6 juli 2009

Van hoofddoek naar boerka?

Eerst klinkt de eis een hoofddoek te mogen dragen in het neutraal onderwijs. Gesteund door een fundamentalistisch-islamitische beweging die weigert zich aan te passen aan onze cultuur is de volgende stap wellicht dat massaal boerka's opduiken in onze steden?

"Het probleem van de boerka is geen religieus probleem, maar een probleem van de vrijheid en de waardigheid van de vrouw. Het is geen religieus teken, maar een teken van onderwerping, een teken van vernedering. De boerka is niet welkom op het grondgebied van de republiek", zei Sarkozy tijdens zijn toespraak tot de kamerleden en senatoren in het paleis van Versailles op 22 juni '09.

Schrijver Oscar van den Boogaard doet vandaag in De Standaard (06.07.09), in zijn wekelijkse column 'De man op de maandag' toch nog - tegen beter weten in? - een poging om de boerka te verdedigen, met als titel 'Westers misverstand':
"Het Westen en het Oosten kunnen elkaar maar moeilijk begrijpen. In Europa gaan steeds meer stemmen op voor een verbod van de islamitische sluier die de vrouw van top tot teen omzwachtelt. Het zou een mobiele gevangenis zijn. Een teken van onderdrukking. Een belediging voor de waardigheid van de vrouw. Maar is een verbod niet strijdig met het principe van individuele vrijheid? En zou een gesluierde vrouw niet net zo goed kunnen menen dat het westerse ideaalbeeld van de vrouw een keurslijf is dat zij gedwongen is aan te trekken. Onder de boerka's, niqabs en sluiers beleven vrouwen misschien juist een opvallende vrijheid. Ze hoeven zich onder hun mantel van liefde in ieder geval niet te schamen voor dikke benen, brede heupen en hangtieten en ze kunnen denken wat ze willen."
Dan volgen allerhande bespiegelingen over het boek 'De Europese Harem' van Erasmusprijswinnares Fatima Mernissi, het ballet Scheherazade van Diaghilev, enz. Om te besluiten met: "Aan al deze misverstanden moet ik denken als ik gesluierde vrouwen op straat zie lopen en niet in de ogen kan kijken. Ik weet niet of ze wel zo onderdrukt, ongeëmancipeerd en ongelukkig zijn als westerlingen geneigd zijn te denken. Zolang ze zwijgen zullen we dat in ieder geval niet weten."

Zolang ze zwijgen, zullen we het inderdaad van hen niet te weten komen. Maar anderen spreken er zich wel over uit, zoals de rector van de Grote Moskee in Parijs, die onlangs verklaarde dat de boerka een exotisch kledingsstuk is, dat hier niet thuis hoort, een radikalisering die niet gebaseerd is op de koran. De president van de Franse centrale raad van de moslimcultus (Conseil représentatif du culte musulman, CFCM) zegt dat de boerka niet de spirituele weg is die de meerderheid van musulmaanse theologen voorstaat. (La Libre Belgique van 02.07.09: Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, l’a rabaissé à un “vêtement exotique, étranger à nos traditions”, dont le port traduit “une radicalisation, un excès” puisqu’il ne répond pas à une prescription coranique. De même, le propre président du CFCM, Mohammed Moussaoui, s’il a réduit le port de ce vêtement en France à un “phénomène extrêmement marginal”, n’y est “pas favorable”. Selon lui, “à celles qui assurent que la burqa, c’est leur façon de vivre leur spiritualité, nous devons dire avec pédagogie que ce n'est pas la voie que prônent la majorité des théologiens musulmans”.). Zo, mijnheer van den Boogaard, wellicht had u dit nog niet gelezen? Er is dus geen sprake van een 'Westers misverstand', en de sluier die de vrouw van top tot teen omzwachtelt is niet zo islamitisch als u beweert.

Zolang ze zwijgen, zullen we het van hen niet te weten komen. Wie zogenaamd in naam van die draagsters van een boerka, de 'mantel der liefde' zoals van den Boogaard die noemt (is het niet eerder de mantel der seksuele obsessie van sommige islamitische mannen?), wel zijn mond open doet is 'Al Queda in de islamitische Maghreb'. Tegenover Allah doen ze de belofte zich tegen de uitspraken van Nicolas Sarcozy te verzetten en bij de eerste gelegenheid zich op Frankrijk te wreken en op haar belangen, waar ze zich ook bevinden. (La Libre Belgique, 2.07.09: Mais la colère que certains musulmans focalisent aujourd’hui sur le débat hexagonal autour de l’interdiction de la burqa commence à prendre une tournure délétère, de nature à inquiéter jusqu’aux services de renseignements. La manifestation la plus spectaculaire de cette vindicte a pris la forme d’un communiqué diffusé mardi soir sur les sites islamistes spécialisés. Il émane de l’émir de l’organisation al Qaeda au Maghreb islamique (AQMI), Abou Moussab Abd al Wadoud, et s’en prend directement au président Nicolas Sarkozy, dont les propos lors de son discours devant le Congrès à Versailles: “Après avoir mené une guerre sans merci, des années auparavant, contre nos filles voilées, voilà que la France concentre toutes ses capacités, mobilise toutes ses institutions et organise ses rangs pour mener une nouvelle guerre perfide contre nos soeurs qui portent le niqab”, déplore le chef d’alQaeda au Maghreb. Et celui-ci de se montrer menaçant “Nous, Moudjahidines du Maghreb islamique, prenons l’engagement devant Allah ([…]) de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, à la première occasion, nous venger de la France et contre ses intérêts où qu’ils se trouvent.”)

Onder de boerka's, niqabs en sluiers beleven terroristen in elk geval een opvallende vrijheid. Voor hen is het geen mobiele gevangenis, maar een mobiel aanvalswapen. Een zelfmoordterrorist in een boerka heeft zich op dinsdag 30 juni opgeblazen bij een Afghaanse grensovergang naar Pakistan en daarbij een politieagent en een meisje van 12 gedood. Tien mensen raakten gewond bij de aanslag. De dader liet de explosieven die hij onder zijn boerka droeg afgaan in een ruimte waar vrouwen worden gefouilleerd voordat ze de grens over mogen.

Is dit laatste geen beeld voor de mogelijke gevolgen van onze te lakse houding, dat we onder het mom van de verdediging van het principe van individuele vrijheid, lijdzaam toezien hoe Europa stilaan steeds meer te maken krijgt met een veroveringstocht om er de sharia in te voeren, ten minste in delen hiervan? Het begint met de eis een hoofddoek te mogen dragen in het neutraal onderwijs, en eindigt met boerka's, gesteund door een fundamentalistisch-islamitische beweging die weigert zich aan te passen aan onze cultuur. Mark Grammens: "Als men woordvoerders hiervan, zoals de Antwerpse imam, bezig hoort, dan voelt men aan dat ze de school en de meisjes die school lopen gebruiken als middel om hun kontrole te vestigen over onze beschaving. Het is evident dat hoe toleranter men zich tegenover deze evolutie opstelt, des te moeilijker het zal worden om het samenleven met moslimimmigranten mogelijk te maken. De integratie wordt door de fundamentalistische imams radikaal afgewezen, en de meisjes moeten dit door uiterlijke tekenen afficheren namens de hele gemeenschap. Op die manier komt men onvermijdelijk terecht bij segregatie in plaats van integratie." Moeten we niet eerder Sarkozy volgen en stellen: "De boerka is niet welkom op het grondgebied van de Belgische staat." Zoiets als: 'mijnheer van den Boogaard, open uw ogen voor ze definitief gesloten worden en de vrouwen onderdrukt, ongeëmancipeerd en ongelukkig gemaakt worden ..'?

Zie ook mijn eerder artikel (05.07.09) dat uitgebreid handelt over de hoofddoekenkwestie op Nieuw Pierke: "Integristen hebben een veldslag gewonnen"

5 Comments:

At 6/7/09 15:46, Anonymous Marc Huybrechts said...

Er zit wel enige ironie in die titel "Westers Misverstand" van Van den Boogaard. Wanneer men instrumenten van onderdrukking en onderwerping, zoals Burkas, kan 'rationaliseren' tot "opvallende vrijheid"-sbeleving, dan gaat het om een totaal ander "misverstand" dan wat hij zich voorstelt. Eigenlijk gaat het hier zelfs niet om een "misverstand", maar wel om kopindegronderij van de ergste soort.

Ijdelheid is de 'eerste zonde', en er valt dus niets aan te merken op modeste klederdracht. Maar, het feit dat men die gesluierde vrouwen "niet in de ogen kan kijken", dat zou Van den Boogaard toch aan het denken hebben moeten zetten. Dat het dat niet deed, betekent dat individuele vrijheid - vrank en vrij - voor hem geen echte waarde meer is. En wat zegt dat omtrent onze cultuur, wanneer een "wekelijkse columnist" in de vermeende kwaliteitskrant dat zelf niet meer beseft.

 
At 6/7/09 23:17, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik zie nu pas Philippe, dat jij je ook (en, in publicatietijd, eerder dan ik) hebt gestoord aan de --niet onnozele, maar ronduit schuldige praat van het onvolwassen individu Oscar.
Het gaat inderdaad ver met dat soort jongens, dat in -- ach kom, n'ayons pas peur des mots -- schijtkranten als DS zijn afscheidingen mag lozen.

 
At 8/7/09 18:17, Blogger Roel Ruttenberg said...

Merk ook op dat heerschap Oscar Van den Boogaard zijn domicilie heeft gekozen in Sint Martens Lathem, een gehucht, ongetwijfeld met vreemde culturen doorspekt. How low can you go.

 
At 8/7/09 19:09, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Roel: en merk ook op dat dat koorknaapje, dat zo dun doet over het milieu en over het fijn stof, en dat zijn shitvingertje zo graag opsteekt naar andere mensen en hen veroordeelt ...schuldbewust zijn Jaguar van de hand heeft gedaan, en zich nu in een Land Rover verplaatst ;-)

 
At 9/7/09 21:49, Anonymous hel decker said...

Aandacht heeft onze Oscar wel gekregen ;-)
http://anamorf.blogspot.com/2009/07/x.html

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>