15 september 2009

Nieuws uit de moskee

Volgens een artikel van imam Sheik Fawaz Jneid van de As-Soennah moskee in Den Haag, beschermt de hoofddoek tegen verkrachting. Op de website van die moskee staan nog meer 'interessante' uitspraken, voor wie nog steeds denkt dat het debat rond het al of niet dragen van een hoofddoek alleen over hoofddoeken gaat, zoals: "zwicht niet voor de druk om te worden zoals zij," of nog "er zal ook nooit een ontmoeting plaatsvinden tussen het Westen en de Islam. Er is geen gemeenschappelijke grond." Een paar citaten (titels van mij):

'Er is geen gemeenschappelijke grond'

Regelmatig horen wij geluiden over de noodzaak van een ‘hervorming van de Islam’. Deze komen meestal van buiten de Islam, maar soms ook van moslims zelf. Als moslims zelf hierover spreken dan vermijden ze over het algemeen het woord ‘hervorming’. Ze spreken dan liever over een ‘herleving’ of een ‘her-interpretatie’. Niet een breuk met het oude, maar een soort ‘vernieuwing zonder dat het een vernieuwing zou zijn’. Niet-moslims die aandringen op een hervorming van de Islam zijn eerlijker. Ze denken meestal aan zoiets als de reformatie van het christendom.
Maar hoe dan ook, met een ‘hervorming van de Islam’ wordt meestal een of andere vorm van modernisering bedoeld. Een aanpassing aan de moderne tijd. De ‘oude’ - traditionele - Islam zou namelijk niet van deze tijd zijn. Het gaat daarom ook bijna altijd om dezelfde zaken: de rechten van de vrouw, het recht op een eigen individuele interpretatie van het geloof (de vrijheid van denken), politieke betrokkenheid (democratie), een scheiding van ‘kerk’ en staat, openheid naar anders- en ongelovigen (dialoog en tolerantie) en deelname aan het moderne leven (integratie en participatie). Wat men maar niet kan - of wil - begrijpen is dat de Islam wezenlijk elke vorm van hervorming of vernieuwing radicaal afwijst. De Islam is namelijk onze bescherming tegen elke aanpassing aan de tijd. En dat is geen halsstarrigheid of ‘isolationisme’. Dat is de Genade van onze Heer. De Islam gaat niet ‘mee’ met de tijd. De Islam beschermt ons tegen de tijd. Mohammed (vrede zij met hem) heeft als de Laatste Profeet onze godsdienst voor eens en voor altijd vastgelegd. Dit te geloven en hieraan vast te houden, behoort tot de kern van ons geloof. Hoe kan men dan spreken over hervorming en vernieuwing van de Islam? Laat staan een noodzaak tot vernieuwing?...
Het is niet voor niets dat de vier imams eensgezind zijn in hun veroordeling van Kalaam (de rede, het denken). Kalaam is een groot gevaar. En in de confrontatie met het Westen is Kalaam misschien wel het grootste gevaar. Voor de moderne westerse wereld bestaat er namelijk niets anders dan Kalaam. Alles is Kalaam. Alles moet Kalaam worden. Alles moet beschreven, besproken en begrepen worden. Het Westen laat zich leiden door Kalaam. Het kan ons dan ook alleen ontmoeten binnen de sfeer van Kalaam. In een dialoog of een debat. In een ‘voorlichtingsbijeenkomst’.
Dit is de zogenaamde vrijheid van het Westen. Het wil iedereen binnenvoeren binnen de sfeer van het praten. Maar de Islam laat zich hier niet binnenvoeren. Wij blijven buiten. Misschien dat een enkele moslim zich laat verwarren door Kalaam, maar de Oemmah blijft buiten. Dus zal er ook nooit een ontmoeting plaatsvinden tussen het Westen en de Islam. Er is geen gemeenschappelijke grond....

Mohibbon lil-Haq
Djoemcah, 14 Ramadan 1430 (1430 = 2009)
Volledig artikel ...

Alleen de islam biedt het antwoord

Onze Dacwah is niets anders dan deze bezorgdheid. En wij weten ook wat de oplossing is. En inderdaad, we zijn het helemaal eens met Cohen als hij spreekt over herstel van vertrouwen en verantwoordelijkheid voor elkaar. Ook met het kabinet en de vier elementen die het naar voren brengt. In die zin kunnen wij niets anders zeggen dan dat wij helemaal voor integratie zijn. Helemaal voor een eenheid van samenleving als enige antwoord op de desintegrerende moderne samenleving. De moderne samenleving is helemaal geen samenleving. Er is geen ‘samen’. Hoe kan deze dan de ‘onze’ genoemd worden? En door wie? Als er iets typisch is aan deze onsamenleving dan is het wel dat iedereen uitsluitend voor zichzelf opkomt. Geen respect. Geen betrokkenheid bij elkaar. Geen gerichtheid op de toekomst. En geen inzet voor de samenleving.
Het antwoord op de desintegratie is de Islam. Het is het enige antwoord. Alleen de Islam biedt het passende integrerende antwoord. De integratie namelijk van de samenleving als geheel. Niet een integratie binnen, maar van de samenleving. Zoals we zagen: respect, betrokkenheid bij elkaar, gerichtheid op de toekomst en inzet voor de samenleving. Nergens anders dan bij de Islam vind je de bron van dit alles. Juist wij vertegenwoordigen de integratie. De ware integratie tot de ware eenheid. De enige eenheid. De enige ware en echte en blijvende eenheid.
Daarom, broeders en zusters: houdt vast aan deze eenheid. Heb respect, wees betrokken, blijf gericht op de toekomst en zet je in voor de samenleving. Alles vanuit onze eenheid, de ware eenheid.

Allah weet het beter.

Mohibbon lil-Haq
7 juni 2009
Volledig artikel ...

Geen integratie

De westerse burger is de radeloze mens. Niets liever wil hij dat iedereen wordt zoals hij. Hier is al zijn terreur op gericht. Doe je dat niet dan wordt je zijn ergste vijand. En dat zijn wij dus. Maar laat dat ons niet van het rechte Pad afhouden. Zwicht niet voor de terreur van het Westen! Maar houdt tegelijkertijd goed voor ogen dat de westerse burger zelf - hoe diep weggestopt ook - een deelgenoot is van dezelfde Waarheid. Wij zijn allemaal dienaren van God. Behandel daarom iedereen met respect, maar zwicht niet voor de druk om te worden zoals zij.

Mohibbon lil-Haq
19 juli 2009
Volledig artikel ...

FAQ...
Mag ik als vrouw een apothekerstudie volgen?
Vraag:
Ik wil met de apothekersopleiding beginnen. De opleiding duurt zes tot acht jaar. Ik vraag me af of het voor een moslima toegestaan is om te studeren, wetende dat er ook mannen deelnemen aan deze studie? En is het verder voor mij toegestaan om na mijn studie als apotheker te werker?

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Als er tijdens de lessen andere vrouwelijke klasgenoten aanwezig zijn waarmee jij kunt zitten en jij je daarnaast kunt houden aan de Islamitische kledingsvoorschriften, dan is hier niets op tegen. Vrees je echter voor jezelf om het slachtoffer te worden van zedelijk verval of dat jij niet in staat wordt gesteld om de Islamitische kledingsvoorschriften na te leven, dan is deze studie voor jou niet toegestaan.
Wat betreft het werken na jouw studie, dit is toegestaan op een werkvloer waar alleen vrouwen aanwezig zijn.
En Allah weet het beter.

Sheich Fawaz Jneid
Volledig artikel ...

Hoofddoek beschermt tegen verkrachting...

Nederland GroenLinks-leider mw. Femke Halsema deed op donderdag 10 sept '09 een oproep aan moslima's om de ‘hoofdoekjes af te slingeren’. "Ik geloof niet dat welke god ook kledingeisen stelt. Dat zijn de mannen geweest die het geloof uitleggen. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos en volstrekt vrij."
De reactie van Imam Sheik Fawaz Jneid:
Kan zij de hemelse Openbaring niet uitstaan die vrij is van onrecht, zonde en bederf en die de mensheid beschermt tegen onderwerping aan valse begeertes en blinde driften?
Beperkt vrijheid zich in de optiek van deze volksvertegenwoordigster tot losbandigheid en zedenloosheid? In zoverre dat zij het wenst dat de moslima’s zich zouden ontdoen van hun hoofddoek?
Ik stel een simpele vraag: Welke vrouwen zijn vaker het doelwit van verkrachtingen en seksuele intimidaties in de wereld? Gesluierde vrouwen of niet-gesluierde? Beseft zij dan niet dat de vrouw juist uit de hoofddoek een veiligheidsgevoel put en daarmee respect afdwingt? Daarnaast staat de hoofddoek voor een Goddelijk gebod. ...
Beste volksvertegenwoordigster, weet dat de band die een moslima heeft met haar hoofddoek voortkomt uit een gevoel van zelfrespect en de drang om haar vrouw-zijn te waarborgen. Tevens spaart zij daarmee de gevoelens van anderen binnen de samenleving waar zij deel van uitmaakt. Nog belangrijker is het feit dat zij met haar hoofddoek gehoorzaam is aan haar Schepper. Dit laatste staat boven alles ongeacht wat anderen hiervan vinden....
Tot slot wil ik tegen de moslima die vol trots en uit geloof haar hoofddoek draagt, zeggen: Doorsta de storm en laat je niet beroven van je kuisheid en reinheid, want buiten de Islam is slechts een wereld van ellende en verdriet te vinden.
Volledige tekst van zijn reactie.

Imam Sheik Fawaz Jneid (een Syriër met Nederlands paspoort) van de (salafistische) As-Soennah moskee in Den Haag, op zijn website, 11.09.09. Kort voor de moord op Van Gogh vervloekte deze imam Van Gogh en Hirsi Ali in zijn vrijdagpreek.

4 Comments:

At 15/9/09 13:32, Blogger Filip van Laenen said...

Die man is echt de moeite waard: «Welke vrouwen zijn vaker het doelwit van verkrachtingen en seksuele intimidaties in de wereld?» Plaats daar tegenover: Welke mannen zijn vaker de daders van verkrachtingen en seksuele intimidaties in West-Europa? Hij zal er wel zijn uitleg voor hebben hoe dat komt, maar dat Allah het beter weet, zou ik toch durven betwijfelen.

 
At 15/9/09 14:31, Blogger Philippe Van den Abeele said...

op RTBF war er een tweedelige uitzending 'au nom de l'islam' waarin verteld werd dat mannen hun vrouwen 'uitlenen' om door een hele reeks mannen verkracht te worden, dat vrouwen in boerka dagelijks door hun man geslagen worden, heel jonge meisjes in boerka uitgehuwelijkt worden aan oude mannen, vrouwen zich in brand steken omdat ze niet meer tegen het brutaal geweld van hun 'echtgenoot' kunnen, enz...
Om hem te parafraseren: in de islam is slechts een wereld van ellende en verdriet te vinden.

 
At 15/9/09 14:37, Blogger Philippe Van den Abeele said...

aanvulling: de reportages gingen over de hele arabisch-islamitische wereld, dat over brutaal geweld tegen vrouwen berichtte voornamelijk over Afganistan

 
At 15/9/09 14:39, Anonymous Steven said...

De moderne samenleving is helemaal geen samenleving. Er is geen ‘samen’. (...) Als er iets typisch is aan deze onsamenleving dan is het wel dat iedereen uitsluitend voor zichzelf opkomt. Geen respect. Geen betrokkenheid bij elkaar. Geen gerichtheid op de toekomst. En geen inzet voor de samenleving.

De nieuwe Phil Bosmans èn Luc Versteylen heet Sjeik Mohibbon lil-Haq!!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>