5 september 2009

Van boerkafiel naar hoofddoekenfoob

Schrijver Oscar van den Boogaard denkt dat ook moslims de behoefte hebben aan een samenleving waarin mensen buiten hun religie om kunnen samenkomen om samen mens te zijn. Hoe naïef kan een multiculturele mens toch nog zijn.

Schrijver Oscar van den Boogaard deed onlangs in De Standaard (06.07.09), in zijn wekelijkse column 'De man op de maandag' nog - tegen beter weten in? - een poging om de boerka te verdedigen, met als titel 'Westers misverstand' :
"Het Westen en het Oosten kunnen elkaar maar moeilijk begrijpen. In Europa gaan steeds meer stemmen op voor een verbod van de islamitische sluier die de vrouw van top tot teen omzwachtelt. Het zou een mobiele gevangenis zijn. Een teken van onderdrukking. Een belediging voor de waardigheid van de vrouw. Maar is een verbod niet strijdig met het principe van individuele vrijheid? En zou een gesluierde vrouw niet net zo goed kunnen menen dat het westerse ideaalbeeld van de vrouw een keurslijf is dat zij gedwongen is aan te trekken. Onder de boerka's, niqabs en sluiers beleven vrouwen misschien juist een opvallende vrijheid. Ze hoeven zich onder hun mantel van liefde in ieder geval niet te schamen voor dikke benen, brede heupen en hangtieten en ze kunnen denken wat ze willen." (Zijn artikel hebben we toe besproken in: 'Van hoofddoek naar boerka?')

De column is nu verplaatst van de maandag naar de vrijdag, en heet o zo voorspelbaar 'Oscar op vrijdag'. En kijk, nu schrijft hij dat hij zich bezorgd maakt over het oprukken van iets veel kleiner dan de boerka: hoofddoeken. De schrijver loopt ook voor De Standaard Magazine allerhande recepties en fuiven af (onlangs nog een heel verhaal over een uitgebreide champagneproeverij), en brengt daar verslag over uit in de rubriek 'Oscarama'. ("Op het podium hadden we een eerste fles champagne gedronken, in de kleedkamer een tweede. Je moet in een goede stemming zijn als je naar een feestje gaat, anders blijf je te veel een buitenstaander." Oscarama 21.02.09). Wellicht heeft de redactie gemeend dat het zijn column ten goede zou komen als hij die schreef vóór hij het had over de drinkgelagen, op vrijdag dus, in plaats van erna, op maandag. En wat lezen we nu bij van den Boogaard: "De islamisering van de wereld baart me enorme zorgen. Boven de wereld die door vorige generaties voor ons is bevrijd (uit de handen van nazi's en onderdrukkende religies) trekt een sluierbewolking. In onze transparante open samenleving sijpelen denkbeelden binnen die tegen vrijheid en openheid zijn gericht. In naam van de vrijheid worden de sluiers in de openbare wereld afgedwongen."

Oscar van den Boogaard was geschrokken van een ingezonden reactie op het debat in DS: "Een moslim aan het woord die in uitstekend Nederlands een beroep doet op godsdienstvrijheid. De zinsnede dat hij 'andere wetten' respecteert baart me zorgen... Ik wil dat iedereen gelukkig is en doet waar hij zin in heeft, maar religieuze wetten in onze openbare wereld zijn onaanvaardbaar. De cruciale vraag is of een hoofddoek een uiting is van godsdienstvrijheid of van een (onvrije) verplichting opgelegd door een religieuze wet. Ook als je vrijwillig een doekje draagt is het toch op grond van een islamitische wet? Ik ben bang voor een religieuze staat binnen een openbare staat die groeit als een spierbal in een te strak shirt. De directrice van het Antwerps Atheneum probeert voorzichtig maar duidelijk de twee gescheiden werelden binnen de openbare klaslokalen op te heffen. Een samenleving waarin mensen buiten hun religie om kunnen samenkomen om samen mens te zijn. Hebben de moslims zelf daar ook niet behoefte aan?" (Titel van zijn column van 04.09.09: 'Andere wetten')

Heeft het feit dat de directrice alweer politiebescherming kreeg hem aan het denken gezet, en zijn geloof in de multiculturele samenleving wat aan het wankelen gebracht? Wellicht wordt het hem nog iets duidelijker als hij het interview met directrice Karin Heremans leest in dezelfde krant van zaterdag 05.09.09: "De hoofddoekenproblematiek is veel ernstiger dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. De hoofddoek heeft met gelijke onderwijskansen te maken. De hoofddoek is steeds meer een politiek symbool geworden, en niet religieus. Het is steeds meer de uiting van een groep mensen die zich afzetten tegen de rest van de samenleving." Dus neen mijnheer van den Boogaard, de moslims die ons de sharia willen opleggen hebben er geen behoefte aan buiten hun religie samen te komen om samen mens te zijn. Volgens de koran zijn alleen moslims mensen, de anderen zijn slechts varkens en apen. Waarom zouden ze daarmee samenkomen?

In een van uw volgende columns zullen we wellicht lezen dat u ook tot dat inzicht gekomen bent? En komt er eindelijk ook in Vlaanderen een ruimer debat op gang over de ondermijning van onze westerse verworven vrijheid door het oprukkend islamfundamentalisme?

Wellicht moet u, mijnheer van den Boogaard, eens het 'Europees Islamitisch Charter' lezen. Daarin staat bijvoorbeeld:
17. "Moslims in Europa eerbiedigen de wetten van het land. Als er een conflict is in verband met sommige wetten en zaken die specifiek zijn voor het geloof, moeten de bevoegde overheden benaderd worden om tot een passende en leefbare oplossing te komen." De wetten eerbiedigen, MAAR toch de wetten aanpassen als die niet in overeenstemming zijn met 'de zaken die specifiek zijn voor het geloof'.
20. "Moslims in Europa worden aangespoord om positief te integreren in hun respectievelijke gemeenschap, op basis van een harmonieuse balans tussen behoud van hun moslimidentiteit en de plichten van het burgerschap. Elke vorm van integratie die geen rekening houdt met het recht van een moslim om zijn islamitische persoonlijkheid te behouden en het recht om zijn religieuse verplichtingen na te komen, dient niet het belang van de moslims in Europa noch de Europese gemeenschappen waartoe zij behoren." Hij mag dus integreren, MAAR hij moet wel eerst en vooral het recht behouden om 'zijn religieuse verplichtingen' te kunnen nakomen.
Impliciet wordt hiermee dus gepleit voor het invoeren van de sharia in Europa.


Zie : 'Europese moslimorganisaties tekenen een dubbelzinnig charter' (15.01.08)

4 Comments:

At 5/9/09 20:24, Anonymous Anoniem said...

respectieve
harmonieuze
religieuze
Voor de rest het met u eens.

 
At 5/9/09 20:51, Blogger Marc Vanfraechem said...

Goed dat eens een ander die knaap aanpakt!
Oscar is gewoon een slap kereltje dat het eerste vertelt dat in zijn blubberkopje opkomt. Eerst goed kijken van waar de wind komt is daarbij zijn devies.
Ik heb het kereltje al zo vaak besproken dat ik even geen zin meer had. Ook is Oscars Nederlands mij te prekerig, te falsetterig, vooral te zwak en te krachteloos. Maar dat laatste kun je vanzelfsprekend ook positiever zien, en spreken van een volmaakte eenheid van stijl en inhoud.
Wat ze bij de kwaliteitstabloid in dat kapelaantje ooit hebben gezien, blijft mij een raadsel.

 
At 5/9/09 21:24, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@marc

terwijl ik dit schreef dacht ik: zal ik nu, zoals de vorige keer, het bijna tezelfdertijd als Marc over die Oscar hebben? Dit keer niet dus. Je hebt hem inderdaad al veel meer dan ik besproken, maar mij gaat het niet om zijn stijl, ik beperk mij tot zijn onzin over de o zo lieve en vredelievende islam.
'Kwaliteitstabloid', een beter woord dan ik bedacht met 'kwaliteitskrantboekske' - zal het onthouden en - met jouw permissie, ook gebruiken

 
At 5/9/09 21:48, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ga je gang Philippe, en laten wij het woord kwaliteitstabloid gemeengoed worden ;-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>