8 maart 2010

Derde keer: de kwakkels over bouwkavels

Christian Van Eyken, Vlaams parlementslid voor Union Francophone, dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen de Vlaamse regel 'Wonen in eigen streek'.

De Standaard publiceert vandaag, 08 maart '10, op blz. 3 een kort artikel onder de titel 'Klacht tegen decreet 'wonen in eigen streek':
"Christian Van Eyken, het enige Franstalige Vlaamse parlementslid voor Union Francophone, dient vandaag bij de Europese Commissie een klacht in tegen de Vlaamse regel 'Wonen in eigen streek'. Die regel zegt dat potentiële kopers van een kavel of woning in 69 gemeenten een 'voldoende band' met die gemeenten moeten kunnen aantonen. Volgens Van Eyken beperkt dat de vrijheid van burgers om te kiezen waar ze willen wonen. De regel kwam vorige week over de taalgrens onder vuur te liggen omdat enkele Franstalige koppels hun droomhuis niet mochten kopen in Koksijde en Dilbeek. Minister Freya Van den Bossche (SP.A) liet eerder al verstaan het decreet te willen aanpassen."

Van Eyken is volledig verkeerd, als hij beweert wat er staat. (zie ook eerder artikel, 04.03.10: 'Opnieuw: de kwakkel over bouwkavels'). En De Standaard leest dus blijkbaar zijn eigen krant niet, en blijft herhalen "dat de regel zegt dat potentiële kopers van een kavel of woning in 69 gemeenten een 'voldoende band' met die gemeenten moeten kunnen aantonen". Vrijdag 4 maart '10 had in die krant echter Wilfried Vandaele, Vlaams parlementslid (N-VA) en schepen van Ruimtelijke Ordening in De Haan, uitvoerig toegelicht dat die informatie een kwakkel is: "Vander Taelen stelt het voor alsof die passage het onmogelijk maakt voor mensen van buiten de gemeente om hier te komen wonen. Niets is minder waar. Het aantonen van een band geldt enkel voor nieuw aan te snijden 'woonuitbreidingsgebieden', en dat is maar een fractie van de bouwgrond. Er blijven dus nog tal van kavels en huizen over waar mensen zonder enige band met de gemeente zich zonder probleem kunnen vestigen."

Zoals eerder al geschreven: als Vlaanderen geen dergelijke stomme en complexe regels zou uitvaardigen, zouden ze ook niet kunnen misbruikt worden door rabiate Vlaminghaters, of verkeerd gepresenteerd worden door Belgicisten à la Vander Taelen.

Vandaele heeft natuurlijk wel een punt

In zijn opiniestuk schrijft Vandaele: "In zes op de tien kustgemeenten zijn meer dan de helft van de woningen tweede verblijven. In Bredene maar 20 procent en in Oostende 25 procent. Maar in Blankenberge 50 procent, in De Haan 55 procent, in Knokke-Heist, De Panne en Koksijde meer dan 60 procent, in Middelkerke bijna 65 procent en in Nieuwpoort 70 procent. Voor de sociale cohesie en het betaalbaar wonen is dat geen goede zaak... Volgens prognoses zullen er in de kustgemeenten in 2015 bijna twee keer zoveel zestigplussers zijn als jongeren onder de twintig. Een en ander heeft gevolgen voor het sociale weefsel van de kust, voor de werkgelegenheid, de vrije tijd, het cultuurbeleid, en de zorgsector."

Een zinnige oplossing om te vermijden dat de kustgemeenten spooksteden worden staat in zijn artikel: "In een ruimtelijk uitvoeringsplan kan worden bepaald dat de bestemming 'permanent wonen' is. Op dat ogenblik mag men zich daar als tweedeverblijver dus niet meer vestigen". Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan pas in voege treden na een openbaar onderzoek. De bewoners van die gemeenten kunnen er zich dan dus vooraf over uitspreken, of ze het hiermee al of niet eens zijn. Het is wel nog veel zwakker dan een referendum, maar toch democratischer en efficiënter dan een regeling van voorkeur voor 'eigen volk' in sociale kavels in woonuitbreidingsgebieden, met een provinciale controlecommissie. Die laatste regeling kan trouwens niet verhinderen dat welstellende gepensioneerden een tweede verbijf kopen aan de kust. Maar het zadelt ons wel weer op met het imago van 'fascistisch Vlaanderen'. Dat hebben we dus aan onszelf te wijten.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>