27 juni 2009

Een samenleving die je niet wil hebben...

Wordt het tijd om de 'tweede generatie' migranten te accepteren met hun dubbele identiteit als Turkse en Marokaanse Belgen?

Onderzoekers van de KU Leuven bevroegen 1.700 jongeren tussen 18 en 30 jaar, uit Antwerpen en Brussel. Telkens een derde met Marokkaanse roots, met Turkse roots en ook een derde autochtone jongeren uit dezelfde woonwijken en met dus ruwweg dezelfde sociale achtergrond. Ze kwamen tot de bevinding dat Turkse en Marokkaanse Belgen van de tweede generatie maar half zoveel kans hebben om een hogere studie aan te vatten als hun autochtone leeftijdsgenoten.
De resultaten stonden op de eerste bladzijde van De Standaard van vrijdag 26 juni '09. Op blz. 6 staat een interview met een van de onderzoeksters.

De inleiding van het interview: 'Door het woord allochtonen te blijven gebruiken, sluiten jullie de tweede generatie Turkse en Marokkaanse Belgen uit', zegt de Turkse onderzoekster Gülseli Baysu. 'Ze zijn Belgen en het wordt tijd dat ze als dusdanig bekeken worden.' Baysu zegt 'geschokt' te zijn door het onderzoek van de KU Leuven naar 'De structurele integratie van de tweede generatie in Antwerpen en Brussel', waar ze zelf aan heeft meegewerkt. Baysu is een jonge Turkse die naar Leuven is gekomen voor haar doctoraal onderzoek. Ze bestudeert specifiek de schoolsituatie van Turkse Belgen.

Volgens u is taal een deel van het probleem: wij blijven spreken over 'allochtonen'. U hoort dat niet graag.
'Het is een erg gemakkelijk woord: iedereen weet wat je ermee bedoelt. Iemand die uit Amerika of Holland komt, zul je geen allochtoon noemen. Tegelijk is het een woord dat mensen uitsluit. Men spreekt zelfs nog van de “tweede generatie migranten". Wat deze jongeren absoluut niet zijn. Het wordt tijd om hen te accepteren met hun dubbele identiteit. Het zijn Turkse Belgen en Marokkaanse Belgen.'
Die soms nog problemen hebben met integratie?'
Hoe kun je je integreren in een samenleving die je niet wil hebben? Die niet accepteert dat je een dubbele identiteit hebt en je er niet bij laat horen? Ik heb het gevoel dat de Belgische politiek en de Belgische kranten de tweede generatie vaak in termen van 'problemen' omschrijven. Jullie zouden de successtory's meer naar voren moeten schuiven en laten zien: dit zijn óók Belgen. Ze gaan heus niet meer weg uit dit land, hoor. Waar zouden ze naartoe moeten? Als ze naar Turkije komen, worden ze als vreemde vogels bekeken.' ...

Eerst had ik 'Hoe kun je je integreren in een samenleving die je niet wil hebben?' begrepen als: 'Hoe kun je je integreren in een samenleving waar je geen deel van wil uitmaken?' Dat had ik dus blijkbaar verkeerd verstaan? WIJ moeten hen namelijk accepteren met hun dubbele identiteit van Turkse (en Marokaanse) Belg, want in Turkije moet men er niet van hebben, want daar wordt die tweede generatie immigranten als vreemde vogels bekeken. En dáár is er voor mevrouw Baysu blijkbaar niets mis mee? Of heb ik dat weer niet goed gelezen?

(In verband met die integratie, zie ook een iets ouder artikel van 5.11.07: 'Komen er moslimenclaves in Europa' waarin historicus en publicist Machteld Allan schrijft: "Naast de empowerment van individuele moslims dienen islamitische eilanden gevormd te worden waarin apart van de ongelovigen wordt schoolgegaan en gerecreëerd. Vandaaruit hoopt men in Europa te komen tot sharia-clusters, parallelle maatschappijtjes waarin bijvoorbeeld familie- en erfrecht volgens de islamitische wet worden geregeld.")

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>