11 december 2009

De Standaard censureert Sarkozy

Woensdag 9 december publiceert De Standaard in zijn rubriek 'Opinie & Analyse' een artikel van de Franse president Nicolas Sarkozy over het minarettenverbod, dat hij verbindt met het Franse 'grand débat sur l'identité nationale'. Volgens DS 'verscheen dit opiniestuk eerder in Le Monde'. DS censureerde echter de tekst van Sarkozy.

DS publiceert namelijk niet de volledige tekst, zonder hiervan melding te maken. Naast een passage over het Frans referendum over de Europese grondwet (wat nog te verstaan is, maar ook dan moet men schrijven dat men niet de volledige tekst publiceert) schrapt DS echter ook een belangrijke passage, die in hun versie moet komen tussen 'En wat zouden de Fransen antwoorden op dezelfde vraag?' en het vervolg dat begint met 'De Europese volkeren zijn gastvrij en verdraagzaam...' Het betreft een zeer belangrijke stellingname van Sarkozy, die diametraal tegengesteld is aan de opvatting van sommigen die met een klacht bij het EHRM dreigen, en op een veroordeling hopen, omdat het minarettenverbod de godsdienstvrijheid zou aantasten. Geschrapt, omdat het niet past in het plaatje van DS, die eerder schreef (Bart Beirland, 1.12) dat het referendum over de minaretten Zwitserland overstijgt: "het ondermijnt ook de geloofwaardigheid van het Westen om die universele waarden uit te dragen en te verdedigen." ? Niet dus volgens Sarkozy.

De geschrapte tekst over het minarettenreferendum (eigen vertaling): "In plaats van het Zwitserse volk onherroepelijk te veroordelen, kunnen we proberen te verstaan wat het heeft willen uitdrukken en wat zoveel volkeren in Europa ervaren, inbegrepen het Franse volk. Niets zou erger zijn dan de ontkenning. Niets zou erger zijn dan niet te kijken naar de werkelijkheid van de gevoelens, de bezorgdheid, de verzuchtingen van zoveel Europeanen. Vooreerst moeten we begrijpen dat wat gebeurde niets te maken heeft met de vrijheid van godsdienst of vrijheid van geloof. Niemand, noch Zwitserland noch ergens anders, denkt eraan deze vrijheden in vraag te stellen."
(Au lieu de condamner sans appel le peuple suisse, essayons aussi de comprendre ce qu'il a voulu exprimer et ce que ressentent tant de peuples en Europe, y compris le peuple français. Rien ne serait pire que le déni. Rien ne serait pire que de ne pas regarder en face la réalité des sentiments, des préoccupations, des aspirations de tant d'Européens. Comprenons bien d'abord que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec la liberté de culte ou la liberté de conscience. Nul, pas plus en Suisse qu'ailleurs, ne songe à remettre en cause ces libertés fondamentales.) Artikel in Le Monde: "Respecter ceux qui arrivent, respecter ceux qui accueillent"

P.S. en DS kan niet komen zeggen dat er niet voldoende plaats was voor de volledige tekst. Er bleef een deel van een kolom, 7 cm hoog, helemaal blanco.

8 Comments:

At 11/12/09 23:53, Blogger Marc Vanfraechem said...

Proficiat Philippe! heel weinig mensen zullen deze perfidie van DS opgemerkt hebben (ik evenmin moet ik bekennen). Het bevestigt nogmaals dat, van zodra multiculturaliteit of islam ter sprake komen, onze kwaliteitskranten en de andere media systematisch liegen. Je vraagt je af waarom, en in wiens dienst zij dat doen.
Dat bewijst in elk geval de superioriteit van blogs, waar bij een vertaling, ook altijd de oorspronkelijke tekst (minstens door een link) te vinden is.

 
At 12/12/09 12:49, Blogger matthias e storme said...

Zie ook nog http://galliawatch.blogspot.com/2009/12/let-us-understand.html

 
At 12/12/09 17:50, Blogger Marc Vanfraechem said...

Het is in Duitsland niet anders. Ook daar is er mediacensuur. Op de site van de FAZ reageerde een lezer zo: "[...] Abschliessend möchte ich noch darauf hinweisen, daß der französische Präsident in der Türkei als Hitler verunglimpft wird. Grund: Sarkozy hat sich für das schweizerische Ergebnis der Volksabstimmung ausgesprochen. Dieser bedeutsame Aspekt wurde in allen deutschen Medien verschwiegen!! Warum nur??".

 
At 12/12/09 22:28, Blogger Rudi said...

Dan moet men le Cr... See Moreépuscule (aka Al Souar) maar eens lezen. Niets dan kritiek maar natuurlijk niet de originele tekst want hun lezer is te dom en te stom on zelf te kunnen oordelen, daarom moet Le Soir (PS orgaan geworden) dat doen in zijn plaats. Een paar jaar geleden schreeef Iles de paix (heeft niets meer te maken met Vredeseilanden) op hun site ivm de boycot campanje van Vredeseilanden tegen Israël (hebben dat een jaar later gestopt onder invloed van Iles de pasi) "nous ne faisons pas du prêt à penser pour nos membres". Nooit zal ik die zeer eerlijke uitdrukking van Iles de paix vergeten. Voorbeeld te volgen door "onze"? pers?

 
At 12/12/09 22:29, Blogger Rudi said...

Dan moet men le Crépuscule (aka Al Souar) maar eens lezen. Niets dan kritiek maar natuurlijk niet de originele tekst want hun lezer is te dom en te stom on zelf te kunnen oordelen, daarom moet Le Soir (PS orgaan geworden) dat doen in zijn plaats. Een paar jaar geleden schreeef Iles de paix (heeft niets meer te maken met Vredeseilanden) op hun site ivm de boycot campanje van Vredeseilanden tegen Israël (hebben dat een jaar later gestopt onder invloed van Iles de pasi) "nous ne faisons pas du prêt à penser pour nos membres". Nooit zal ik die zeer eerlijke uitdrukking van Iles de paix vergeten. Voorbeeld te volgen door "onze"? pers?

 
At 13/12/09 08:08, Anonymous M.E.S. said...

Bedoel je deze, Rudi ?

“ Quand l’apôtre d’Allah est parvenu au crépuscule de sa vie, il a mis son "Khamisa" sur son visage et
quand il a eu chaud et la respiration difficile, il a dit :
- Qu’Allah maudisse les juifs et les chrétiens parce qu’ils ont construit des lieux de culte sur les tombes de leurs Prophètes. ” (récit d’Aisha et Abdullah ibn Abbas, Bukhari VIII 427)

 
At 13/12/09 11:05, Anonymous Ernest B said...

Inderdaad, goed speurwerk !

 
At 14/12/09 13:04, Anonymous pepperjack said...

Zeer sterk stuk Van den Abeele; oprechte dank.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>