9 september 2009

CGKR tikt van den Boogaard op de vingers

Jozef De Witte van het CGKR was het niet eens met één woord in de hier eerder op 5 september besproken column van Oscar van den Boogaard ('Van boerkafiel naar hoofddoekenfoob'). Niet dat De Witte daarover een lezersbrief schrijft naar DS. Neen, hij tikt van den Boogaard op de vingers, die dan zelf deemoedig een mea culpa slaat, en zelf een lezersbrief schrijft om zijn 'fout' toe te geven, en de brief afsluit met de melding dat hij die fout kan rechtzetten 'met dank aan Jozef De Witte'...

Woensdag 09 september 2009 publiceert De Standaard volgende lezersbrief, onder de titel 'Vrij van religie':

Bij deze wil ik graag een zinsnede uit mijn column 'andere wetten' (DS 4 september) aanscherpen. Het gaat om de passage 'Religieuze wetten mag hij voor zichzelf respecteren samen met zijn broeders en zusters maar niet afdwingen in de openbare wereld. Die moet namelijk vrij zijn van religie.' Wat ik feitelijk heb willen zeggen is 'Die moet namelijk vrij zijn van religieuze wetten en verplichtingen'. Zowel in onze eigenste grondwet als in tal van mensenrechtenverdragen staat de vrijheid van godsdienst ingeschreven, wat de vrijheid is om een godsdienst te belijden én de vrijheid om géén godsdienst te belijden, maar eveneens de vrijheid om die godsdienst zowel in privé als in het openbaar te beleven. De openbare wereld moet dus wel degelijk 'neutraal' zijn ten aanzien van godsdienst en mag dus verplichten noch verbieden. Maar de openbare wereld hoeft niet 'vrij' te zijn van religie, kan en mag niet 'vrij' zijn van religie zolang er ook maar één religie bestaat. Met dank aan Jozef De Witte van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding die mij hierop attendeerde.
Oscar van den Boogaard (schrijver)

Wat schreef van den Boogaard in zijn column:
"De islamisering van de wereld baart me enorme zorgen. Boven de wereld die door vorige generaties voor ons is bevrijd (uit de handen van nazi's en onderdrukkende religies) trekt een sluierbewolking. In onze transparante open samenleving sijpelen denkbeelden binnen die tegen vrijheid en openheid zijn gericht. In naam van de vrijheid worden de sluiers in de openbare wereld afgedwongen."
Als voorbeeld gaf hij een reactie van een moslim, op een debat op de website van DS, die schreeft dat hij 'andere wetten' respecteert, en dat de islam aan het stijgen is, en niemand dat kan tegenhouden'.
En van den Boogaard gaat daar verder op in als volgt:
"De zinsnede dat hij 'andere wetten' respecteert baart me zorgen. Religieuze wetten mag hij voor zichzelf respecteren samen met zijn broeders en zusters maar niet afdwingen in de openbare wereld. Die moet namelijk vrij zijn van religie. Om een plek te zijn waar iedereen gelijkelijk samen kan zijn zonder zich te beroepen op eigen wetten.... Ik wil dat iedereen gelukkig is en doet waar hij zin in heeft, maar religieuse wetten in onze openbare wereld zijn onaanvaardbaar... Ik ben bang voor een religieuse staat binnen een openbare staat die groeit als een spierbal in een te strak shirt..."

Mijnheer De Witte valt dus over een onhandige formulering ('vrij zijn van religie'), die in zijn context geplaatst duidelijk niet wil zeggen dat van den Boogaard iets heeft tegen religies in het openbare leven ('ik wil dat iedereen doet waar hij zin in heeft') maar wel schrik heeft voor een islam die zijn wetten oplegt aan de hele 'openbare wereld'.

Is dit geen concreet voorbeeld van de manier van werken van een gedachtenpolitie? Aanklagen, en een publieke verontschuldiging krijgen voor zijn fout gedrag, van de beklaagde zelf?

11 Comments:

At 9/9/09 17:24, Blogger Adhemar said...

Is dit geen concreet voorbeeld van de manier van werken van een gedachtenpolitie?

Neen.

Ik ben hoegenaamd geen fan van het CGKR. Maar in deze kan Jozef De Witte toch écht niets verweten worden.

Persoon W wijst persoon B er op dat hij een zin onhandig formuleerde, zodat er iets stond wat persoon B eigenlijk niet bedoelde. Constructieve feedback. Vervolgens corrigeert persoon B zichzelf en dankt persoon W voor de reactie.

Wees eerlijk: mocht persoon W geen ideologisch tegenstander zijn, zou je hem/haar bij iedere dergelijke feedback beschuldigen van gedachtenpolitiepraktijken?

(Als ik mij niet goed heb uitgedrukt, mag je dat altijd melden. Ook andere opmerkingen zijn welkom.)

 
At 9/9/09 17:53, Anonymous traveller said...

Mr. Youssouf De Witte is een idioot die geen Nederlanfs kent.
Een openbaar leven zonder religieuze verplichtingen en wetten is een openbaar leven zonder religie in de praktijk en alle muggenzifterij van de wereld kan daar niets aan veranderen.
De islamitische kerk heeft een sharia die het ganse openbare leven van de islamitische maatschappij beheerst.

Met wiens voeten willen ze hier rammelen.

Ik heb 100 maal meer ervaring met, en meer respect voor, gematigde ernstige muslims dan Yoessoefken maar hij moet niet proberen mij te blinddoeken, daar moet hij wat vroeger voor opstaan en meer boterhammen eten

 
At 9/9/09 18:15, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ adhemar
het betreft één woord (vrij zijn van 'religie'), en in de context geplaatst van de andere zinnen, wordt het duidelijk dat van den Boogaard niets heeft tegen religies in het openbare leven, maar wel schrik heeft voor een islam die zijn wetten oplegt. Wie de tekst in zijn geheel leest, kan daar zelf 'religieuze verplichtingen' van maken, want daarover heeft hij het toch: over moslims die 'andere wetten' respecteren. Dus waarom moet De Witte alleen op dat ene woord reageren? Dat noem ik geen constructieve feedback (Traveller noemt het muggenzifterij). Dat kan alleen toch maar als je bewust dat
ene woord uit zijn context haalt, er zo een andere betekenis aan geeft dan de schrijver bedoelde, en hem hiervoor onder druk zet daar een rechtzetting over te publiceren. Zou De Witte reageren op zo één woord, als het niet de arme en per definitie onderdrukte en dus gediscrimineerde moslims betrof?

 
At 9/9/09 18:21, Anonymous Anoniem said...

De openbare wereld moet dus wel degelijk 'neutraal' zijn ten aanzien van godsdienst en mag dus verplichten noch verbieden. Maar de openbare wereld hoeft niet 'vrij' te zijn van religie, kan en mag niet 'vrij' zijn van religie zolang er ook maar één religie bestaat.
Dus met andere woorden: zolang er een religie bestaat, heeft die carte blanche om alles te doen met zowel volgelingen als niet-volgelingen, enkel en alleen omdat ze een religie zijn?

Dat is je reinste dictatoriaal misdrijf.

 
At 9/9/09 18:32, Blogger Adhemar said...

Dat noem ik geen constructieve feedback (Traveller noemt het muggenzifterij).

Jozef De Witte’s kritiek op Oscar van den Boogaards woordgebruik is mierengeneuk en muggengezift. Et alors? Aandacht voor details kan constructief zijn.

Constructief of niet, ik blijf bij mijn punt: dit is geen gedachtenpolitiepraktijk.

(De onthaalmoederhysterie daarentegen…)

 
At 9/9/09 19:10, Anonymous traveller said...

@ Adhemar

Aangezien Yoessoef geen eerlijke zenuw of spier of zelfs cel in zijn lichaam heeft, maar alleen een anti-Vlaamse opdracht, ga ik hem nooit IETS laten passeren en hem zeker geen voordeel van de twijfel geven.
Die vent heeft geen enkele interesse in een constructieve dialoog, alleen in een destructieve anti-Vlaamsheid.

 
At 9/9/09 22:58, Blogger Filip van Laenen said...

Wat mij verbaast is dat niet ook de kinderen en de rest van de naaste familie van Van den Boogaard zich hebben moeten verontschuldigen. Dat is toch de geijkte procedure in dat régime waar De Witte zijn inspiratie vandaan haalt?

 
At 9/9/09 23:36, Anonymous foobar said...

@Adhemar

"Persoon W wijst persoon B er op..."

Sta mij toe U wat constructieve feedback te geven, zn dat U beter had geschreven;

"Persoon W, die in hoofde van zijn beroep mensen vervolgt die verkeerde dingen schrijven of zeggen, wijst persoon B er op..."

 
At 10/9/09 12:26, Anonymous frederik sluiermaker said...

Inderdaad, hoewel de opmerking inhoudelijk terecht en correct was, is het echt niet de taak van de federale inquisitie om zich daarmee te moeien. Moet ons belastinggeld daarvoor dienen ? Afschaffen die boel ;)

 
At 10/9/09 14:33, Anonymous Steven said...

Heeft iemand al aan de mogelijkheid gedacht dat Van den Boogaerd (die gewoon een goede column heeft geschreven, in andere kringen worden mensen die het licht hebben gezien met open armen ontvangen, op iff worden ze met pek en veren bekleed) zijn correctie net plaatste om de gedachtepolitie van het CKGR aan te klagen ? Die jongen is toch niet zo naïef ?

Helemaal akkoord voor de rest met Adhemars tussenkomst.

 
At 10/9/09 19:12, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@steven
"op iff worden ze met pek en veren bekleed"
iff heeft geen mening, elke schrijver is voor zijn bijdrage verantwoordelijk. Dus vermoed ik dat u het heeft over mijn eerder artikel over van den Boogaard. Dat had de titel 'van boerkafiel naar hoofddoekenfoob'. Dus niet direct 'met pek en veren', wel critisch.
En wellicht heeft van den Boogaard inderdaad op zijn manier de gedachtenpolitie van het CGKR willen aanklagen. Maar dan begrijp ik niet dat u met Adhemar akkoord kan zijn, die de tussenkomst van De Witte OK vindt..

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>