2 maart 2009

Mark Grammens een Don Quichotte?

Nova Civitas geeft zijn 'Prijs voor de Vrijheid' in 2009 aan Mark Grammens. Johan Sanctorum noemt in zijn commentaar hierover Grammens 'iets teveel een Don Quichotte'. Ik ben het met zijn kritiek helemaal oneens.

Nova Civitas geeft zijn 'Prijs voor de Vrijheid' in 2009 op 9 maart aan Mark Grammens, met volgende motivatie: "De keuze van het bestuur werd ingegeven door de onnavolgbare wijze waarop Mark Grammens het recht op de vrijheid van meningsuiting dagelijks in praktijk brengt. Met pittige Vlaamse accenten. En dit al zijn ganse leven. Zonder zich ooit te hebben laten verleiden door de gemakkelijke successen van de mainstream - journalistiek."
Nova Civitas geeft er nog volgende motivatie aan: (uittreksel, de volledige tekst staat hier ... )
"In 1988 startte hij met zijn veertiendaagse nieuwsbrief, het eenmansblad “Journaal”. Sindsdien verschijnt het een twintigtal keer per jaar. Wat de blogger vandaag doet, doet Mark Grammens al twee decennia. Op kwaliteitspapier en geschreven in een rijke taal. Elke twee weken brengt Grammens in Journaal eigenzinnige commentaar op de binnen- en buitenlandse politiek. De layout van het blad is verzorgd en kaal, je wordt niet afgeleid door krullen en kronkels, de teksten zijn moedig, vlijmscherp met een satirische ondertoon. Bladen zoals Journaal, dat zelfbedruipend is, zonder reclame en sinds 1988 ononderbroken verschijnt plus invloed heeft in politieke kringen, zijn in Europa een grote zeldzaamheid geworden."

Op de website 'AchterhetNieuws' ('Een vakblad voor de vakman, een blik-opener voor de nieuwsconsument') geeft Johan Sanctorum, naar aanleiding van deze prijs, zijn mening over Journaal en over Grammens. Ik ben het met hem helemaal oneens.

Sanctorum: "Het is dus één tegen allen, zoals vader Grammens er indertijd met de verfborstel 's nachts op uit trok om Franstalige straatnaamborden te overschilderen. Het moet in de genen zitten. Zoon Mark heeft zich verschanst achter zijn prehistorische Adler typmachine aan de Stationsstraat in Liedekerke, van waaruit hij Vlaanderen bestookt met onwelvoeglijk-scherpe politieke analyses en dito randcommentaar..."
"Kijk, daar vind ik de rebel nu echt iets te veel een Don Quichotte. Waarom kiest hij voor het isolement en het eenzame prutsen in de marge? Is een papieren éénmanstijdschrift vandaag echt de aangewezen contrastrategie in het door middelmatigheid geteisterde Vlaamse medialandschap? Is zoiets niet eerder een Samizdattactiek, geschikt om ondergronds een totalitair regime te bestoken met clandestiene pamfletjes, tot men van zijn bed gelicht wordt?"
Mijn commentaar. Is Journaal 'eenzaam prutsen in de marge'? Grammens geeft een blad uit dat volgens - niet alleen - Nova Civitas 'invloed heeft in politieke kringen'. Zijn er veel andere journalisten of schrijvers waar men dat over kan zeggen? Het is niet Grammens die het Vlaamse medialandschap teistert met middelmatigheid. Is Sanctorum dan niet ook een Don Quichotte, met zijn weblog Visionair-België? (Al staat er op zijn blog een hele lange volzin over samenwerking - "Visionair België" streeft naar een samenwerking en kruisbevruchting met tijdschriften, andere mediapartners, verenigingen, individuen en weblogs die aan alternatieve nieuwsgaring, kritische journalistiek, satire en/of filosofische analyse trachten te doen" - in de praktijk blijkt het een even grote 'éénmanszaak' als Grammens, waar alleen artikels van hem op staan. {*} Daar is natuurlijk niets mis mee. Maar verwijt hier de pot de ketel niet dat hij zwart is?).

Sanctorum: "Ik vrees dat Journaal, behalve een briljante en provocerende periodiek, ook een symptoom is van het Vlaamse eilanddenken, het idee van Ik-tegen-de-rest-van-de-wereld, de onmogelijkheid om via netwerken van gelijkgestemden grotere verbanden te creëren en echt bakens te verzetten. Het blijft wachten op een groots persinitiatief waarin het kruim van de Vlaamse intelligentsia, nog niet besmet door political correctness, de softe floddergazet van Peter Vandermeersch én de Vlaamse Pravda, bijgenaamd De Morgen, belachelijk maakt. Af en toe laat iemand eens zo'n ballon op, maar dan hoor je er weer niks meer van. Mark Grammens zou echter in zo'n project wellicht nooit functioneren. Niet zozeer omwille van zijn zware gehoorstoornis en zijn beperkte mobiliteit, maar gewoonweg omdat het intellectuele solospel tot zijn tweede natuur behoort..."
Mijn commentaar: dat 'het wachten blijft op een groots persinitiatief' kan men Grammens toch niet verwijten. Ondertussen kraakt hij op zijn eentje toch ondermeer 'de softe floddergazet'. Wat is er mis mee dat een 'intellectueel solospel tot iemands tweede natuur behoort', zolang hij iets te vertellen heeft? En zolang de netwerken van gelijkgestemden die grotere verbanden creëren en echt bakens verzetten alleen virtueel bestaan in het hoofd van Sanctorum, hebben we toch beter minstens één reële persoon die niet besmet is door political correctness, en ruim gelezen wordt.

Sanctorum: "Tenslotte is ook het papieren medium zelf een bewust gekozen archaïsme in dit digitale tijdperk. Het strookt niet echt met de ecologische bekommernis die ik af en toe bij Grammens ontwaar (een jaaroplage van Journaal, daar moeten toch wel wat bomen voor sneuvelen), maar wel perfect met zijn splendid isolation die ook het internet en de blogosfeer op een veilige afstand houdt. Terwijl je toch zou denken dat een kwalitatief hoogstaand webmagazine, bulkend van talent, waarvan ik Mark Grammens onmiddellijk tot ere-superopperhoofdredacteur zou bombarderen, vonken zou geven en het establishment echt zou verontrusten."
Commentaar: Journaal is er al lang voor er van enig digitaal tijdperk sprake was, en wat heeft de dooddoener van die sneuvelende bomen hier te zoeken? Hoeveel bomen sneuvelen er niet voor de gedrukte boeken die Sanctorum in dit digitaal tijdperk nog uitgeeft? Blijkbaar ziet Sanctorum zich ook al als de opperchef van zo een 'kwalitatief hoogstaand webmagazine', gezien HIJ Mark Grammens onmiddellijk tot ere-superopperhoofdredacteur zou bombarderen. 'Ere-hoofdredacteur' wel te verstaan, Grammens zou blijkbaar niet teveel in de weg mogen lopen van de andere 'bulkende talenten'?

Wat schreef Sanctorum op het einde van zijn artikel 'Telepatie, 'intertekstualiteit'.. of noemen we het gewoon plagiaat?' (4 febr. '09) op zijn blog: "Digitalisering werkt daarbij het klakkeloos copiëren - of het kunstig plagiëren - in de hand, hetgeen zelfs tot een schrikbarend analfabetisme bij scholieren en studenten blijkt te leiden. Soms moeten we de stekker uittrekken, om weer zelfstandig te leren denken en schrijven. Het is de reden waarom mijn goede vriend Mark Grammens, éénmansredacteur van 'Journaal', zich met het internet niet wil inlaten. Teveel van hetzelfde beweert hij, "Je mag opgewonden schrijven, maar je moet rust hebben om te lezen en na te denken, ordenen, verwerken" schrijft hij me op zijn 50-jaar oude Adler. Een attitude die ik vele vaste klanten van de opinierubrieken alleen maar kan toewensen".

Wie doet wat hij kan, is een eerlijk man, zoals Grammens, en geen Don Quichotte. Maar ja, het is van je goede vrienden dat je het moet hebben zeker?

De 'onderzoeksjournalist' Sanctorum?
Sanctorum noemt zich ook 'onderzoeksjournalist'.
Voor dit artikel heeft hij op dat vlak toch niet veel moeite gedaan.
- Sanctorum: "Of wat gebeurt er als, wat God behoede, zijn vrouw geen postzegels meer wil plakken?" Journaal is een veertiendaags tijdschrift met het P.B. nummer 8500 Kortijk Mail BC 1289. Daar komt geen postzegels plakken aan te pas.
- Sanctorum: "Elke 14 dagen, het moet een helse klus zijn om dat vol te houden. Gaat de man dan nooit met vakantie?" Zie vorig jaar de éne uitgave die twee nummers kreeg: nummer 528 van 17 juli en nr 529 van 31 juli '08, met achteraan de mededeling: 'Zoals elk jaar valt het JOURNAAL van de tweede helft van juli weg. Dat is nr. 529 van 31 juli. Het volgend JOURNAAL is gedateerd 14 augustus (nr. 530), maar zal wegens de vakantie van zetterij en drukkerij, die tot 15 augustus gesloten zijn, slechts op 17 of 18 augustus verschijnen. Ook in december '08 waren de nummers 539 van 18 december '08 en nr 540 van 1 januari 2009 één enkel nummer. Die man kan dus wel met vakantie, Johan Sanctorum..
- "Naar het schijnt liggen de twee afdelingen (NvdR: Nova Civitas Gent en NC Antwerpen) al sinds mensenheugenis met elkaar in de clinch op middeleeuwse wijze, jawel, arm Vlaanderen." Naar het schijnt? Heeft Sanctorum daar enig concreet bewijs van?.. 'Op middeleeuwse wijze', dat moet wel een heel speciale manier zijn van in de clinch liggen, mij totaal onbekend. Maar ik ben ook geen cultuurfilosoof.
- "Zo mocht de door Grammens anders niet bepaald lieflijk bejegende Bert Anciaux in Journaal van 17 februari zelfs het genoegen smaken om door hem verdedigd te worden, waar de minister de kindermoord in Dendermonde associeerde met het bombarderen van een VN-ziekenhuis in Gaza.... Dus werd Grammens op allerlei rechtshangende blogs zwaar op de korrel genomen en betiteld als dhimmi of moslimvriendje."
Googelen op 'Mark Grammens' geeft wel tientallen bladzijden resultaten, maar geen enkele van 'allerlei rechtshangende blogs' die hem voor zijn verdediging van Anciaux op de korrel nemen. Ook niet googelen met 'Mark Grammens' AND 'dhimmi'. (Daar vind ik wel als resultaat b.v. dat er op een Forum van De Standaard Online iets staat met .. 'dhimmi'.. en 'gram'... ). Dus ben ik op een meer specifieke website van die 'rechtshangende' strekking gaan kijken: Angeltjes ("Wij zijn geen discussieforum. Wie het niet eens is met onze opvattingen, wat uw goed recht is, heeft al de Vlaamse traditionele media, incluis de VRT tot zijn beschikking. Onze doelstellingen zijn Vlaamse onafhankelijkheid, behoud van onze West-Europese waarden en verzet tegen de oprukkende islamisering.") Daarin werd op 5.02.09 het artikel van Mark Grammens 'Vlaamse regering redt KBC' uit Journaal van 29.01.09 integraal overgenomen, zonder enig commentaar. Iets verder onderaan publiceert Angeltjes het artikel van Matthias Storme: 'Een Oproep "Kauf nicht bij Juden" Uitgezonden door de KU Leuven', waarin hij het heeft over de dhimmitude van de KULeuven. ("Onder het mom van een bevorderen van de diversiteit heeft men van het feest van onze Lieve Vrouw een hoogmis van de dhimmitude gemaakt..."). Dat is de enige link die ik tussen 'Grammens' en 'dhimmi' gevonden heb. Ook bij googelen hoort dus nadenken, ordenen en verwerken, Johan Sanctorum.

Wellicht had je toch beter even de stekker uitgetrokken voor je dat artikel over Grammens schreef?

Een ex-propagandist
Als 'propagandist' heb ik nog de Jeugdlinie verkocht aan mede-leerlingen op de speelplaats van het Xaveriuscollege in Borgerhout in 1957-58. Later was ik dan abonné van De Linie, en daarna nog jaren van De Nieuwe. Het werd mij te eenzijdig 'Vlaams en progressief', want zo ongeveer elk aangekaart probleem zou volgens De Nieuwe alleen opgelost kunnen worden door meer links-collectivisme en meer Vlaamse autonomie. Zo herinner ik mij toch nu de reden waarom ik toen afhaakte. Ik was toen geen 'fan' van Grammens, maar heb wel nog altijd respect voor zijn doorzettingsvermogen om voor zijn ideeën op te komen. Sinds twee jaar heb ik Grammens 'herontdekt' met een abonnement op Journaal, en stel zoals Sanctorum vast dat het een 'provocerende periodiek' is. Een journaal waarin niemand gespaard wordt, of het nu gaat om verkiezingsbedrog ('CD&V houdt wedstrijd in leugenachtigheid'), de verhoging van de Staatsschuld ('De volgende generaties betalen') of over de SP die door gebrek aan visie de dieperik ingaat ('De SP heeft geen antwoord op de crisis'). Veel meer dan met De Nieuwe brengt Grammens vandaag het recht op de vrijheid van meningsuiting dagelijks in praktijk, en dat op een onthechte manier, zonder onderscheid te maken tussen links of rechts of wat dan ook. Of dat nu met een blog of op glanzend papier gebeurt, op een PC of met een '50-jaar oude Adler' heeft hierbij geen enkel belang.

{*} Kleine aanvulling. Op het 'Webarchief en Forum van Johan Sanctorum' kan iedereen op zijn artikels reageren. Zo staat er in de subrubriek 'De Islam in Europa Forum' sinds 7 februari '09 tot vandaag een lange reklametekst in het Spaans voor Viagra. De kans is nagenoeg onbestaande dat zoiets in Journaal terecht komt...

4 Comments:

At 2/3/09 18:29, Anonymous Anoniem said...

Proficiat, voor dat verkopen van de Jeugdlinie in Borgerhout in de late vijftiger jaren. Ook ik ben het volkomen oneens met die kritiek van Sanctorum.

Als linkse Vlaming is Sanctorum misschien niet helemaal politiek-correct in de kleine Belgische context. Maar op het internationale vlak is hij door-en-door PC. Getuige daarvan: zijn absurde misconcepties over de USA, zijn besmetting door het Bush-derangement-syndroom (en waaschijnlijk concomitante Obama-manie), en vooral zijn dhimmitude-attitude en kopindegronderij omtrent Arabische realiteiten. Om over zijn Gore-eaanse "dooddoener" van "sneuvelende bomen" maar te zwijgen. Dat komt waarschijnlijk omdat hij meeloopt met de New York Times, The Guardian, Le Monde en Der Spiegel. Naief-links, PC, en arrogant, door en door, dat is Sanctorum. Dat kon men van de oude Grammens nooit zeggen, en van de jonge waarschijnlijk ook niet.

 
At 2/3/09 23:13, Blogger Filip van Laenen said...

Ik moet nochtans Johan Sanctorum gelijk geven. Als je vandaag niet op het internet aanwezig bent, besta je niet.

Bovendien zou ik de invloed van de man niet willen overdrijven. Hij schrijft raak en prachtig, verdient veel respect, maar welk effect hebben zijn Journaals? Kan hij bijvoorbeeld een Jean-Jacques de Gucht van een Vlaamse ministerpost houden, als hij dat wil? Een blogger-in-pyjama die toevallig eens de nagel goed op de kop slaat kan een veel grotere invloed uitoefenen, precies omdat zijn tekst voor iedereen toegankelijk is.

 
At 3/3/09 01:28, Anonymous Anoniem said...

Het is inderdaad jammer dat een volbloed democraat als Grammens niet publiceert op internet.

Hij zou niet alleen veel meer abonnees hebben, wat geldelijk uitkomst biedt, maar bovendien enorm aan impact winnen.

Een oud-lezer van De Linie en De Nieuwe

 
At 3/3/09 11:14, Blogger Frederik said...

@ Filip van Laenen: dat Grammens niet zou bestaan omdat hij niet publiceert op het internet is niet correct, alleen al het feit dat er hierover heen en weer wordt gereageerd bewijst dit.

De invloed moeten we idd niet overdrijven en ik denk niet dat hij dat ergens beweerd heeft.

Maar hij wordt wel gelezen in de hogere politieke regionen en misschien kan men daar wel van onrechtstreekse beïnvloeding spreken.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>