodig heeft om alleen maar enkele principes naar voor te brengen en een kalender op te stellen over te bespreken punten. Premier Leterme heeft vijftig tot zestig dossiers verzameld met verzuchtingen van de regio's voor de federale regering en omgekeerd, maar concrete vooruitgang was er op die dossiers vrijdag niet. En wat is het enige dat werd afgesproken? Dat de regeringsleiders op 7 mei opnieuw samenkomen, en een begeleidingscomité een selectie maakt van de dossiers.... Voor Leterme is de bijeenkomst de aanzet van een plan 'België 2020'. Is het faillissement van België tegen dan wel nog tegen te houden?

Noot voor wie het niet goed kan bijhouden:
- zeven parlementen: Senaat, Kamer, Vlaams parlement, Waals parlement, Duitstalig parlement, parlement van de Franse Gemeenschap en Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Men kan ook van acht parlementen spreken, want de Franstalige Gemeenschapscommissie in Brussel heeft eveneens decretale bevoegdheden;
- zes regeringen: federale, Vlaamse, Waalse, Duitstalige, Franse Gemeenschap en Brusselse.

5 Comments:

At 22/3/10 16:34, Anonymous Bruno said...

Inderdaad te gek voor woorden, dat hele gedoe.

Wat ik me toch afvraag: wat kan eraan gedaan worden? Een nieuwe partij oprichten ?

 
At 22/3/10 19:22, Anonymous Anoniem said...

Politici hebben geen schaamte, mocht dat wel zo zijn, ze zouden spontaan desintegreren.

 
At 22/3/10 21:10, Anonymous Roger Van Houtte said...

Wat me in dat soort bekende overzichten stoort is de veralgemening. Mij interesseert alleen het Vlaamse niveau. Die bestaat uit 9 van die 56 ministers en er is één Vlaams parlement (geen zes) voor de meerderheid van de bevolking in dit land.
Wie A zegt moet ook B zeggen en dus duiden waar de kwaal zit: aan federale en Franstalige kant dus.

 
At 23/3/10 13:58, Blogger Philippe Van den Abeele said...

beste Roger,

en dan doe ik eens mijn best om een kort artikel te schrijven over A, want het gaat over België, zonder al de rest er in detail bij te halen.. zoals ik meestal doe.

 
At 23/3/10 17:15, Anonymous fcal said...

Ik vrees dat het voorstel om een aantal parlementen af te schaffen te ingewikkeld is. Grondwetswijzigingen en speciale wetten vergen niet alleen tijd maar ook veel energie.

Eenvoudiger lijkt me een andere benadering, die onrechtstreeks zeker qua kosten effectiever uitpakt. De heren politici hebben, naar hun zeggen, slechts altruïstische beweegredenen om zich voor de 'mensen' in te zetten. Voor het goed van het algemeen offeren ze zich op (sic).

Welnu ten einde hierover alle twijfel weg te nemen en o.a. ook belangenvermenging uit te sluiten in hun beslissingen, stel ik voor hun salaris tot 20 % van het huidige terug te schroeven. Eenzelfde regel zou ook toepasbaar zijn voor hun directe politieke medewerkers. Gezien België grofweg 5 x teveel bewindslieden heeft zou men aldus toch de kosten behoorlijk in lijn gebracht hebben.
Zo’n maatregel zal er ongetwijfeld voor zorgen, dat tal van klaplopers een andere nuttigere en beter betaalde bezigheid gaan opzoeken.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>