1 april 2009

Kabinetten afgeschaft

In een bijeenkomst van de Vlaamse regering hebben de ministers beslist met ingang van vandaag de kabinetten drastisch af te slanken. Hiermee gaan ze in op de vraag van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid en van de Vlaamse sociale partners.

De SERV werd om advies gevraagd over de tussentijdse conclusies van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid. De Vlaamse sociale partners - vakbonden en werkgeversorganisaties - onderschrijven de stelling van de Efficiëntiecommissie die de Vlaamse overheid adviseert de Vlaamse kabinetten na de verkiezingen drastisch af te slanken. Ze vinden, net als die commissie, dat elke minister een charter met zijn administratie moet afsluiten over de taakverdeling met de kabinetten. Deze ambitie is wel al eens eerder geformuleerd, zeggen de sociale partners in hun advies van 20 maart '09 vanuit de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv), maar nooit uitgevoerd.

Ze leggen de vinger op de wonde: de oorzaak dat de kabinetten maar niet afgeslankt raken, is het gebrek aan vertrouwen van ministers in hun eigen administratie. In een artikel in De Standaard van vrijdag 27 maart, waarin Guy Tegenbos dit advies bespreekt, geeft hij nog een bijkomende reden aan voor de grote omvang van de kabinetten die in het Serv-advies niet aangestipt wordt: als de ministers in de Vlaamse regering elkaar wantrouwen en haast over elke beslissing van een andere minister een interkabinettenwerkgroep willen opzetten, blijft het aantal kabinetsleden onvermijdelijk hoog.

De Vlaamse regering wacht echter niet tot na de volgende verkiezingen, en beslistte vanaf vandaag met de afslanking van de kabinetten te beginnen, om ze te beperken tot een persoonlijk secretariaat van de ministers. Minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de beslissing: "Het moet eens en voor altijd gedaan zijn dat ministers hun administratie niet vertrouwen, omdat ze een andere 'kleur' zouden hebben. Tezelfdertijd wordt het de topambtenaren echter ook verboden buiten de bevoegde minister om te vergaderen met 'hun' partij. Bij de volgende regeringsvorming zal de verdeling van topfuncties niet meer gebeuren op basis van partijpolitieke evenwichten die genoteerd staan in Atomaschriftjes, wat opnieuw het wantrouwen versterkt."

Lees HIER verder (met een link naar het SERV-advies)

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>