14 oktober 2009

Beweging van Belgische Ex-moslims

Deze Beweging is momenteel nog in oprichting. Zij roept alle Belgische ex-moslims op om zich aan te sluiten en zich bij hen te melden. Zij voorzien tegen eind 2009 officieel van start te gaan. Ze komen o.a. op voor het recht op vrije meningsuiting. Daarom ook meld ik dit initiatief hier.

Op hun website:

Wie zijn wij?
Wij zijn een groepering van bezorgde ex-moslims die van mening zijn dat de islamitische ideologie een gevaar inhoudt voor de vrijheden in onze Belgische samenleving en tegelijkertijd de integratie van moslims in België verhindert.
Wij hopen dat jullie bij ons veel zullen leren. De ambitie van deze site is dat de interesse voor de Islam gewekt wordt bij een publiek met de meest diverse achtergronden. En dat er in België duizenden experts op het gebied van de Islam opstaan.
Deze site zal natuurlijk veel vragen oproepen en wij staan klaar om een antwoord te geven en met jullie in discussie te treden, en dit op basis van feiten, kennis en logische redeneringen. Indien jullie niet over de nodige kennis beschikken, nemen we jullie mee op een zoektocht door de bronteksten van de Islam.
Wij hopen dat onze Beweging van Ex-moslims snel zal groeien en iets positiefs zal betekenen voor onze Belgische maatschappij. En dat we het eenzijdige en meestal lege debat dat tot nu toe over de Islam gevoerd wordt, kunnen opentrekken.

Onze Beweging richt zich ook tot de politieke en bestuurlijke wereld om concrete voorstellen te doen en te adviseren op wetgevend en uitvoerend niveau. Hoofdthema’s zijn het vrijwaren van de seculiere samenleving, van het recht op vrije meningsuiting en van de mensenrechten in het algemeen, zoals weergegeven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Hun website staat hier ...

Een vereniging van ex-moslims bestaat ook in

Groot-Brittanië

Duitsland
Mina Ahadi, 52, van Iraanse afkomst, richtte in 2007 de 'Zentralrat der Ex-Muslime' op. Sindsdien krijgt ze - ook al - politiebescherming tegen doodsbedreigingen. Ze demonsteerde in de jaren '70 tegen het regime van de Sjah (Mohammed Reza Pahlavi), voor democratische rechten. Als in 1979 ayatollah Khomeini de macht overnam werd haar situatie niet beter. Ze protesteerde samen met haar man tegen de islamisering van het land. Haar man werd vermoord, terwijl zij kon vluchten. Sinds 1996 leeft ze in Duitsland.

Skandinavië

Nederlandstalig Forum: FAITH FREEDOM INTERNATIONAL
"Een beweging van merendeel ex-moslims, die maar al te goed weten dat Islam een ernstige bedreiging vormt voor de mensheid. Ze weten dat moslims elke menselijkheid verliezen eenmaal ze de leer van de Koran gaan toepassen."

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>