2 mei 2009

Veroordeelde oplichter krijgt zijn job terug bij Financiën

Dit is geen late één aprilgrap. Een ambtenaar van Financiën had verschillende btw-plichtigen afgeperst, en werd hiervoor door de rechtbank veroordeeld. Hij werd ook ontslagen. Nu moet hij zijn oude job terugkrijgen, omdat de Raad van State oordeelt dat het ministerie te lang gewacht heeft om de man te ontslaan. De redelijke termijn was overschreden...

Op basis van een Belga-persbericht meldde De Standaard op zijn website (30.04.09) dat een in 2006 door de rechtbank veroordeelde oplichter zijn job als bestuursassistent bij het departement BTW van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën heeft teruggekregen. De Raad van State oordeelde namelijk dat het ministerie van Financiën te lang gewacht heeft om de man te ontslaan. A.M. werd drie jaar geleden in beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden omdat hij verschillende btw-plichtigen had afgeperst. De feiten dateren van eind 2002. Het ministerie van Financiën bracht A.M. er in augustus 2008 van op de hoogte dat hij van ambstwege ontslagen werd. Te laat, oordeelt de Raad van State nu. M. kreeg daarop zijn job als btw-controleur terug.

De Morgen wist daar nog aan toe te voegen:
Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer (donderdag 30.04) preciseerde minister van Financiën Didier Reynders dat de man maar een ambtenaar van het niveau C is. De betrokkene is met ziekteverlof en kreeg hoe dan ook enkel secretariaatswerk, waardoor hij niet in contact komt met het publiek. Reynders benadrukte dat de disciplinaire procedure tegen de ambtenaar maar acht maanden had geduurd nadat de beslissing in beroep was gevallen. Hij noemde het nogal vreemd dat uitgerekend de Raad van State struikelt over de periode van acht maanden, "gezien de lange termijn die diezelfde Raad van State nodig heeft om haar eigen beslissingen te nemen in verschillende dossiers".

In La Libre Belgique kan men vernemen dat de precisering door Reynders er kwam als antwoord op een mondelinge vraag van van Brigitte Wiaux (CDH), naar aanleiding van een uitgebreid artikel hierover in die krant van dezelfde dag (30.04.09). Daarin kan men lezen dat de ambtenaar, toen administratiechef van het departement BTW, al in 2003 ontboden werd om disciplinaire redenen, omwille van de bekend geworden oplichtingen. Op vraag van de betrokkene beslist het directiecommité van Financiën echter op 19 december 2003 het tuchtonderzoek op te schorten in afwachting van een rechterlijke beslissing. Die komt er in eerste aanleg in 2005, en er volgt een zwaardere veroordeling door het Hof van Beroep in Luik in 2006. De veroordeelde wordt dan weer pas op 22 juni 2007 ontboden bij het directiecommité, dat eenparig beslist hem onmiddellijk te ontslaan zonder opzegtermijn. A.M. gaat hiertegen in beroep bij de beroepskamer van Financiën en verkijgt er op 20.12.07 een wijziging van de beslissing: het wordt geen ontslag, maar een verlaging van niveau (graad). Op 21 mei 2008 schrijft minister Reynders een nota aan de administratie om hen te melden dat hij een ontslag wel een gepaste maatregel vindt, en op 19 augustus 2008 wordt die beslissing aan A.M. betekend. Daartegen gaat deze naar de Raad van State, die op 06.02.09 vonnist dat de 'redelijke termijn' overschreden is, gezien de feiten dateren van november 2002, en de betekening van het ontslag pas gebeurt in augustus 2008. Resultaat: sinds 1 april '09 mag de oplichter zijn oude functie van administratiechef van het departement BTW terug opnemen.

Reynders beweert dat er slechts acht maand lag tussen de beslissing in beroep en de disciplinaire procedure, terwijl het vonnis in beroep al van 2006 dateert, en de man al voor het eerst ontboden werd in 2003 om een disciplinaire maatregel in te leiden om hem te ontslaan. Blijkbaar draait echt alles vierkant bij Financiën, en komt Reynders met alles weg. Zelfs als hij in de Kamer de feiten niet helemaal juist weergeeft, om het voorzichtig uit te drukken.


1 Comments:

At 2/5/09 19:01, Blogger Filip van Laenen said...

De MR gaat naar de verkiezingen met «goed bestuur» als inzet. Kan alleen een Reynders...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>