28 augustus 2009

Frans Crols pleit ook voor efficiënter bestuur

Na de voordracht van Frans Crols op de IJzerwake kwam er alleen reactie op zijn oproep Brussel te laten vallen om tot een zelfstandige republiek Vlaanderen te komen. De reacties maken duidelijk dat er nog geen ruime consensus is over waar Vlaanderen moet 'landen', noch over de plaats van Brussel daarin. Als de denktanks In de Warande, Gravensteen- en Vooruitgroep zich hiervoor samen zetten om tot een consensus te komen, zouden ze Vlaanderen een veel grotere dienst bewijzen dan elk afzonderlijk nog enkele manifesten te schrijven. Niet opgemerkt bleef helaas dat Crols ook pleit voor een veel efficiënter bestuur. Wellicht moet de Vlaamse Beweging daar toch veel meer aandacht aan besteden dan ze tot nu deed?

Frans Crols, voormalig directeur van Trends, lid van de Denkgroep 'In de Warande' pleit er in zijn rede als gastspreker op de IJzerwake op zondag 23 augustus voor dat Vlaanderen ambitieus moet zijn in een streven naar een soort nieuwe “Gouden Eeuw”. Hiervoor moet het zich eenzijdig onafhankelijk verklaren, zonder Brussel, en met Nederland een Confederatie van de Lage Landen vormen. Het is niet voor het eerst dat Frans Crols deze stelling verdedigt. Dat deed hij ook in november '08 op een 'Denkdag' ingericht door de Vlaamse Volksbeweging, samen met het Davidsfonds, in Brussel over 'Wat met Brussel?' Dit naar aanleiding van de voorstelling van het boek 'Wat met Brussel? Uitdagende perspectieven voor de hoofdstad' (Davidsfonds/Leuven), met standpunten en bijdragen van prof. Philippe Van Parijs, Derk Jan Eppink, Paul De Ridder, Marc Platel, Els Witte, Naïma Charkaoui en Veerle Huwé, Jari Demeulemeester, Geert van Istendael en Frans Crols en Johan Van den Driessche. En volgens Marc Reynebeau (DS 25.08.09) stelde Frans Crols al ruim twintig jaar geleden in Trends voor om van Brussel een 'Washington aan de Zenne' te maken. Maar de IJzerwake valt in de nieuws-komkommertijd, en wat op die plek gezegd wordt krijgt ook vanzelf meer aandacht dan dezelfde uitspraak, naast vele andere, op een studiedag in een Brusselse universiteitsaula.

Johan Van den Driessche (bestuurder Voka-Comité Brussel), eveneens lid van de Denkgroep In de Warande, ging op die studiedag in november '08 "vooral door op het economisch en cultureel belang van Brussel (jobs, ook voor de Rand, venster op Europa en de wereld voor Vlaanderen). Brussel is de vierde zakenstad in Europa, de 15de in de wereld, verschaft werk aan veel Vlamingen, ook in de Rand ... ‘De hele wereld zit hier en we moeten dat positief benaderen. Brussel is een ideaal labo om met multiculturaliteit bezig te zijn en om – weg van de kerktorenmentaliteit – onze openheid te cultiveren.’ Van den Driessche zag Brussel als deel van de Vlaamse Ruit. ‘Het zou een stommiteit zijn daar een staatsgrens door te trekken ... Liever meebeslissen in en over Brussel dan die siamese tweeling te scheiden’. De KPMG-man wees erop dat een scheiding van Brussel in geen geval het probleem van de verfransing rond de hoofdstad zou oplossen. Hij zag een toekomstperspectief in een federatie van Brussel en Vlaanderen of een condominium (Brussel bestuurd door een onafhankelijk Vlaanderen én Wallonië). ‘Hoe dan ook zullen onderhandelingen nodig zijn, met geven en nemen. Vlaanderen heeft bevoegdheden en grondwettelijke rechten in Brussel en moet die ten volle uitspelen." (Uit de tekst van het verslag in VVB Actueel, volledig verslag hier ... ). Crols stelt daar in zijn IJzerwaketoespraak tegenover: "Als Vlaanderen zijn politieke greep op Brussel lost dan behoudt het TOCH tot in der eeuwigheid zijn economische, culturele, geografische, mobiliteitsbanden met die stad."

Met zo tegengestelde keuzes (Crols: Vlaanderen onafhankelijk zonder Brussel - Van den Driessche: Brussel als deel van de Vlaamse Ruit) bij twee leden van de Denkgroep In de Warande kan het niet verwonderen dat het 'Warandemanifest' erg onduidelijk is i.v.m. de plaats van Brussel binnen een nagestreefd 'Zelfstandig Vlaanderen in Europa'. In het hoofdstuk over Brussel is er sprake van dat "Brussel en het omliggende Vlaanderen sociaal-economisch en urbanistisch steeds meer één grote ruimte vormen, één sociaal-economische belangengemeenschap" (dat klinkt naar Van den Driessche), om er dan in de besluiten toe te komen dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden zonder Brussel (dat klinkt naar Crols), en Brussel "met zijn multiculturele samenleving en zijn internationale functies, beter zal gediend zijn door een nieuw statuut op basis van zijn eigenheid en de steun van een zelfbewust Vlaanderen, en van, liefst, ook Wallonië en de EU." Over die tegenstrijdigheid schreef ik al eerder (30.01.08) in 'Brussel overnemen voor 500 miljoen per jaar?'

Minstens is hiermee (nogmaals) duidelijk dat er nog geen ruime consensus is in alle geledingen van de 'Vlaamse Beweging' noch in de politieke partijen over waar men met Vlaanderen moet 'landen' (meer bevoegdheden naar de Gemeenschappen/Gewesten, een of andere vorm van 'confederalisme', volledige onafhankelijkheid), noch over de plaats van Brussel daarin. NV-A voorzitter Bart De Wever wil bijvoorbeeld helemaal 'Brussel' niet loslaten. Zouden de denktanks In de Warande, Gravensteengroep en Vooruitgroep zich hiervoor niet samen kunnen zetten om tot een consensus te komen? Daarmee zouden ze Vlaanderen een veel grotere dienst bewijzen dan elk afzonderlijk nog enkele manifesten te schrijven. Het 'Warandemanifest' is het meest uitgewerkte document (een boek van 252 blz), maar al bijna vier jaar oud, en kan dus een revisie goed gebruiken. Wellicht kunnen de verzamelde denktanks een gezamenlijke nieuwe versie schrijven? Wellicht kunnen ze twee oplossingen uitwerken en voorstellen: een door een meerderheid, met daarnaast een minderheidsstandpunt? Daarna kan hierover een referendum georganiseerd worden bij alle leden van de verenigingen die aangesloten zijn bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Desnoods stemmen mensen dan meerdere keren, omdat ze bij verschillende verenigingen aangesloten zijn. Tot daar, maar dan zou men toch pas een goed beeld krijgen van waar de geëngageerde Vlamingen willen dat Vlaanderen heen gaat, op basis van een goed uitgewerkt document, in plaats van op basis van slogans en oneliners.

Helaas is de oproep van Frans Crols over efficiënter bestuur onopgemerkt gebleven. "Na veertig jaar actief geweest te zijn in de economische journalistiek" ziet hij een nieuwe Gouden Eeuw groeien. Hiervoor moet echter een en ander veranderen. Crols:

"Wat moeten wij oplossen en veranderen? Grote dingen en kleine dingen:

* de particratisering moet weg,
* de scheefgetrokken fiscaliteit moet weg,
* vakbonden zijn nuttig en noodzakelijk, toch moeten er in Vlaanderen grenzen gesteld worden aan hun overmacht, aan het parallelle machtscircuit van syndicalisten met een zwakke tot onbestaande legitimiteit; een dergelijke syndicratie moet weg,
* het verzet van de syndicraten tegen de minimale dienstverlening, de hervorming van de arbeidsmarkt moet weg,
* de dominantie van de administratie moet weg,
* het gebrek aan een goede werking van de vrije markt moet weg,
* het multiculturalisme, dat slecht en onderdrukkend is voor de inwijkelingen zelf, moet weg; iedereen in zijn kleuren- en godsdienstvakje stoppen is fout; wie hier binnen komt erkent de Leidende Cultuur, de normen en de waarden van Europa, en krijgt Vlaamse burgerrechten na de controle van zijn of haar graad van integratie."

Als 'de Vlaamse Beweging' tot een nieuwe 'Gouden Eeuw' wil komen, zal ze dus niet alleen moeten ageren rond de splitsing van BHV en andere institutionele zaken, maar ook werk moeten maken van de punten die Crols aanhaalt. Wat hebben we aan een onafhankelijk Vlaanderen of een Vlaanderen met meer autonomie, als het gebukt gaat onder de particratie, syndicraten en andere kwalen die de welvaart aantasten? Is hiervoor ageren wellicht niet belangrijker dan voor de al of niet benoeming van drie burgemeestertjes in kleine Brabantse gemeenten?

De volledige tekst van de voordracht staat hier ....

3 Comments:

At 28/8/09 20:04, Anonymous Anoniem said...

Dat Crols met zo'n agenda maar snel naar LDD stapt en het daar begint waar te maken. Centrumrechtse liberalen hebben we nodig. Meer nog dan in de jaren tachtig.

"Wat moeten wij oplossen en veranderen? Grote dingen en kleine dingen:

* de particratisering moet weg,
* de scheefgetrokken fiscaliteit moet weg,
* vakbonden zijn nuttig en noodzakelijk, toch moeten er in Vlaanderen grenzen gesteld worden aan hun overmacht, aan het parallelle machtscircuit van syndicalisten met een zwakke tot onbestaande legitimiteit; een dergelijke syndicratie moet weg,
* het verzet van de syndicraten tegen de minimale dienstverlening, de hervorming van de arbeidsmarkt moet weg,
* de dominantie van de administratie moet weg,
* het gebrek aan een goede werking van de vrije markt moet weg,
* het multiculturalisme, dat slecht en onderdrukkend is voor de inwijkelingen zelf, moet weg; iedereen in zijn kleuren- en godsdienstvakje stoppen is fout; wie hier binnen komt erkent de Leidende Cultuur, de normen en de waarden van Europa, en krijgt Vlaamse burgerrechten na de controle van zijn of haar graad van integratie."

 
At 29/8/09 03:08, Anonymous Anita Meyer said...

iedereen weet dat het belangrijkste punt was van zijn toespraak "de particratisering moet weg" is. Maar geen politieke ziel die hier iets aan zal doen nu en morgen niet.

 
At 29/8/09 17:45, Anonymous Johan De Ridder said...

Crols heeft met zijn toespraak de weg getoond, de enige realischtisch begaanbare, om tot een onafhankelijke staat te komen. Vaandel zwaaien kan leuk zijn, samen zingen aangenaam, maar als we echt willen, moeten we inderdaad Brussel los durven staatskundig los durven laten. De facto verliezen we niets, we winnen enkel een zelfstandig Vlaanderen. De politieke reactie van de beide Vlaamse partijen was bedroevend.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>