25 juni 2009

Het nep 'succes' van Tax-on-Web

62% van de webaangiften worden ingevoerd door fiscale ambtenaren. Geen bewijs van de 'doeltreffendheid van de modernisering binnen Financiën' zoals de overbodige staatssecretaris beweert, maar alleen het bewijs in de praktijk dat de aangifte elk jaar ingewikkelder wordt. 62% minder gebruikers van Tax-on-Web, dat zou pas een succes mogen heten.

De kaap van één miljoen Belgen die hun belastingaangifte via Tax-on-Web indienen, werd op vrijdag 19 juni gerond, weet ons het persagentschap Belga te vertellen. Die middag om 12 uur telde de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, Bernard Clerfayt (FDF), precies 1.013.625 elektronische aangiften in de personenbelasting. In vergelijking met dezelfde datum en hetzelfde uur vorig jaar, is dat een stijging met meer dan 82 procent. Toen stond de teller op 555.884.

Zelf vulden belastingplichtigen dit jaar al 326.042 aangiften online in (tegenover 128.311 op hetzelfde ogenblik vorig jaar). Ambtenaren die de aangifte op verzoek invullen, leverden al 631.624 dossiers af. Dit komt overeen met 62,31% van de online aangiften. Vorig jaar was dat 57,76% (397.222 op 555.884), of dit jaar nog eens 4,55% meer van het huidige totaal. Mandatarissen als boekhouders en fiscalisten dienden al 55.959 aangiften online in. Verder meldt Belga dat uit onderzoek blijkt dat 82 procent van de Tax-on-Web-gebruikers tevreden is en dat 94 procent het systeem zou aanbevelen. En 95 procent zal Tax-on-Web volgend jaar opnieuw gebruiken. Een zo hoge tevredenheid hoeft echt niet te verwonderen, als de ambtenaren zelf meer dan 60% van de gebruikers van Tax-on-Web uitmaken.

Wie de stand van het aantal elektronisch ingediende aangiften wil bijhouden, kan voortaan terecht op de website taxonwebometer

Daar kan men volgende reklametekst lezen:
"Tax-On-Web bestaat al enkele jaren. Elk aanslagjaar stijgt het aantal onlineaangiften, wat het nut en de doeltreffendheid van de modernisering binnen de F.O.D. Financiën, die 10 jaar geleden door de Minister van Financiën, Didier Reynders, in gang gezet is, illustreert. Door u actuele cijfers over de onlineaangiften te verstrekken, hoop ik u op een concrete manier de resultaten van de modernisering voor te leggen.
U kunt zelf de progressie nagaan van jaar tot jaar, maar ook "van seconde tot seconde"...: u zult versteld staan.
Bernard Clerfayt - Staatssecretaris toegevoegd aan Financiën, belast met de modernisering."


Ambtenaren die de aangifte 'op verzoek' invullen betekent dat mensen hun aangifte niet zelf (meer kunnen) invullen, hun papieren naar de lokale belastingskantoor meebrengen, en de ambtenaar hun aangifte opstelt en in Tax-on-Web ingeeft. Het zou pas een succes mogen heten en een bewijs van 'de doeltreffendheid van de modernisering' als die 631.624 aangiften door de mensen zelf manueel kunnen ingevuld worden, en het aantal gebruikers van Tax-on-Web dus met meer dan 60% DAALT. Nu wordt alleen bewezen dat de aangifte elk jaar ingewikkelder wordt. Het zou eerder een signaal van 'de doeltreffendheid van de modernisering binnen de F.O.D. Financiën zijn', mocht men al beginnen de totaal overbodige staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën - met zijn hele kabinet - af te schaffen. En daarbij ook nog de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, Carl Devlies (CD&V). Waar dient een minister van Financiën eigenlijk voor? Dat onze politici eindelijk de moed zouden hebben om spaarzaam te regeren, daar zou u pas versteld van staan, niet?

1 Comments:

At 26/6/09 09:43, Blogger Frederik said...

Groot gelijk... maar dit echt maar het topje van de ijsberg hoor. Mbt. tax on web: als accountant en belastingconsulent gebruik ik dat ook gewoon omdat die papieren aangifte een hel is.

een paar andere vbn. fiches 281 moeten vanaf nu via internet opgestuurd worden. Vooraleer je nieuwe kan verzenden, moeten de vorige bevistigd zijn. Wachttijd kan oplopen tot 14 dagen...

Vanaf volgend jaar moeten we nieuwe listings indien voor intracommunautaire diensten (uiterlijk 20 dagen na de maand van aangifte).

De fiscale aftrekbaarheid van wagens hangt af van de CO² uitstoot: probeer dat maar eens goed te doen voor ondernemingen met een uitgebreid wagenpark en daarom heeft men een minister van administratieve vereenvoudiging?

En dan hebben we het nog niet gehad over alle rechtsonzekerheid in fiscale zaken...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>