30 september 2009

Een dreigbrief aan de burger

Vandaag publiceert De Standaard een dreigbrief van Carl Decaluwé (CD&V) aan de burgers van Antwerpen. Als ze durven tegen de Lange Wapper stemmen, moeten ze zelf maar voor alle kosten opdraaien. Daar past slechts één antwoord op: neem ontslag als 'volksvertegenwoordiger'.

Onder de titel 'BAM en Vlaams belastingsgeld' publiceert De Standaard vandaag als 'Brief van de dag' een dreigbrief van Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V): "Als het referendum en vervolgens het advies van het Antwerps schepencollege en van de Vlaamse regering ertoe zouden leiden dat de plannen voor de Lange Wapper worden opgeborgen, dan moet de stad Antwerpen zelf het geld ophoesten voor het vervolgverhaal. Dit kan dan niet langer met Vlaams belastingsgeld." (Zie de volledige tekst hieronder). Voor hem kunnen de inwoners van Antwerpen alleen 'hun verantwoordelijkheid opnemen' door op 18 oktober voor de Lange Wapper te stemmen.

Dit is toch een ongehoorde chantage van een volksvertegenwoordiger. De burger bedreigen, omdat hij een democratisch voorzien recht uitoefent! Dat hebben we toch niet eerder meegemaakt. Dat 'recht' is bovendien erg zwak, gezien een referendum niet eens bindend is. Het Vlaams parlement heeft jarenlang het BAM-dossier gevolgd, schrijft hij. Maar kreeg het ook voldoende informatie van de BAM? Herinnert Decaluwé zich wellicht niet meer dat de parlementsleden zeer lang hebben moeten aandringen om een maquette te mogen zien? Weet Decaluwé niet dat zelfs de architecten van het project de aansluiting op de ring in Deurne geen goede oplossing vinden? Er zal dus ook bij een Lange Wapper nog bijkomend studiewerk nodig zijn. Hij moet toch weten dat minister Van Mechelen eind vorig jaar in het parlement bevestigde dat de financiering nog helemaal nergens staat? ("Volgens mij is de financiering in haar huidige vorm onmogelijk en zal ze grondig moeten worden herwerkt."). Het project Lange Wapper rammelt op alle mogelijke aspecten (zie het artikel 'De kwelgeest Lange Wapper').

Het zal dus niet alleen van de Antwerpse burgers afhangen wanneer die viaduct zou sneuvelen. Dan dreigen dat de Antwerpenaren zelf maar moeten opdraaien voor een andere oplossing, als ze niet voor de viaduct stemmen, is 'een brug te ver' voor een volksvertegenwoordiger. Daar past slechts één antwoord op: neem ontslag als 'volksvertegenwoordiger'. U bent deze functie onwaardig.

---------------------------------------------------

BAM en Vlaams belastingsgeld
Als het referendum en vervolgens het advies van het Antwerps schepencollege en van de Vlaamse regering ertoe zouden leiden dat de plannen voor de Lange Wapper worden opgeborgen, dan moet de stad Antwerpen zelf het geld ophoesten voor het vervolgverhaal. Dit kan dan niet langer met Vlaams belastingsgeld.
Antwerpen heeft wezenlijk een gigantisch mobiliteitsprobleem, dat weliswaar over enkele jaren kan opgelost zijn. Reeds jarenlang volg ik het BAM-dossier op in het Vlaams Parlement. Vorig jaar was het Oosterweelproject nog nagenoeg door alle politieke partijen gedragen. Dit is CD&V, SP.A, Open VLD, Groen!, N-VA, LDD en Vlaams Belang. In de betreffende parlementscommissie waren er weliswaar veel kritische vragen over de procedures, communicatie en dergelijke, maar over de Lange Wapper-brug zelf was er zelden of nooit commentaar. Dit was toen, want nu het politiek tactisch steekspel hevig woedt, wordt de Oosterweel in een andere context geplaatst. Daarom wil ik duidelijk stellen dat het voor mij niet kan dat er met Vlaams belastingsgeld opnieuw studies worden betaald na een negatief verdict. De Antwerpenaar kan die in het vervolg zelf betalen. Het kan ook evenmin dat het voorziene geld wordt herverdeeld in deelprojecten, waardoor mogelijks andere provincies vanuit het budget Openbare Werken moeten bijdragen.
Wat Karel Vinck trouwens schreef in zijn reactie, is inhoudelijk correct. De BAM wordt door het Vlaams Parlement gecontroleerd. Wij doen onze parlementaire controle. Stilaan wordt het Vlaams parlement te veel meegesleept in de Antwerpse soap. Dit moet stoppen. Ik hoop voor Antwerpen dat haar inwoners hun verantwoordelijkheid opnemen op 18 oktober bij het referendum.
Carl Decaluwé

2 Comments:

At 30/9/09 19:32, Anonymous Anoniem said...

antwerpen is toch al eeuwen failliet , dus nog wat extra schulden erbij ........;wie ligt daar wakker van !

 
At 30/9/09 20:45, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik vind dat Decaluwe in deze zaak gelijk heeft. Ik kan stap voor stap akkoord gaan met zijn redenering. Geen speld tussen te krijgen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>