4 september 2009

Karin Heremans: hou stand!

De islamitische hoofddoek is geen onschuldig sjaaltje, maar een onderdeel van en propagandawapen voor de fundamentalistische islam. Daarom is het goed dat Karin Heremans een hoofddoekenverbod instelde in het Antwerps atheneum. Ondanks protest van een 'feministisch platform' en doodsbedreigingen kan men haar alleen veel moed toewensen en: hou stand! (Een - iets langere- kritische reportage)

Het verhaal is bekend: vanaf dit schooljaar geldt een hoofddoekenverbod in de athenea van Antwerpen en Hoboken. Directrice Karin Heremans (Antwerpen) werd hierover midden juli op straat aangesproken. "Drie radicale moslimmannen van tussen de dertig en veertig riepen me in Borgerhout toe dat ik zweepslagen hoorde te krijgen en dat ik moest worden opgehangen." (GvA 18.08.09). Imam Nordine Taouil, voorzitter van de Moslimraad, had eind juni het hoofddoekverbod als 'een crimineel feit' beschouwd en opgeroepen 'tot geweldloos verzet'. Hij had toen - en nog wel in de school - een oproep gedaan aan alle moslims om hun kinderen in september thuis te houden, zolang het geplande hoofddoekenverbod niet van de baan was. Na de dreiging zegde hij - kan hij publiek anders? - dat hij de bedreigingen aan het adres van directrice Karin Heremans onaanvaardbaar vindt: “Die mannen moeten worden gestraft.” Had hij met zijn uitspraken niet de weg bereid voor dergelijke reacties van radicalen?

Op 1 september ging een aantal betogers voor het Antwerps atheneum protesteren tegen dat verbod. Velen vrouwen droegen meer dan een hoofddoek, maar waren gekleed in een jilbab of hijaab. Het was precies een tafereel in een straat in Teheran, met vrouwen die er uitzien als zwarte kraaien. Volgens De Standaard, De Morgen en Gazet van Antwerpen protesteerden een zestigtal moslima's. Volgens Het Nieuwsblad, editie Antwerpen, waren er 100 actievoerders. Volgens De Standaard weigerden er in totaal 37 meisjes hun hoofddoek uit te doen, volgens Het Nieuwsblad waren dat er dan weer maar 28. Over één getal zijn de drie kranten het eens: twaalf leerlingen schreven zich die dag uit omwille van het hoofddoekenverbod. Volgens een bericht van de school was dat aantal donderdag 3 september opgelopen tot 33.

'We doen dit voor Allah'
Enkele uitspraken van de betogende moslima's in de kranten:
'Blijven volhouden, zusters. We doen dit voor Allah', zo spoort Alae (18) haar vriendinnen aan. Alae is een Vlaamse die zich vier jaar geleden tot de islam bekeerde en een hoofddoek draagt.
Ekram El Mallouli (17) uit het vierde middelbaar: 'Mijn hoofddoek is geen stukje stof dat je zomaar kunt wegnemen. Hij is een goddelijke verplichting. Hij beschermt mij.'
'Als er jongens bijzijn, willen we ons bedekken', leggen oud-leerlingen Fatma Yilmaz (19) en Esma Ocak (19) uit. 'Onder meisjes is je hoofddoek afnemen geen probleem. Deze zomer hebben we in zee gezwommen, in bikini en zonder hoofddoek, aan een speciaal meisjesstrand. We hebben allebei zeker twintig verschillende doeken, in alle mogelijke kleuren en stofjes. Elke dag dragen we een andere, aangepast aan onze kleding. We volgen ook losjes de hoofddoekenmode.'
'Ik heb me samen met vijf vriendinnen ingeschreven in het Leonardo Lyceum, campus Pestalozzi', vertelt Ekram El Mallouli uit het vierde middelbaar. 'Niet omwille van het programma, maar wel omdat we daar een hoofddoek mogen dragen. Het is een deel van onze identiteit en een goddelijke verplichting. Raak je daaraan, dan raak je onze ziel.'

BOEH!
De betogende moslima's werden bijgestaan door Baas Over Eigen Hoofd! (BOEH!), naar eigen zeggen "een actieplatform van diverse allochtone en autochtone vrouwenorganisaties, ontstaan in januari 2007 naar aanleiding van de intentie van het nieuwe stadsbestuur in Antwerpen om een hoofddoekverbod in te voeren voor stadspersoneel met publieke functies." Welke die 'diverse' verenigingen zijn, komt men echter op hun website helemaal niet te weten. Wel kan men er lezen dat ze hun activiteiten organiseren ondermeer in samenwerking met de Federatie Marokkaanse Verenigingen, het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen en de Arabisch-Europese Liga (AEL). Hoewel BOEH! had opgeroepen om 'massaal actie te voeren', kan men 60 tot 100 betogers moeilijk 'massaal' noemen... Kitty Roggeman en Samira Azabar van BOEH!, aan de kranten. "Wij vinden dat jongeren het recht hebben om zelf te kiezen hoe ze hun religie beleven en hun identiteit ontwikkelen. Wij geloven noch in een verbod, noch in een verplichting." Op de trappen voor de ingang scandeerde Mina Cheba ultrakorte slagzinnen als "Hoofddoek is emancipatie. Verbod is discriminatie." Volgens het actieplatform moeten alle jongeren gelijke kansen op onderwijs krijgen. Daarbij mogen ze niet gedwongen worden om hun schoolkeuze te laten afhangen van het feit of ze hun hoofddoek mogen dragen of niet. "Zo wordt de schoolkeuze alleen maar beperkter van zodra er meer scholen het verbod invoeren. En dat komt de ontwikkeling en de kwaliteit van de opleiding van deze jongeren allesbehalve ten goede..", luidt het bij de manifestanten. "Deze regel is in strijd met het recht op godsdienstvrijheid en schendt het recht op onderwijs voor één specifieke groep", verduidelijkt Samira Azabar van BOEH! "De hoofddoek is een praktijk die voortkomt uit een religieuze overtuiging. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen, raakt zowel aan het recht op godsdienstvrijheid als aan de zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen. Daarom is BOEH! zowel tegen het verbieden als tegen het verplichten van een hoofddoek." Maar BOEH! eist wel het recht op om altijd en overal een hoofddoek te mogen dragen, zonder dat iemand daar enige beperking zou mogen aan stellen. En à propos 'zelfbeschikking en emancipatie' van vrouwen: BOEH! heb ik wel nog niet horen protesteren als in Sudan duizenden vrouwen zweepslagen krijgen omdat ze een lange broek dragen of in islamitische landen gestenigd worden omdat ze niet voldoende ingepakt zijn in hun sluier. Hun protest is wel heel erg selectief...

Of sterker geformuleerd: het gaat hen in de grond niet om 'zelfbeschikking en emancipatie', maar om het opdringen van het recht om altijd en overal een sluier te dragen, als een kleine stap om van 'het Huis van de Oorlog', steeds meer een 'Huis van de Islam' te maken. Ze werken samen met het AEL, dat oproept: 'Weiger je hoofddoek af te zetten of schrijf je uit'. Karim Hassoun, Voorzitter AEL België, schrijft hierover op hun website: "Volgens datzelfde nieuws en bij monde van, enerzijds een studente en anderzijds de directrice van het atheneum, zouden er enkele leerlingen zich hebben uitgeschreven, zijn er meisjes die door de druk uitgeoefend door de scholen hun hoofddoek móeten afzetten en zijn er een 25 tal die op dit moment nog weigeren hun hoofddoek af te zetten. Persoonlijk kan ik alleen maar de meisjes steunen en oproepen om voet bij stuk te houden en te blijven weigeren hun hoofddoek af te zetten. Hierdoor kan het protest en het debat zowel buiten als binnen de schoolmuren gevoerd worden. Ik besef ook dat de directie en de schoolstaf hen dit met alle mogelijke middelen op termijn onmogelijk zal maken door hen ofwel uit te sluiten uit de lessen of zelfs uit de school te zetten. Indien het zover komt, dan is het best dat de meisjes de eer aan zichzelf houden en zich en masse uitschrijven uit het Atheneum, zelfs al wil dat zeggen dat ze ergens anders naartoe moeten om daar hun hoofddoek af te zetten. Uit solidariteit zou eenieder die deze gang van zaken verwerpt en rechtvaardigheid en gelijkheid hoog in het vaandel draagt, meisje of jongen, hoofddoek dragend of niet, allochtoon of autochtoon, dit voorbeeld moeten volgen." Dus nog liever 'ergens anders naartoe' dan zijn studies verder te zetten in de gekozen richting, ook al moeten ze ook daar ook hun hoofddoek afzetten. En dat moet dan de ontwikkeling en de kwaliteit van de opleiding van deze jongeren ten goede komen?...

Maar ze werden gedwongen!
Het eenvoudigste is natuurlijk geen hoofddoek te dragen als het schoolreglement dat zo bepaalt. Dan is er geen sprake meer van ongelijke kansen, maar wel van emancipatiekansen. Dat een hoofddoekenverbod de godsdienstvrijheid schendt is natuurlijk echte nonsens. Niemand wordt hierdoor in zijn geloofsovertuiging tekort gedaan. (Al BOEH! horen protesteren tegen het feit dat vrouwen in veel moskeeën appart moeten zitten?). En wat die zogenaamde 'vrijheid om al of niet een hoofddoek te dragen', daar heeft BOEH! blijkbaar niet goed gehoord (of niet willen horen) wat directrice Heremans aan diverse kranten verklaarde: "Vanuit het actief pluralisme dat we nastreven, konden we niet anders dan deze maatregel nemen. De laatste drie jaar is het aantal moslims in onze school toegenomen van 50 naar bijna 80 procent. Daaronder bevindt zich ook een conservatieve groep die anderen verplichtte tot het dragen van een hoofddoek. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Iedereen heeft recht op de uiting van zijn geloof, maar als daar druk van buitenaf op komt, is het onze taak om in te grijpen." Of een variante hierop: "In drie jaar tijd steeg het aantal moslims van 50 naar 80 procent, waaronder een klein groepje radicalen dat meisjes aanspoorde een hoofddoek te dragen. We hebben geprobeerd dat groepje aan te pakken, maar tevergeefs. Pas daarna hebben we beslist de maatregel voor de hele school in te voeren." Dat mannelijke medeleerlingen aan de basis van die druk liggen is duidelijk: "Verschillende meisjes hebben aan hun klastitularis verteld dat ze zich onder druk gezet voelden. We merkten ook dat sommige leerlingen buiten op straat geen hoofddoek droegen en hier op school wel. Leerlingen zonder hoofddoek gingen weg van het Atheneum. Deze week nog kwamen een paar jongens me vragen of ze niet apart van de meisjes les kunnen volgen als ze volgend jaar geen hoofddoek meer dragen". Het ging dus niet om 'emancipatie en zelfbeschikking', maar om een steeds zwaardere sociale druk om een hoofddoek te dragen. En die jongens eisen meteen afzonderlijk onderwijs, omdat ze niet met ongesluierde moslima's samen willen zitten. Met ongesluierde niet-moslima's samen zitten hadden ze blijkbaar geen probleem. Maar dat zijn natuurlijk geen moslims, maar slechts varkens en apen (volgens soera's 2:65, 5:60, 7:166, 8:55 en 74:50, schrijft islamoloog Hans Jansen in zijn boek 'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten').

Onderwijskansen
Karin Heremans: ".. ik begrijp niet dat sommigen hun hoofddoek boven onderwijskansen stellen. Godsdienstvrijheid betekent niet dat je zomaar eisen kunt stellen aan een rechtstaat. De meisjes die nu nog weigeren, missen inlevingsvermogen. Het is niet gezond om zo radicaal vol te houden. Zonder hoofddoek heb je meer kans op werkgelegenheid. In veel bedrijven is de hoofddoek sowieso al verboden... Ik vind dat de meisjes zichzelf discrimineren door zo aan die hoofddoek te blijven vasthouden. Laatst hadden we een moslimmeisje aangeraden om optiek te gaan studeren. Dat wilde ze ook zelf graag. Toen ze merkte dat ze op die andere school geen hoofddoek mocht dragen, kwam ze terug. Een ander voorbeeld: veel moslimmeisjes willen lerares worden. Maar omdat ze dan hun hoofddoek moeten afzetten, doen ze het niet. Dat is toch pijnlijk?" (DS 27.06.09)

Kansen op werk
Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige van Randstad (De Morgen, 2 juli '09): "De oproep van de imam Nordin Taouil aan de ouders om bij het behoud van het hoofddoekenverbod de kinderen thuis te laten kreeg intussen al kritiek uit verschillende hoeken, waarbij het hoopgevend is dat ook bij de allochtone gemeenschap kritische geluiden te horen waren. Het verbijsterende is niet alleen dat de betrokken imam de oproep deed aan de allochtone ouders om de school links te laten liggen. Het is even verbijsterend dat de betrokkene nooit een oproep doet aan de eigen gemeenschap om meer te gaan investeren in onderwijs en ontwikkeling.... En dan is er natuurlijk nog de hoofddoek zelf. Hier willen we ons beperken tot een element dat nog niet aan de orde is geweest in de vele commentaren. Uit eigen onderzoek blijkt dat 60 procent van de werknemers in Belgische bedrijven problemen hebben met het dragen van de hoofddoek op het werk (zowel in de publieke als de privésector). Wie de keuze maakt om de hoofddoek ook in het openbaar te blijven dragen moet beseffen dat het de kansen op de arbeidsmarkt in het gedrang kan brengen. Dat geldt evengoed voor iemand die per se met een hanenkam door het leven wil stappen, of - per ongeluk - met 56 sterretjes in het gezicht."

Een hoofddoek dwingend voor moslima's?
Een hoofddoek dragen gaat dus voor sommigen voor op een geschikte opleiding of een gepast beroep. Maar is het dragen van een hoofddoek nu echt een 'goddelijke verplichting', gebaseerd op de Koran? Dat alle moslima’s een sluier moeten dragen (behalve in enkele strikt beperkte omstandigheden) zou in de Koran staan, onder meer in:
- Het zogenaamde ‘hijab-vers', Hoofdstuk 33 vers 53: "...En als jullie haar [de vrouwen van de profeet] iets om te gebruiken vraagt, vraagt haar dat dan van achter een afscheiding (hijab)".
- Vers 31 van hoofdstuk 24 dat alle moslima’s voorschrijft dat zij "hun schoonheid niet mogen tonen, behalve hetgeen daarvan zichtbaar moet zijn".

Een zekere advocaat Abderrahmane Fraikech, vermoedelijk woonachtig in Quebec, stelt dat de sluier helemaal niet voorkomt in de Koran, (Le voile est-il islamique ou non?) en als daar wel sprake is van de 'hijab', hij een gordijn betekent, en geen sluier op het hoofd. Een gordijn, zoals toen gebruikelijk was om een ruimte af te sluiten, en die in dat vers concreet bedoelde dat de vrouwen (!!..) van de profeet zich konden afschermen van bezoekers ('jullie') die na het laatste gebed van de dag Mohammed naar zijn huis volgden. En dat is bovendien alleen maar een voorstel van de profeet voor zijn vrouwen, niet voor alle vrouwen. Op die website Sisyphe.org 'Un regard féministe sur le monde' staan meer interessante artikels over de onderdrukking van vrouwen in de islam.

Moslimfilosoof Tariq Ramadan streed voor het recht van Franse meisjes om de hoofddoek op school te dragen, toen het verbod daar enkele jaren geleden werd ingevoerd. Volgens hem is de hoofddoek een daad van geloof, hoewel niemand ertoe gedwongen kan worden. (Tariq Ramadan cassette: 'La femme musulmane. Realités et espoirs', 1, QA 19, Tawhid, in Caroline Fourest: Brother Tariq p. 141).
À propos: de Turkse grondwet bepaalt nog steeds dat er een hoofddoekenverbod geldt aan alle universiteiten. De islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP en de nationalistische oppositiepartij MHP zijn voor het opheffen van dat verbod. Dan ziet men toch wel uit welke hoek dit aandringen op het dragen van een hoofddoek komt.

Wikipedia: "Volgens de traditionele Koranuitleggers is de hoofddoek er ter 'bescherming' van de vrouw omdat ze zonder hoofddoek de lusten van mannen zou kunnen opwekken." Zou het niet veel eenvoudiger zijn dat de mannen hun lusten leren bedwingen?

Islamitische expansie
De hoofddoek is geen onschuldig kledingsstuk, maar een onderdeel van een veroveringstocht om zoveel mogelijk de sharia in Europa in te voeren. Het begint met de eis overal en altijd een hoofddoek te mogen dragen, en eindigt met boerka's en veel meer, gesteund door een fundamentalistisch-islamitische beweging die weigert zich aan te passen aan onze cultuur. Dat is toch ook wat er aan de gang is in het Antwerps atheneum, want het ging niet alleen om de hoofddoek. Karin Heremans: "Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding deden moslimmeisjes altijd al hun hoofddoek af. Maar plots werd dat een probleem. Hetzelfde bij buitenlandse studiereizen, waaraan moslimmeisjes niet meer mochten deelnemen, omdat ze vergezeld moesten worden van hun vader of oudste broer. De radicalisering nam echt wel stevige proporties aan.' (DS 19.08.09) En Gazet van Antwerpen bericht op vrijdag 4.09.09: "Gisteren werd al voor de derde dag op rij betoogd tegen het hoofddoekenverbod op het atheneum van Hoboken. “Op een onbeschofte, radicale manier”, zegt directrice Chris Weyers.Volgens haar is het niet meer gezond als moeders met hun vuisten op de deuren bonken en met hun hand doen alsof ze hun hals oversnijden. "Dat zijn doodsbedreigingen aan het adres van leerkrachten en leerlingen”, aldus Weyers." De naïeve (?) verdedigers van 'altijd en overal een hoofddoek mogen dragen' zouden toch tot het besef moeten komen dat het ook in Antwerpen en Hoboken niet daarom gaat, maar om van 'het Huis van de Oorlog' steeds meer een 'Huis van de Islam' te maken.

De hoofddoek is zoals het eerste sjaaltje dat de goochelaar uit zijn hoed haalt. Maar u weet het wellicht nog: na dat ene sjaaltje komt er een tweede, en een derde, en zo haalt hij enkele meters sjaaltjes uit zijn toverhoed. Mark Grammens: "Als men woordvoerders hiervan, zoals de Antwerpse imam, bezig hoort, dan voelt men aan dat ze de school en de meisjes die school lopen gebruiken als middel om hun kontrole te vestigen over onze beschaving. Het is evident dat hoe toleranter men zich tegenover deze evolutie opstelt, des te moeilijker het zal worden om het samenleven met moslimimmigranten mogelijk te maken. De integratie wordt door de fundamentalistische imams radikaal afgewezen, en de meisjes moeten dit door uiterlijke tekenen afficheren namens de hele gemeenschap. Op die manier komt men onvermijdelijk terecht bij segregatie in plaats van integratie.... Onder normale omstandigheden zou een hoofddoekenverbod niet aan de orde mogen zijn, maar als een moslima in het atheneum van Antwerpen verklaart dat de hoofddoek symbool staat voor "de islamitische expansie die door een goddelijke hand wordt gestuurd" (De Morgen, 26.06.09), dan zijn de omstandigheden niet meer normaal". (Journaal, 02.07.09). Mark Grammens haalt in hetzelfde artikel nog een citaat aan van prof. Etienne Vermeersch (in De Morgen, 04.05.07): "De hoofddoek is een onderdeel van en propagandawapen voor de fundamentalistische benadering van de islam".

Men kan directrice Karin Heremans alleen aanmoedigen: hou stand!

zie ook 'Van hoofddoek naar boerka?'

Uitsmijter: "De boerka schijnt te worden gelegitimeerd met een koranvers dat vrouwen ertoe aanmaant hun lichamelijke ’schatten’ te bedekken. Mij lijkt dat de meest adequate omschrijving van de bikini." (Ger Groot - Trouw - 02-07-2009)

25 Comments:

At 5/9/09 20:16, Anonymous Guido Van den Bulck said...

Degelijk artikel, want geschreven met niet alleen competentie maar ook een breed respect. Ik kan er mij goed in vinden, net zoals ik een hoge dunk heb van de directeur van het atheneum in Antwerpen, Karin Heremans. Ik heb dit voorjaar (dus nog voor de hoofddoekenstorm) een keer de kans gehad om haar uiteenzetting te horen. Ze werkt vanuit een sterke en waardenvolle visie en verdient steun. Overigens distantieer ik me niet alleen van de oproerkraaiers tegen het hoofddoekenverbod maar ook van reacties (van Vlamingen!) die met ongepaste heilige verontwaardiging alle allochtonen over één kam scheren. Dan vind ik jullie benadering veel gezonder.

 
At 5/9/09 20:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Guido Van den Bulck: u spreekt van "jullie benadering", maar op IFF spreekt elke auteur uitsluitend in eigen naam. Er is geen redactie, laat staan een redactionele lijn, en gelukkig maar: dat maakt het verschil met kranten, weekbladen, &c.

 
At 6/9/09 12:01, Anonymous Anoniem said...

@Guido Van Den Bulck: U distantieert zich blijkbaar van iedereen behalve van de directrice en U zelf.
Waaw zeg, fantasties, formidabel!
U bent waarachtig een licht in de duisternis.

 
At 6/9/09 19:12, Blogger Haddock said...

Als oud Sinjoor, nu in het Heilig Land, lach ik in m'n vuistje..

Ten eerste is het pas een begin die nooit ofte nooit een einde zal krijgen, in geen honderd jaar..

Hier ten lande kennen wij dat al sinds mensenheugenis, in al zijn donkere vormen en mutaties..

Je hebt gezaaid? wacht nu op de oogst O Vlaanderland..

Triest, echt droevig.

 
At 6/9/09 19:40, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Haddock: het besef dat Europa, met het toelaten en zelfs binnenhalen van de islam, uit een soort van zelfverachting, zich een gigantisch probleem op de hals heeft gehaald, is in bv journalistieke kringen nog altijd onbespreekbaar.
In politieke kringen beseft men dat dit een historische fout was, maar tussen besef en een schuldbekentenis liggen kilometers afstand. Laat staan dat men maatregelen zou treffen.

 
At 7/9/09 11:31, Blogger Haddock said...

@Marc:
Goedgezien! Dat hoofddoek is niet meer dan een prille simptoompke. De echte gruwel komt nog..zeker weten.

De Sint zonder kruisken, alleen een soort franse-revolutie potsken..Geen varkensvlees in gevoeligliggende winkels..Een zogezegde intrestvrije banksysteem(wel met "religieus verdoken" hoge rentes).. Agressieve Parijse toestanden (let op je openbare gebouwen en auto's aub)..En verplicht woestijnzedig textiel..

Kortom een sprong terug naar de donkere vroege middeleeuwen..Koop nu, voor het te laat is, al een knots en een goedendag voor verdediging.

Klink onwezenlijk, maar is al realiteit bij een miljard sukkelaars die zelfs niet tegen een rechtvoorderape kartoen kunnen..

Verder allen veel plezier toegewenst!

 
At 7/9/09 21:39, Anonymous Bruno Mazereel said...

Geschiedenis herhaalt zich alleen. Wat wij in de Middeleeuwen ginder gedaan hebben, komt nu als een boemerang terug. Als dertigjarige vrees ik nu al voor mijn pensioen (los van de bankencrisis en begrotingsgat), en investeer ik al in de toekomst van mijn tweejarige dochter.

Maar niet in Europa. De sociale staat heeft zichzelf ondermijnd, en samen met een economische achteruitgang knabbelt de islam verder. Rustig, geweldloos, enkel door meer kinderen te hebben. Het systeem zal afbrokkelen en overgenomen worden.

En dus investeer ik in landen die weten wat immigratie is, en waar nog veel plaats over is: Argentinië, Brazilië, India. Daar zal ik rentenieren.

De islamieten mogen Vlaanderen hebben van me, het is toch al een onherstelbare puinhoop geworden.

 
At 7/9/09 21:57, Blogger Marc Vanfraechem said...

Onzin Bruno Mazereel.
Wat bedoelt u met "Wat wij in de Middeleeuwen ginder gedaan hebben"?
Ik lees dat u dertig bent, en dan helaas hebt u nooit geschiedenisonderricht gehad.
Is dat de verklaring voor uw defaitisme?
Uw houding is verwerpelijk en op bitter weinig gestoeld. Het volstaat dat wij nu maatregelen nemen tegen de islam in Europa, maatregelen die zijzelf goed begrijpen en kennen uit hun eigen geschiedenis.
Die politieke wil is er nog niet, en zelfs van enig journalistiek besef is hier nog geen sprake; dat is het wat mij vooral verontrust. Maar een achterlijk systeem, een moreel walgelijk systeem ook, dat bovendien kraakt van de inwendige tegenstrijdigheden, zal hier nooit de overhand krijgen.

 
At 7/9/09 22:52, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Mazereel

Enkele opmerkingen.

-- Tijdens de Middeleeuwen bestonden "wij" nog niet. We kunnen dus ook niets gedaan hebben toen. Wij kunnen alleen vandaag iets doen, of 'gisteren' gedaan hebben.

-- Er is niets dat onze verre voorouders mogelijks gedaan hebben "ginder" dat de voorouders van de mensen "ginder" ook niet zouden gedaan hebben 'hier' (en elders!).

-- Inderdaad, de islam "knabbelt verder" (maar niet "geweldloos", daaromtrent zijt u duidelijk wel heel naief). Hoe zou het anders kunnen? U zijt al ettelijke jaren afgestudeerd van het zogezegd kwalitatief-hoogstaand Vlaams onderwijs, en men heeft u met absurde schuldgevoelens (en dan nog wel over de Middeleeuwen!) opgezadeld.

-- U denkt dat er nog "veel plaats" zou zijn in India? Met meer dan een miljard mensen? Dat onderwijs....tsjonge...

-- U denkt dat u gaat kunnen "rentenieren" in Argentina? Ge gaat dan wel best uw spaarcenten in goud steken, en dan nog... wanneer de onvermijdelijke caudillos achter uw goud gaan komen, dan zal dat niet veel helpen. Het is duidelijk dat u niet op de hoogte zijt van de Argentijnse geschiedenis van de laatste eeuw, en zelfs nog niet van recente gebeurtenissen over de laatste 5 jaren daar. Al gehoord van de 'Kirchner-Christina-Chavez-Ahmadinejad alliantie'? Het is niet mijn schuld als Evita Neefs u daar niet de waarheid wil over vertellen.

-- Ik kan moeilijk geloven dat u al 30 jaar 'oud' zou zijn.

 
At 7/9/09 22:59, Blogger Marc Vanfraechem said...

Marc Huybrechts: met al onze verschillen, ik geloof dat we het er eens over kunnen zijn dat minstens het geschiedenisonderwijs voor verbetering vatbaar is ;-)

 
At 8/9/09 00:58, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ MVf

Ja, op het eerste zicht is het gemakkelijk van daarover akkoord te gaan. De geschiedenis is het 'beste' venster waarover we beschikken om de hedendaagse wereld te kunnen aanschouwen. Wie de 'big picture' van de geschiedenis niet kan vatten, die kan niet goed begrijpen wat er vandaag rondom hem gebeurt. Niemand kan de toekomst met zekerheid voorspellen, niet in Belgenland, niet in Argentina, niet in India, enz...maar sommigen zijn beter bewapend om dat te doen dan anderen. En geschiedeniskennis is een belangrijk onderdeel, naast vele andere 'wapens': zoals geografie, elementaire economie, vergelijkende culturen (vooral in de zin van 'literatuur', van politiek bestel, en van 'religies'), en dies meer.

Maar, zolang men het 'linkse ideologisme' niet uit de regentenscholen en academie kan krijgen, verwacht ik niet dat verbetering op vreedzame wijze gaat komen. Want dat linkse ideologisme (gekarakteriseerd door moreel relativisme en door 'activisme/change') is de grondoorzaak van de aangekweekte culturele zelfhaat in de contemporele Westerse beschaving. Het is zelfkritiek-run-amock.

De geschiedenis leert dat 'verbetering' wel zal komen, maar steeds tijdelijk, en dikwijls NA grote rampen (die realiteitszin tijdelijk kunnen herstellen).
Het gaat dus niet zozeer om ontelbare historische details te kunnen opsommen, maar om gepaste 'context' te kunnen apprecieren en om de noodzakelijke verbanden te kunnen leggen. Dat vereist een brede algemene kennis en, nog belangrijker, een minimum van eerlijkheid met zichzelf.

 
At 8/9/09 15:37, Anonymous Bruno said...

@ Marc V: ik ken mijn geschiedenis heel goed, u kent mijn achtergrond niet, dus geen persoonlijke verwijten geven, aub.

@ Marc H: "wij" vroeger waren verschillende volkeren in Europa samen, in naam van geloof en zoethouderij van het gewone volk, die ginder gewelddadig optraden. Daarna enkele donkere eeuwen waarbij we elkaar gerust lieten, en dan opnieuw het perverse kolonialisme.

"Zij" nu zijn verschillende volkeren elders, in naam van het geloof, met brainwashing van het gewone volk.

De uitleg is simpel, niet volledig correct, maar ik bekijk gewoon the big picture. What comes around, goes around... De islam, met haar bloederige grenzen, zit nu met haar mentaliteit in dezelfde tijd als wij met de kruistochten. Gezien er geen economische vooruitgang is, wordt een oorzaak gezocht, en dat is het kapitalisme. Gezien de kapitalistische landen bijna allemaal christenen zijn, is het makkelijk om het gewone volk te wijzen op een versje dat zegt dat onreinen gedood moeten worden. Opium, weet wel. Dat, samen met de ondergrondse inmenging van de US overal ter wereld, zorgt voor een katalysator en nog grotere reden tot geweld.

Ik heb absoluut geen schuldgevoel hoor ! Maar ik bekijk wel de geschiedenis in zijn geheel, zowel verleden als toekomst. Er zijn inderdaad bloedige aanslagen, maar de impact in Europa is minimaal. Zoals Kadhafi ooit zei: wij moeten geen geweld gebruiken; we zijn al goed bezig door gewoon meer kinderen te krijgen dan de autochtonen. Op die manier hebben ze binnen 75 jaar de meerderheid in elk West-Europees land. Zonder bloedvergieten. "Maatregelen nemen tegen de islam in Europa", schrijf je. Je kan niet vechten tegen iets dat binnen 75 jaar in Europa de meerderheid zal uitmaken. Want een Europees cordon sanitair komt er niet.

We zullen het niet meemaken, maar ik voorspel: net zoals de economische vluchten na de WO en de overlevingsvlucht van Ieren, Italianen en Spanjaarden, en de economische vlucht van nu uit Polen, zal de gegoede Westeuropeaan binnen 50 jaar verhuizen, vluchten van een invloed die hij niet aanvaardt.

Ik ben beter geplaatst dan wie ook om te weten hoe Argentinië economisch en juridisch in elkaar zit. Mijn echtgenote was jarenlang hoofd op het Ministerie van Justitie in Buenos Aires. Tijdens mijn lange verblijven heb ik geleerd hoe de politiek er in elkaar zit. Mijn investeringen in de laatste zeven jaar zijn bijzonder succesvol, Hr Marc H, en smaken naar meer. Meneer en madam Kirchner zijn marionetten, en kunnen niet zonder de buitenlandse investeerders. Die betalen dan ook geen belastingen, maar komen tot een 'wederzijds akkoord' met de regering, en ze laten je gerust. Tijdens een persvoorstelling van de nieuwe fotoreeks van humanitair fotograaf Justo N. Casal (persoonlijke vriend), was madam Kirchner onder de indruk hoe ik het CenterParcs idee (dat zij niet kende) zo makkelijk kon implementeren in Merlo (provincie San Luis, microklimaat). Ik weet heel goed hoe het daar in elkaar zit.

Het gaat niet om het politiek stelsel daar, heren, het gaat erom dat er letterlijk ruimte is om je eigen ding te doen. En dat kan in die landen, want als je met geld gaat, krijg je ruimte.

Er komt inderdaad altijd verbetering na een ramp, om zo de kopjes weer wakker te schudden. Maar ik anticipeer liever, en ga conflicten uit de weg. Anders dan defaitisme.

Ik wilde gewoon mijn mening geven, en was erg verwonderd over deze reacties, persoonlijke aanvallen, tegen iemand waar je niet het minste van weet. Jammer.

Ik bewonder de moed van enkele politici die wel 'willen', maar schud het hoofd als ik de kortzichtigheid van hun visie merk. Bekijk het op lange termijn.

Iedereen zijn mening, ik heb mijn conclusies al getrokken. Ik wens jullie veel succes met jullie strijd. Ik geef het niet op, maar pas me aan.

 
At 8/9/09 15:55, Anonymous Bruno said...

Sorry, foutje: 'Casa Rosada', niet 'Rosa'

 
At 8/9/09 16:43, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ MVf

De verdere reactie van de heer Mazereel illustreert perfect wat ik probeerde duidelijk te maken in mijn antwoord op uw vraag. Lees nu toch eens die 'geprogrammeerde' commentaar van Mazereel over "kapitalistische landen" en "US inmenging" die volkomen naast de kwestie zijn. Hij klinkt al heel 'Argentijns' (het is nooit onze schuld, maar die van de boeman). De implicatie is ook dat hij naievelijk denkt dat islamitische landen minder "kapitalistisch" zouden zijn dan Westerse landen. Ik vraag me af wat hij verstaat onder "kapitalisme".

Noteer verder dat hij geen enkel van mijn 5 eerste punten probeerde te beantwoorden. Hij negeert ze gewoon, wat betekent dat hij weigert van empirische observaties te maken (uitgezonderd degenen die oveerenstemmen met zijn 'prejudgment').

En, omtrent Argentina schrijft hij letterlijk: "Het gaat niet om het politiek stelsel daar, heren...". Zolang hij daar geld blijft investeren dan zal madame Kirchner hem zeker met open armen blijven ontvangen, maar de Argentijnse geschiedenis die wil hij blijkbaar niet kennen noch begrijpen.

Mijn conclusie blijft. Het is niet zozeer het geschiedenisonderwijs dat moet "verbeteren". Het is het linkse ideologisme en de aangekweekte culturele zelfhaat die naievelingen en zombies kweken.

P.S. Maak u geen zorgen. De heer Mazereel die komt terug naar den Belgique, met of zonder een islamitische burgemeester in Brussel, wanneer de volgende 'Peron' het leven onmogelijk zal maken voor Vlaamse doetjes. Maar, of hij zijn geld op latere leeftijd gaat kunnen 'recupereren', daar twijfel ik aan. Waarom? Wel, het antwoord ligt heel duidelijk in de nog-recente geschiedenis....

 
At 8/9/09 20:59, Anonymous Bruno said...

Excuseer, heb ik gezegd dat de moslims niet of wel kapitalistisch zijn ? Ik zie ze ook dagelijks rondrijden in luxebakken in de Abdijstraat (ik woon twee straten verder).

Uw vijf punten zijn beantwoord in mijn repliek (wij/zij, kruistochten, Kadhafi,ruimte, rentenieren). Lees nog eens, misschien ook tussen de lijntjes. Antwoord op -- zes: ik ben er zelfs 33 !

Ik sta mezelf toe om als jonge dertigjarige toch een levensles te geven aan de heren op dit forum: beoordeel niemand die je niet kent, en waarvan je de achtergrond kent. Ik heb in mijn hele leven meer in het buitenland dan in Vlaanderen gewoond, en daarvan het merendeel in Argentinië. Ik weet verdomd goed hoe het daar in elkaar zit. Daarnaast kan ik op de steun van mijn schoonfamilie daar rekenen, die alles daar in het oog houden voor mij. De politiek ken ik genoeg, beter dan wie ook. Vooral toen ik een professor geschiedenis ooit de echte reden voor de oorlog van de Malvinas moest uitleggen.

Ter zijde: de enige caudillos die Argentinië voorgebracht heeft, zijn San Martin en Guevara. Waarschijnlijk heb je het over de Montaneros ? En uw alliantie is er niet in de praktijk (Chavez/Iran wel, maar VEN/ARG niet). Ik leef van wat ik ondervind en zie, niet van wat iemand voorkauwt in de krant of op CNN zegt.

Als ik zeg "het gaat niet om het politieke stelsel", dan geldt dat ook voor Vlaanderen en België. Veel dingen die gebeuren in de politiek zijn niet de weerspiegeling van wat het volk beweegt. Meer zelfbehoud en populisme dan echt volksbestuur. Of dacht je dat de Wetstraat wakker ligt van al die politieke blogs waar misnoegde Vlamingen hun gal spuwen ?

Hier controleert de overheid in alles, en probeert ze overal haar graantje mee te pikken, tot zelfs pesten. En de overheid heeft altijd gelijk.

Andere landen verwelkomen initiatief, en zijn er soepeler mee, wetende dat het het land te goed kan komen (ook uit eigenbelang, met onvermijdelijke corruptie, maar uiteindelijk is er werkgelegenheid en investeringen). Of is er geen corruptie in België ?

Ik was in het buitenland, en ben naar België gekomen omdat ik dacht dat het hier beter zou zijn met mijn dochter. Ik beklaag me de dag dat ik terugkeerde. Ik ga met veel plezier terug vertrekken.

Verwijzen naar Peron en de devaluatie is ongelofelijk kortzichtig. Net zoals u de bankencrisis uiteraard zag aankomen. En u overtuigd bent dat uw pensioen gewaarborgd is.

Uw laatste paragraaf toont aan wat ik bedoel: het kortzichtig denken, egocentrisch Europa. Binnen 50 jaar is Europa zoals wij het kennen failliet en overgenomen door nieuwe economische machten. En door de lagere scholing van de toekomstige inwoners (voornamelijk moslims), zal het niveau terugkeren naar enkele eeuwen achteruit. Terwijl andere aantrekkingspolen zullen opstaan. En één ervan is Argentinië. Uiteraard moet je daar niet toekomen zonder geld, want er is geen opvangstelsel. Maar de wil is er daar bij de bevolking, en dat staat heel los van de politiek. Hier is de wil er niet bij de bevolking, en ook niet bij de politiek.

 
At 8/9/09 21:26, Anonymous Bruno said...

Laten we terug keren naar essentie. Ik ben overtuigd van de meerwaarde van bvb Argentinië, u niet. Laten we elkaars mening en ervaring respecteren.

Ik lees veel Vlaamse blogs, en begrijp en steun de ideeën. Maar er gebeurt niks. Er is al jaren dat politieke spelletje dat niet ophoudt, niet verbetert en niet verandert. Dus mijn vraag is niet: wat zou je eraan doen, want dat lees ik overal.

Ik wil verandering zien en voelen. En dat mis ik hier: ik voel die overtuiging niet. Als vergelijking: voor mij is Vlaanderen bitter, en Argentinë zoet. Ik voel de Vlaming te veel klagen, maar met weinig politieke daadkracht. Ik zoek het dan elders, omdat ik voel dat het hier niet beweegt, en mijn ultieme doel is toch om me goed in mijn vel te voelen.

Nu zal de Raad van State het hoofddoekenverbod moeten opheffen. En dan, de volgende stap ? De moslim kan, door hiaten in onze grondwet, altijd iets vinden om verder te knabbelen. U/jullie willen dat tegenhouden. Hoe ? In de praktijk ?

 
At 8/9/09 21:39, Anonymous Steven said...

P.S. Maak u geen zorgen. De heer Mazereel die komt terug naar den Belgique, met of zonder een islamitische burgemeester in Brussel, wanneer de volgende 'Peron' het leven onmogelijk zal maken voor Vlaamse doetjes. Maar, of hij zijn geld op latere leeftijd gaat kunnen 'recupereren', daar twijfel ik aan.

Ach Marc H. en zijn eeuwige afgunst; ik denk dat die succesvolle jongeman - die als ik het goed begrijp de moed heeft om ergens te investeren i.p.v. uit andermans hand te eten - echt wel wakker ligt van wat u hier komt knorren.

Eén man met gezond verstand tussen de overal op de loer liggende dreiging van het islamitische gevaar en - nog erger - de naïef-linkse zelfhaters die dit gevaar niet (willen) zien, het moet geen leven zijn voor u. Is er - in real life you know - soms iemand die naar u luistert of zijn uw naasten vooral blij dat ze sinds de uitvinding van het internet minstens twee uur per dag gespaard blijven van uw eeuwige scheldtirades en beunhazerijen ?

 
At 8/9/09 22:22, Blogger Unknown said...

Heren, niet persoonlijk worden, aub. Bedankt voor de morele ruggesteun, Steven, maar graag terug naar de essentie.

De Raad van State zal het verbod moeten opheffen, en betekent dus een overwinning en versterking van het gedachtengoed van de moslim. Die zal dus meer beginnen eisen, en waarschijnlijk de hoofddoekverboden van de jaren tachtig naar de rechtbank brengen. Een vredevolle jihad, dankzij onze socialistische grondwet.

Wat doen we eraan. Wat doen de politici eraan ?

Ter info deze video: http://www.youtube.com/watch?v=e0U5Kw57iv4 Ik verdedig of bevestig die niet, maar het doet nadenken. Ik weet ook niet op welke feiten die gebaseerd is, maar er zal wel een grond van waarheid in zitten. Simpel: meer kinderen krijgen.

Wat doen we daarnaa, als wij als kapitalisten minder kinderen willen omdat die te duur zijn maar vooral onze carriere bedreigen ?

Is dit niet een strijd die al verloren is, want onze grondwet is te beschermend (links) opgesteld en werkt niet met terugkerende kracht. We kunnen de Walen nog niet aan, wat denk je dan tegen deze problematiek te kunnen inbrengen ?

 
At 9/9/09 11:04, Blogger Haddock said...

..dus we zijn allen tenmindste akkoord dat wij hoe dan ook, naar de donkere middeleeuwen afstevenen..

Alleen blijft de vraag of wij de kracht en de wil hebben om daar iets aan te doen.
Totdaar is iedereen mee akkoord.

Zelf denk ik dat ons mooi Vlaanderland al verloren is, en eens dat sprong achteruit er geen meer weg terug is.

Mijn conclusie is dat we echt verdoemd zijn. Ik leg uit; toen wij als papkindertjes beefden en de befaamde kartoen van mohamed-met-zijn-bom-tulband angstig niet durvden te publiceren,toen viel mijn frank. Het ging om de kern. Of je het kwaad recht in de ogen durft te kijken of niet...

Vlaanderen kan die barbaren blijkbaar niet aan, dus de een vlucht naar verre oorden en de ander vecht oprecht tegen molens om een verloren zaak.
Beiden verdienen mijn sympathie, maar komen wel niet op met een oplossing voor het Vlaanderland.

 
At 9/9/09 14:00, Anonymous Veerle said...

Tja, vergeef me, een Franskiljonse quote op een Vlaamse stek:

"Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement."
(François VI, duc de La Rochefoucauld, le Prince de Marcillac. 17de eeuw)

De zon en de dood? Ach, de boerkadoekskes ook niet. Gewoon minder lef en meer treuzel dan die geiten-----rs!

 
At 9/9/09 16:22, Anonymous Steven said...

..dus we zijn allen tenmindste akkoord dat wij hoe dan ook, naar de donkere middeleeuwen afstevenen..

Excuseer ? Waaruit kunt u dit besluiten ? Als ik het goed begrijp komt dit uit de mond van de inwoner van een land ("het heilig land") waar de inwoners enkel met rabbinale goedkeuring kunnen huwen of uit de echt scheiden. Waar enkele hondderdduizenden in het zwart geklede fanatiekelingen hun kaalgeschoren en gepruikte vrouwen onder de knoet houden in naam van een heilige leer (en neen, beste vrienden we hebben het eens niet over de Islamieten maar over een andere groep achterlijke Middeleeuwers).

 
At 9/9/09 22:41, Blogger Haddock said...

@Steven:
Zie je schimmen? Of nuttig je bedwelmende zwammen?

"..hun kaalgeschoren en gepruikte vrouwen onder de knoet houden .."

?!?Oh, weet jij dat zo goed, kom nou, en geloof je ook in Kabouters en de Grote Knoet.

Even terzake blijven, hier ging het: "we zijn allen tenmindste akkoord " over mij, Bruno en Marc.
Dat jij opeens moet ventileren over knoet en co. is jou probleem en is niet het onderwerp hier.

Voor jou cliche's zijn er andere webstekjes genoeg...

Als onder je neus Karin Heremans met de dood en afranselling wordt bereigd vind ik dat wij degelijk naar de donkere middeleeuwen afstevenen...

Ja ook "Steve stevent"...met of zonder oogkleppjes.
;)

 
At 10/9/09 13:11, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ Bruno Mazereel
Je schreef: "Geschiedenis herhaalt zich alleen. Wat wij in de Middeleeuwen ginder gedaan hebben, komt nu als een boemerang terug." En ook nog: "wij" vroeger waren verschillende volkeren in Europa samen, in naam van geloof en zoethouderij van het gewone volk, die ginder gewelddadig optraden."

Blijkbaar heeft de fundamentalistische islam je al kunnen overtuigen dat "wij" de boosdoeners zijn die nu eindelijk na tien eeuwen onze verdiende straf krijgen..

Echter: vanaf het ontstaan van de islam begonnen islamitische legers Syrië, Palestina, Egypte en noord-Afrika te veroveren, gebieden die daarvoor allemaal christelijk waren. Het waren er nog meer, maar ik ga ze hier niet allemaal opsommen. Altijd ging het om bloedige veroveringen, en geen vrijwillige bekeringen, zoals eerder het christendom zich verbreidde. Wat de kruistochten betreft, (bron historicus en specialist op het gebied van de islam en het Midden-Oosten Bernard Lewis): "een eerste pauselijke oproep gebeurde in het jaar 846, toen er van het door Arabieren beheerste Sicilië een vloot - volgens schattingen van tijdgenoten waren het 73 schepen met samen tienduizend man - de Tiber op kwam varen en Rome bestookte. Kort tijd hielden ze Ostia en Porto bezet, en ze plunderden de Sint-Pietersbasiliek in Rome en de Sint-Pauluskathedraal op de rechteroever van de Tiber... Tweeënhalve eeuw en vele gevechten later, in 1096, arriveerden de kruisvaarders in het Midden-Oosten. De kruistochten waren een late, beperkte en weinig geslaagde imitatie van de jihad - een poging om door een heilige oorlog iets terug te krijgen wat door heilige oorlog verloren was."

Wie is begonnen massaal gewelddadig op te treden? De islam vandaag liegt als ze de kruistochten aanhalen om hun huidige gewelddadigheid te rechtvaardigen, en ons de schuld geven. En velen trappen daar dus in.

 
At 12/9/09 13:43, Anonymous Hugo Bos said...

Heb een reactie op de commotie over hoofddoekjes en op enkele gedeelten van dit artikel geschreven, zie: http://www.bitterlemon.eu/pages/post.aspx?ID=6431bd7f-4492-4a35-804f-e37098e7101b
Is te lang om het hier als reactie op te nemen.
Hugo Bos

 
At 12/9/09 15:26, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@Hugo Bos ivm met uw artikel als reactie op het mijne

waar u het haalt om mij een "conservatieve schrijver" te noemen is mij een raadsel, en wat dit inhoudt, of bijbrengt om mijn artikel te bespreken en te beoordelen evenzeer

U schrijft: "Het is dus onmogelijk vast te stellen wanneer een hoofddoek een religieus symbool geworden is."
Natuurlijk is dit mogelijk. De moslims spreken toch zelf over een 'islamitische hoofddoek', en die ziet er duidelijk helemaal anders uit dan een 'foulard' van Grace Kelly, zoals men in de straten van Antwerpen en Hoboken kon zien. En wie die grote inpakkende doeken draagt, zegt toch zelf dat hun hoofddoek een religieus attribuut is ("mijn hoofddoek is een goddelijke verplichting"). Met een fichu van Dior of Gaultier zullen ze zeker niet tevreden zijn, terwijl ze die wel nog mogen dragen.

Wat uw bedoeling is om het verbod op het dragen van religieuze symbolen op school in het belachtelijke te trekken met een hele reeks niets ter zake doende voorbeelden, blijft onduidelijk. "Niet zo lang geleden was het volledig normaal dat je oma een hoofddoekje zou opzetten wanneer ze op de fiets stapte, en nu zou het ineens verboden zijn?" Natuurlijk niet, daar gaat het toch niet om, en dat weet u zelf toch goed genoeg. De vergelijkingen die u met christelijke kerken maakt gaan uitsluitend over een hoed, een mantilla e.d. bij het bidden, alleen maar in een kerk, niet in een school.

Het gaat erom, zoals u zelf in uw inleiding schrijft, (en ik hiermee wel een punt heb): "elke Godsdienst die de scheiding tussen kerk en staat niet erkend, zoals de Islam, is een bedreiging voor de democratie en de aanbidders van deze democratie." Dat is toch waar ik wou toe komen in mijn artikel: de ISLAMITISCHE hoofddoek is geen simpel sjaaltje of een foulard of een mantilla, maar zoals het eerste sjaaltje uit de toverhoed van de goochelaar: er hangen nog meters andere aan vast. Wat riepen sommigen in de betogingen: 'Vlamingen buiten'. Dat zegt toch genoeg..

En aan uw besluit krijg ik helemaal geen kop: "Neutraliteit bestaat namelijk niet en waar de ene God eruit gegooid wordt, zo zal een andere god dit gat vanzelf opvullen. En één ding is zeker als die god Allah is zullen de Christelijke kerken gesloopt worden en zullen de moderne ‘verworvenheden’ als abortus, homohuwelijk en vrijheid van meningsuiting sneuvelen. Dat eerst zou een absolute ramp zijn, aan dat tweede zou ik goed kunnen wennen."
Wil u zeggen dat u zou kunnen wennen aan het sneuvelen van de vrijheid van meningsuiting?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>